1962 Kostskole ved Jyderup

1962 april Kostskole oprettes ved Jyderup
Forst. Jensen vil sikre i alt 50 elever til Jyderup Realskole
Ved møde på Jyderup Realskole tirsdag aften fremkom forstander Viggo Jensen, "Bassebjerghus", men en for skolen glædelig meddelelse, der nu yderligere er blevet underbygget, og som, når den realiseres, vil betyde en styrkelse af Jyderup Realskole.
Forstanderen har, som bekendt, indskrevet 24 kostskoleelever på Jyderup Realskole, efter at kostskolena i Kalundborg var ophævet.
Ved mødet oplyste forstanderen, at dette tal i løbet af sommeren 1963 vil blive suppleret op til ca. 50 elever.
På forespørgsel bekræfter forstander Jensen et forlydende om, at man står foran at bygge en ny kostskoleafdeling. Der er netop ved at blive afsluttet forhandlinger, men det har ikke været så let at finde det helt egnede sted, da der også skal tages hensyn til tilstrækkelig udenomsplads til boldbaner mv., beregnet til drengenes fritid. Sammen med bankbestyrer Hooge besigtigede forstander Jensen netop i går de pågældende tilbud, og en af de allerførste dage vil der ganske sikkert foreligge en afgørelse.
Forstander Jensen har udmærket samarbejde med Realskolen og er ikke i tvivl om, at det vil fortsætte på bedste måde, når den nye skoleinspektør W.G. Hebin, tiltræder, - Jeg tror på skolen og dens fremtid, siger forstanderen1

1962, Kalundborg Folkeblad 4. maj, side 3+4; Kostskole til ½ million
Forstander Viggo Jensen, Jyderup, der i over et halv år ihærdigt har søgt efter egnet bygninger eller ditto område for oprettelse af kostskole i Jyderup, efter at hans "børn" er flyttet til Jyderup Realskole, har nu standset sin søgen og efter egen opfattelse fundet den helt ideelle løsning. Forstanderen har af bmd. Henry Steensen, Holbækvej, Jyderup, købt et areal på 10 tdr. ld., beliggende langs Stokkebjergvej, for her at opføre kostskole med plads til 54 elever.
Fuldt færdig byggeplaner er budgetteret til omkring en halv million kroner.
Forstander Jensen havde oprindeligt et såkaldt "skolehjem" på Kaalund Kloster i Kalundborg, men skoleganen blev nylig henlagt til Jyderup Realskole, hvortil eleverne befordres i bus, og midlertidigt har de fået husly i en villa i Kalundborg. Forst. Jensen købte selv "Bassebjerghus" og har herfra foretaget sine "eftersøgninger" med assistance af bankbestyrer Hooge, Jyderup, der har gjort en ihærdig indsat for, at kostskolen kunne blive bygget i Jyderup, som et plus for kommunens trivsel.
Forskellige muligheder er blevet drøftet, der var en overgang tale om at købe nogle tønder land fra gdr. Sivertsens gård på Ellebjerg, men de nye naturfredningsbestemmelser, der bl.a. går du på, at der ikke må bygges nærmere end 100 meter fra skoven, ophævede disse planer. Der vil dog også blive smuk beliggenhed ved Stokkebjergvej med udsigt over kuperet terræn og ikke særlig langt fra skoven2

Utraditionelt byggeri
De bestemmende myndigheder vil nu blive ansøgt om godkendelse af handelen, og så snart denne foreligger, vil arbejdet blive påbegyndt, idet fuldt udarbejdede planer er deponeret i entreprenørfirmaet "Esbjerg-Huse". Skole opføres som utraditionelt byggeri og er - byggegrunden iberegnet - budgetteret til omkring en halv mill. kr. Der regnes med, at selve bygningerne kan være færdigbygget i løbet af 2-3 måneder.
Forstander Jensen oplyser, at der i byggeplanerne er tale om plads til 54 elever, lejlighed til bestyrer, til en fritidslærer og til en økonoma, samt pigeværelser, hobbyrum, sløjdlokale, baderum m.m. Forstander Jensen skal have kontor på skolen, men vil indtil videre blive boende på "Bassebjerghus"

Sportsplads
Der vil ved skolen blive anlagt - foruden en prydshave og nyttehave - en stor sportsplads med boldbaner og hvad der ellers hører til drenges friluftsliv. Går alt glat igennem og håndværkerne holder hvad de har lovet, så skulle drengene kunne tage deres nye hjem i besiddelse efter sommerferien. Der er foreløbig sikret ca. 50 drenge til kostskolen og de skal gå i skole på Jyderup Realskole. Forstander Jensen kender skoleinspektør Hebin personligt og glæder sig til samarbejdet.

Også pigekostskole?
Om øvrige fremtidsplaner udtaler forstander Jensen, at der er købt så stort et areal for at der kan udvides efter ønske. Det er ikke usandsynligt, at der en dag også vil blive knyttet en pigekostskole til drengekostskolen, i hvert fald er der fra mange forældre interesse for også at sende piger hertil. Hvad den ikke benyttede jord angår, vil den muligvis blive forpagtet ud.
Foreløbig skal Henry Steensen have de afgrøder der, der står på jorden, og det er drøftet, at Henry Steensen skal tilknyttes kostskolen, hvad angår det praktiske udendørs arbejde. Vi er meget glade for, at vi har fundet en løsning som syntes så ideel, siger forstander Jensen, og vi glæder os til nærmere kontakt med Jyderup som den kommune vi nu skal høre til.

1962, Kalundborg Folkeblad 11. Juli, side 4; Kostskolebyggeriet i Jyderup forsinket
Forstander Viggo Jensen, Jyderup, er en resolut mand. Det beviste han i går, da han for at sikre sine kostskoleelever et ophold, fordi kostskolebyggeriet i Jyderup - ikke just forhindres - men forsinkes af byggestoppet, omgående købte Særslevs nedlagte skole af Føllenslev-Særslev kommune.
Som bekendt købte forstander Viggo Jensen for nogen tid siden 10 tdr. land på Aggersvoldvej i Jyderup, tilh. bmd. Henry Steensen. Det blev omgående udarbejdet projekt over såvel byggeri som andre anlæg ved skolen, og det blev lovet dengang, at de 50 indmeldte kostskoleelever skulle kunne flytte ind på en færdigbygget skole med skoleårets begyndelse.

Løftet holdes
De bevilgende myndigheder stillede sig velvilligt, og alt er gået glat igennem, ligetil forhandlingerne om byggestop forsinkede sagen. Bevillingerne ligger stadig i de forskellige udvalg, og det kan endnu ikke siges, hvornår de frigives. Det stod derfor klart for forstander Viggo Jensen, at løfterne til eleverne ikke kunne holdes, hvis ikke der blev truffet en anden ordning. Hidtil har eleverne boet i Kalundborg, men da forstanderen fik tilbud på Særslev skole, slog han straks til, dels fordi det er meget nærmere Jyderup, dels fordi det derved kunne blive bedre økonomisk forsvarligt med buskørsel osv. til Jyderup Realskole, hvor samtlige elever indskrives og i går eftermiddag blev handlen afsluttet med Føllenslev-Særslev kommune.

Klasselokaler som sovesale
Forstanderen oplyser, at de to store klasselokaler i Særslev skole vil blive indrettet til sovesale. De mindre lokaler og lejligheden skal omdannes til værelser for eleverne, det store udhus til hobbyrum mv. Der hører 3/4 td. land jord og have til skolen, og her vil børnene kunne få en dejlig tumleplads. Man kan således med sindsro imødese, at der meget vel kan gå nogen tid, dels inden bevillingerne frigives, dels inden den nye skole kan stå færdig til indflytning3


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 28. april 1962, side 3; Kostskole oprettes ved Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 4. maj 1962, side 3+4; Kostskole til ½ million
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 11. Juli 1962, side 4; Kostskolebyggeriet i Jyderup forsinket
Note:
a) Kaalund Kostskole ophørte (lejeaftalen udløb)

Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole