Der var otte 50 års jubilarer

Jyderup Realskole har haft besøg af 25 gamle elever fra eksamensholdene 1907-13, deriblandt 8 elever fra jubilæumsholdet fra 1911.
Fra eksamensholdet 1907 var mødet forstander Keiding, "Liselund", pastor Voldum, Lille Værløse, og stationsleder Malchau, DSB i Aarhus.
Fra 1908: Arkitekt Aage Herløv, København, og fru Inger Olsen, Jyderup.

Fra 1909: Fru Lisbeth Nørgaard, fru Lila Schou, fru Fanny Helander,
og fru Gerda Scharling Hansen, alle København, og repræsentant Martin Herløv, Aarhus,

1910: Fru Helga Scharling og fuldmægtig Edvard Sørensen, København.

Endelig fra jubilæumsholdet 1911:
fru Johanne Palm Greisen, Hørsholm, overlærer Halfdan Kristensen, Ebeltoft,
fru Agnes Thinggaard, Bornholm, fru Ingeborg Christensen, Nykøbing F., handelsgartner Harry Hansen, Hjortespring, dir. Karl Mathiasen, Kalundborg, ekspedient i DSB Valdemar Nielsen, Kalundborg,
og grosserer Viggo Petersen, Aarhus.
Man mødtes ved 12-tiden på skolen, hvor der blev budt velkommen af skoleinspektør Vang Petersen og senere samledes man til spisning på hotel Skarridsø. Her holdtes en lang række taler, og gamle minder blev opfrisket.


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 28. juni 1961, side 4; Gamle elevers besøg på Jyderup Realskole

Sidst rettet 28. februar 2015
©Jyderup Realskole