Niels Einar Gylling Folkmann, ★ 5/4.1884, ✝ 16/10.19682
Einar Folkmann gik på Jyderup Realskole fra 18943-18984
Einar Folkmann
Møllebakken
Det hænder jævnligt, at tilflyttere i Jyderup spørger, hvorfor bakken med vandtårnet hedder "Møllebakken", om det er fordi der engang har ligge et mølle, eller blot fordi bakke skal have en betegnelse. Der har ligget en mølle og det er endda ikke længere siden end alle ældre borgere i Jyderup kan huske det, da det kun er ca. 30 år siden møllen blev revet ned. På billedet th. aftegner den hvide mølle sig tydeligt og den blev betragtet som et vartegn for Jyderup. Det var en vindmølle, hvis eneste funktion var, at trække en dynamo med kraft til Jyderup daværende private elektricitetsværk.
Elektricitetsværksbestyrer var den senere bankbestyrer Einar Folkmann. Møllebakken var ejet af fabrikant William R. Jensen, og en søn, fabrikant Ole Scharling, husker tydeligt, at i stormvejr måtte Einar Folkmann i hast ile op og standse maskineriet ellers løb vingerne løbsk. Først da NVE udkonkurrerede Jyderup Elektricitetsværk, ophørte møllens funktioner.
Det var imidlertid Jyderup Stationsbys vandværk I/S, der foranledigede møllen nedrevet, efter at have købt Møllebakken, som derefter også blev benævnt "Vandværkshøjen". Jyderup St. Vandværk I/S blev etableret omkring 1910 og lejede Møllebakken for et åremål. Her lod de, side om side med vindmøllen opføre det vandtårn som stadig ligger der, men nu er ude af funktion som vandtårn. Da Jyderup St. nye vandværk for 2-3 år siden blev indviet og drives ved hydrofoer, var der ikke længere brug for vandtårnet. Det blev dengang foreslået, at der blev indrettet en restaurant i tårnet og at Møllebakken blev offentligt anlæg. Vandværket solgtes imidlertid til frugtgrosserer Viggo Olsen, og der er siden sket adskilligt med den gamle bybakke.
Jyderup Stationsbys vandværk I/S
En ende blev skåret af bakken, ind mod fabrikant Ole Scharlings virksomhed, og Scharling lod støbe fundament op mod bakken, og langs bakkens ene side støbte Viggo Olsen og opførte en kæmpe frugthal, "klods op ad" bakkens side. Pludselig skete der noget ret voldsomt. Det var som om bakken, der havde ligget som naturområde i tusinder år og været skiftende slægters herlige kælkebakke hver vinter, for børn og unge, ville "protestere" mod, at den ligesom blev stænget inde. Der opstod simpelthen en naturkatastrofe, som aldrig nogen har kunnet forklare årsagen til. Bakken nærmest "eksploderede" en nat og slyngede hundrede af tons jord op i luften. Frugthallens tag bærer stadig spor af, at store dele af taget knustes da jorden væltede ned over hallen og knuste både tag og konstruktion og lagde sig i bjerge i hallen. Var det sket om dagen, hvor mange mennesker var beskæftiget i hallen, ville en katastrofe ikke kunnet være undgået. Der blev fremsat den teori fra Scharling, at det var indre kilder i bakken, som ikke havde kunnet få afløb fordi de var blevet støbt ind i bakken. Andre gik imod denne teori, men den lyder absolut sandsynlig og er da heller ikke blevet modbevist.
Siden har Møllebakken fundet sig i sin skæbne og det er der også al mulig grund til, idet Viggo Olsen har ofret mange penge på at anlægge - helt på privat basis - et meget smukt anlæg med beplantninger, stier og hyggearrangementer. Tårnet har ingen særlig funktioner, udover at være udsigtstårn, og der er både tårnet og Møllebakken den mest pragtfulde udsigt over Jyderup1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 11. april 1969, side 6; Jyderup Møllebakke med mølle
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1959-1973 opslag 59 nr. 0
Kilde 3: Fra Anders Hjorth-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup, side 129-133. Forlaget desAHJn
Kapitlet fra Anders Hjorth-Jørgensen, er baseret på Hans Folkmanns skriftlige referat af faderens H. Gylling Folkmanns erindringer
Kilde 4: 60 års jubilæums invitation, Jyderup Lokalarkiv, her ses Einar Folkmann repræsentere årgang 1898
Billedet af Einar Folkmann fra Anders Hjorth-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup
Noter:
Jyderup kirkebog 1868-1892 opslag 39 nr. 6; Niels Ejner Gylling Folkmann ★ 1884

Vandværksmøllen ejner folkmann http://www.arkiv.dk/vis/8850

Sidst rettet 15. januar 2016
©Jyderup Realskole