Alma Buchhave

Carl Frederik Buchhaves

datter Alma Buchhave ses at tage almindelig forberedelseseksamen 1907 på Jyderup Realskole1

Etablerede i 1903 fotografisk atelier på Drivsåtvej.
Folketællingen fra 1906 fortæller, at familien boede på matr. 15a, hvilket vil sige den jord, som Chr. F. Jensen endnu ikke havde udstykket. Det fremgår ikke dog ikke præcist hvor familien boede til leje.
På matr.18s med den nuværende adresse Nyvej 16 fik Buchhave imidlertid opført en træbygning, hvor der fra 1911 var både bolig, fotoatelier og biograf.

Buchhave blev født i 1857. Han var bror til Peter Christian Theodor Buchhave, hvis søn Holger Buchhave gjorde sig gældende som tekst- og børnebogsforfatter i første halvdel af 1900-tallet.
Begge brødre kastede sig over den forholdsvis nye fototeknik, og efter nogle år med fotoatelier i Stengade i Helsingør, slog C.F. Buchhave med familie sig ned i Jyderup i 1903. Her blev han en meget benyttet portrætfotograf. Således fotograferede han allerede i 1903 og 1904 Jyderup-Holmstrups afgående og nyvalgte sogneråd. Omkring 1920 H. Gylling Folkmann.
Men samtidig brugte han tiden på at finde motiver i og omkring Jyderup til postkort, som han selv satte i produktion.

se hestehandler Jensens billede fra denne produktion af billeder
I 1911 startede sønnen Viggo Buchhave Jyderups første biograf i den nyopførte træbygning, så man kunne forvente, at familien have en god økonomi, men det var langtfra tilfældet. I hvert fald måtte de købe på klods hos H.P. Folkmann, som fik en del af betalingen i form at biografbilletter og fotoopgaver. Eksempelvis fotograferede Buchhave købmandsgården i 1908, ligesom der også eksisterer flere privatfoto af familien Folkmann signeret Buchhave. C.F. Buchhave døde i 1932, og på det tidspunkt var udgivelsen af postkort for længst sat i system af både boghandler Hagbarth Søvndahl Petersen og isenkræmmer H. Gylling Folkmann - dog uden tvivl med Buchhave som leverandør af en del motiver til deres omfattende produktion2 (På matr.18s med den nuværende adresse Nyvej 16 fik Buchhave imidlertid opført en træbygning, hvor der fra 1911 var både bolig, fotoatelier og biograf)3 Buchhave
Billede fra "Anders" af biografen


I 1911 startede sønnen Viggo Buchhave Jyderups første biograf i den nyopførte træbygning

Fra biograf til sommerhus (1955)
Da Jyderup biografteater lukkede, blev bygningen ombygget af Viggo Buchhave til bolig, radioværksted, og senere også cykelværksted. Biograflokalet blev dog bevaret, og flere af de omkringboende børn blev så sent som i 1950'erne inviteret indenfor i den gamle biograf, hvor Viggo Buchhave viste slidte stumfilm.
Iflg. Hans Folkmann kunne man altid lugte, at der blev drukket øl og kogesprit på værkstedet. Efter sigende opfandt Viggo Buchhave tørelementet, som Hellesen senere gjorde til sit, men han blev efter sigende snydt for patentet til dette batteri.
En aften i 1955 arbejdede Viggo Buchhave i radioværkstedet, men da han forsøgte at tænde et spritapparat, væltede det. Kort efter var den gamle træbygning omspændt af flammer, og da Falck fra Snertinge endelig nåede frem, løb Viggo Buchhave forvirret rundt om en nedbrændt bygning.
Brandtomten blev efterfølgende købt af Sørensen, indehaver af Syæsken på Sølystvej, hvis grund grænsede op til Buchhaves. Bygningens uskadte træværk blev derefter renset for søm og anvendt ved bygningen af Sørensens sommerhus ved Høve4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning juni 1908. De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Primær kilde: Stationsbyen Jyderup, side 140-142. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Sekundær; Baseret på arkivmateriale fra Holbæk arkiverne, Jyderup samt oplysninger i Ole Hesager database http://objektiv.dk/hesager/database.html 2011-07-18
Kilde 3: Primær kilde: Stationsbyen Jyderup, side 140-142. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Sekundær; Baseret på arkivmateriale fra Holbæk arkiverne, Jyderup samt oplysninger i Ole Hesager database http://objektiv.dk/hesager/database.html 2011-07-18
Kilde 4: Stationsbyen Jyderup, side 291. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Noter: Jyderup kirkebog 1905-17 opslag nr. 189 nr. 14 Dagmar Buchhave konfirmeret 2. oktober 1910
Jyderup kirkebog 1928-37 opslag 2799 nr. 0 Dagmar Elisabeth Buchhave død 21. juli 1931
Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 196 nr. 1, Marie Charlotte Buchhave (70 år) død
Jyderup kirkebog 1928-37 opslag 246 nr. 5 hr. Carl Buchave død 3. august 1932

Sidst rettet 25. februar 2016
©Jyderup Realskole