Gybel Jensens foredrag om Vor tids forkælede ungdom KFUM 1957
og Gybel Jensens tale til Husmorforeningens julefest 1968


1957 marts; Mødet i Jyderup KFUM: Det er forældrene, der svigter
Gybel Jensens foredrag om "Vor tids forkælede ungdom"
Mødet i aftes på KFUM havde samlet mange under, der interesseret fulgte det foredrag, som repræsentant Gybel Jensen, Jyderup, havde kaldt "Vor tids forkælede ungdom"
Gybel Jensen indlede med at citere en skarp kritik af ungdommen, hvori det bl.a. hed: "De har ingen respekt, de taler, som om de ved alting, og også pigerne er dumme, ufine og ukvindelige osv." - Den blev fremsat af en mand, som Peter Eremit - i året 1274
Den engelske oberst Wilton havde nævnt citatet ved Baden Powells 100 års dag og tilføjet, at dette syn på ungdommen ikke blev delt af Verdensspejderchefen, som ofrede de sidste 50 år af sit liv på at hjælpe de unge.
Taleren nævnede lidt om de erfaringer, som ungdomslederne gennem generationer har gjort, og hvoraf sentensen er, at det er kærlighed og forståelse, der skal til. Vel er der forskel på de forhold, storbyens unge og unge på landet lever under, men det er fra tidligste færd hjemmene, der har ansvaret for, hvad vi lærer de unge at interessere sig for og at have respekt for. Hvordan kommer de f.eks. ind på at købe på afbetaling i stor stil for at overgå hinanden, dyrke restaurations liv, føre rå tale med banden og eder, være udskejende på forskellige områder og meget mere. Forsømmer ikke mange hjem at give de unge kendskab til livets egentlige problemer, etisk set, til litteraturens overdådige værdier, til kristendomsforkyndelse, til sunde og fornuftige, udviklende arrangementer.

Hjemmets ansvar
Den ungdom, der lader hånt om de tilbud, der fra forskellig side stilles til deres rådighed, bliver tomme, indholdsløse individer, modtagelige for sensationsstof også af politisk art. Hvad gør vi for at bøde herpå? Det er ikke nok, at Staten opretter ungdomsnævn og tilbyder gratis kursus, når ikke de, der trænger til denne undervisning, møder op. Problemerne opstår ved, at der overhovedet ikke fra disse unge selv foretages noget som helst for på nyttig vis at tilrettelægge fritiden, at uddanne sig eller dygtiggøres. Tiden går dejligt alligevel, synes de, og pengene smides ud til unyttige og ofte skadelige ting. Den megen fritid go de store lønninger, begge forkert anvendt, er med til at skabe ungdomsproblemerne i dag.
Her er det hjemmene. Forældrene, der skal tage affære: det der dem, der bærer ansvaret over for børnene. Trygheden og sammenholdet i hjemmene er i mangfoldige tilfælde sat over styr, skønt samværet skal gøres til berigende stunder. Hjemmet skal være et sted, hvor de unge gerne vil være, hvor de beriges og udvikles til at fortså livet, til at udnytte tiden på rette måde, således at de unge lærer selv at fylde den plads, de i samfundet er sat på, og således at de gennem deres virke kan være med til at berige tilværelsen for de mennesker, der lever iblandt.
En lang og interessant diskussion fulgte foredraget, som var blevet påhørt med stor lydhørhed. Mange unge havde ordet, og der blev givet udtryk for, at forældre ikke forstod dem, ikke prøvede på at sætte sig ind i deres interesser, og at man derfor i nogle tilfælde gik sine egne veje1


Hr. Gybel Jensen holdte festtalen ved Husmoderforeningens julefest 1968;
Husmoderforeningens julefest 1968
Det var en smuk og stemningsfuld julefest Jyderup Husmoderforening i aftes havde arrangeret for sine medlemmer på hotel Skarridsø. Ca. 100 heraf en del mænd, havde givet møde, da formanden, fru Anna Møller Hansen, bød velkommen. En særlig velkomst rettede hun til foreningens to æresmedlemmer, fru Petra Jacobsen og fru Rasmine Hansen, samt til aftenens taler, medlem af Sct. Gerogs Gildets landsstyrelse, repræsentant V. Gybel Jensen, Jyderup. Efter at man havde sunget "Der er noget i luften" holdt Gybel Jensen en tankevækkende og gribende juletale, og sagde bl.a.:
Jyderup husmorforenings julefest 1968
Det er en festlig og imponerende udsmykning der møder de mennesker, der i denne tid begiver sig til Jyderup. Festligere end nogensinde. Til trods for dette, der jo er gjort for at lyse op i denne årets mørkeste tid, gemmer der sig i de fleste en mærkelig indadvendt knugen i sindet. Vi ved ikke selv om det er en ubevidst angst, eller en længsel efter at få den ventede højtid nærmere. Det skulle dog, med alt hvad der er gjort på gader og i butikker, begynde at vise sig en lille smule hos os.

Hjemmenes højtid
- Så langt tilbage vi kan huske - og længere endnu er julen opfattet som en hjemmenes højtid. Familiemedlemmer søger sammen og kun ganske ekstraordinære ting kan hindre, at dette sker. Der er så mange ting vi gør til jul, eller i anledning af julen. Julekortene og julebrevene er noget helt for sig.
Et besøg hos en gammel bekendt eller slægtning - en blomst her og der - glædelig jul siger vi - hils hjemme og ønsk glædelig jul - og mange andre ting. Hvorfor gør vi det? Kan vi give anden forklaring, end at det nu engang er skik og brug?
Jeg vil ikke sige, at vi gør det fordi det er en del af vort lands kultur. Kultur er ifl. Hartvig Frisch vaner og altså også traditioner. Så dybt rodfæstet er denne tradition, at man da med sig selv ville føle en sjælelig fattigdom, om man kastede disse små ting bort.
De gode ting i tilværelsen, som vi ejer og som vi er glade for, fordi de har en mission, dem skal vi beholde så længe vi lever og vi skal prøve at give dem videre til vore nærmeste, vore nye slægtled. Således holder vi liv i et kulturmønster og derfor holder vi jul som vi gør

En trang til at hjælpe
Der ligger i os alle en trang eller et ønske om at få lov til at være med til at lindre den nød der findes, både på det lokale plan og gennem de store hjælpeorganisationers opgaver ude i verden, sagde Gybel Jensen videre. Disse ønsker er særlig fremherskende op til julehøjtiden. vi har en fin sociallovgivning, men den klarer ikke det problem der hedder medmenneskelighed, næstekærlighed og agtelse. Forstander Knud Hansen, Askov, har i en anden forbindelse sagt: Der er dybere behov end trangen til lykke i mennesket.
Der er trangen til det andet menneske, til at agte og blive agtet. Og der er trangen til at bøje sig for noget uendeligt højt og noget uendeligt stort. Når vi nu så ofte i denne tid vender blikket indad mod os selv, for at lodde den julestemning vi går og ønsker vil komme til os. Da kan vi passende tage disse tanker med og finde en plads til dem i vort indre. Det vil skabe perspektiver, som det nok er værd at ofre noget på.
De mennesker, der af skæbnen er anbragt på tilværelsens skyggeside, kalder ikke på os. Den kalden vi derfor skal høre skal vi fornemme - og kan vi det - og gør vi det, der skal til for at vise, at kaldet er hørt, da vil der knyttes kontakter, der skaber agtelse hos begge parter.
De damer her i Husmoderforeningen, der arbejder med kontaktudvalget kender nok selv den glæde der ligger i dette arbejde.
Derfor må vi indstille os på at skulle fornemme kaldet, og ikke spørge hvad næstekærligheder er eller hvordan den udøves - men gøre det.

Det glædeligste budskab
Vi glæder os ved at kunne glæde andre. Hele vort livsopfattelse og vort livsmønster får en sandelig løftning, vi stilles ved denne højtid ansigt til ansigt med det glædeligste budskab, der er givet: Os er i dag en frelser født. Et budskab, der danner grundlag for hele vort liv, dets livssyn og dets livsform overfor andre mennesker og vi kan således slutte ringen med de kristne ord, som alle kender og som er henvendt til alle mennesker: Hvad gør I mod disse mine små, gør I imod mig. Deri ligger kaldet fra højeste sted, thi disse mine små er alle vore medmennesker. Og lønnen til dem, der viser den gode vilje ligger i de ord som julebudskabet forkynder for os. Her kan vi føle julestemningen, sluttede Gybel Jensen

Smukt Luciaoptog
Efter denne gribende juletale fulgte et smukt Luciaoptog, dannet af 24 piger for Jyderup Realskole, under ledelse af lærerinde frk. Ingrid Andersen. Smukt sang de julen ind med deres rene pigestemmer.
Der serveredes nu rigtig julekaffebord ved de smukt pyntede borde og fru Anna Møller Hansen takkede Gybel Jensen for hans smukke juletale og overrakte en æske cigarer, og formanden takkede ligeledes lærerinde frk. Andersen og Realskolen for det hyggelige indslag, og overrakte en stor æske chokolade til frk. Andersen. Den hyggelige julefest sluttede med et fornøjeligt bankospil om en række fine gevinster, og formanden sluttede med at ønske medlemmerne glædelig jul2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 15. marts 1957, bagsiden; Gybel Jensens indlæg KFUM
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 13. dec. 1968, side 6; Husmorforeningens julefestSidst rettet 12. juni 2015
©Jyderup Realskole