Anders Thastum


Mellemskoleeksamen 1950, Realeksamen 19511 og Anders takkede ved dimissionen 1951
1955 Anders har taget studentereksamen på Stenhus og fortsætter med at læse teologi5

1967 april; Anders Thastum kaldet til embede i Jylland
Cand. Theol. Anders Thastum, søn af afdøde pastor Emil Sørensen, Jyderup, er enstemmigt - og uden andre ansøgere blevet indstillet til det ledige præsteembede i Ring og Føvling pastorater, i Aarhus stift.
Anders Thastums mor, overlærer fru Agnes Thastum Sørensen, Søbæksvej, Jyderup, oplyser, at det er et embede på størrelse med Jyderup-Holmstrup, og at Anders Thastum og hustru glæder sig meget til at gå ind til opgaven2

1967 okt.; Pastor Anders Thastum holder tale i Jyderup
Menighederne i Jyderup og Holmstrup vil ved gudstjenesterne på søndag i de to sognes kirker få lejlighed til at høre pastor Anders Thastum, Brædstrup, Jylland, søn af afdøde pastor Emil Sørensen, der var sognepræst for Jyderup-Holmstrup pastorat, og overlærer, fru Agnes Thastum Sørensen, Søbæksvej, Jyderup.
Anders Thastum havde sin barndom i Jyderup præstegård og tog realeksamen på Jyderup Realskole. Tidligt fik han interesse for at tage sin fars gerning op, og det var med det særlige ønske, at blive præst i Jylland, hvorfra hans far stammede. Det var derfor en stor glæde for Anders Thastum og hustru, og for moderen, fru Thastum Sørensen, da kaldelsen til præst i Brædstrup forelå enstemmigt, for ca. et halvt år siden. I Jyderup og Holmstrup har pastor Anders Thastum mange venner, som sikkert vil møde op på søndag for at høre ham prædike3

1969 marts; Pastor Thastum i ulykke
Pastor Thastum fik hjernerystelse.
Den ældste datter udenfor fare.
Den tragike ulykke i går, hvor pastor Anders Thastum, Brædstrup, søn af afd. pastor Emil Sørensen, Jyderup, kørte galt med sin vogn, hvorved hans yngste datter, den 8-årige Birgitte, blev dræbt, er også i Jyderup blevet omfattet med stor medfølelse, og fra mange sider bliver der spurgt, hvor meget pastor Thastum selv kom til ved ulykken, hvor hans 9 årige datter var med og brækkede et ben, samt fik forskellige andre kvæstelser.
Pastor Anders Thastum blev sammen med den 9 årige Merete, indlagt på sygehus med hjernerystelse og chok. Det oplyses på sygehuset at såvel pastor Thastum, som Meret, er udenfor fare.
Medfølelsen gælder også pastor Thastums mor, overlærer fru Agens Thastum Sørense, Søbæksvej, Jyderup, der før har haft tunge sorger i forbindelse med bilulykker, da hun for få år siden mistede sin ældste søn, pastor Niels Jørgen Thastum.
- Fru Agnes Thastum Sørensen rejste straks til Jylland, for at kunne støtte sin svigerdatter. Der er i præstegården også en lille dreng. Mange i kendte Birgitte fra de gange, hun har ferieret hos sin farmor, og vil huske Birgitte som en glad og yndig lille pige6

Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 133 nr. 13 konfirmeret 16. april 19504

Far Emil Sørensen
Mor fru Agnes Thastum Sørensen

Brødre Niels Jørgen Thastum og Erik Thastum,


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetninger 1946-52
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 13. april 1967, side 4; Anders Thastum kaldet til embede i Jylland
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 10. okt. 1967, side 4; Pastor Anders Thastum holder tale i Jyderup
Kilde 4: Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 133 nr. 13
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1955, side 3
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 27. marts 1969 side 6; Pastor Thastum 1951 i ulykke

Sidst rettet 27. december 2015
©Jyderup Realskole