Tüchsen
Finn Tüchsens ses på Jyderup Realskole 1964,
Niels Tom-Jakobsen og Finn Tüchsen skal deltager i program for landsplanlægning
Civilingeniør Johan Tüchsen, der straks efter sin eksamen i 1939, blev knyttet til Den Danske Sprængstoffabrik A/S i Jyderup og netop i år har fejret 25 års jubilæum, er pr. 1. juni 1964 udnævnt til laboratoriechef og har dermed fået overdraget ledelsen af hele kontrol- og udviklingsarbejdet.

Ing. Tüchsen har allerede i mange år haft en meget betroet stilling i Den Danske Sprængstoffabrik A/S og har også været med i den kolossale udvikling, der er foregået. Han er, ligesom den hidtidige chef, afholdt og respekteret, hvilket der fra mange sider blev givet udtryk for på jubilæumsdagen1

Jyderup Tekniske skole
Vi ved fra billede fra Lokalarkivet i Jyderup at Johan Tüchsen også underviste på Jyderup Tekniske skole, men ikke hvilke fag eller "hvor længe".
Her link til billede Teknisk skole 1948
Lærerstaben på Jyderup Tekniske Skole, 2.12.1948.
Bageste række fra v: Lærer Thomas Vang Petersen, civilingeniør Johan Tüchsen, lærer K. Clausen, bogholder Petersen, murermester Aksel Olsen, repræsentant Valdemar Gybel Jensen (kaldet Valde).
Forreste række fra v.: købmand Harry Gundersen, lærer G.A. Hansen, lærer Johan Schultz, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, bogholder Aa. Sørensen, murermester Jørgen Pedersen.

1957 feb.; Smuk spejderfest (billede)
1961, 17. april - KF, side 3+4; Spejderfest med succes (omtale af JR elever+billede)
Skarridsholm trop og flok og Dronning Margretes trop og flok, Jyderup, lod lørdagen stå i spejderfestens tegn. Der indledtes om eftermiddagen med march gennem byen som optakt til åbningen af en righoldig tombola på hotel Skarridsø
Lørdag aften var der så godt som fuldt hus i den store sal på hotellet, hvor et strålende underholdningsprogram blev afviklet.
Formanden for tropsrådet, ingeniør Tuchsen, bød velkommen, hvorefter fanerne blev ført ind og rullet ud under trommehvirvl. Flankeret af spejderkammerater, fremsagde Hanne Hjørlund smukt en prolog af Piet Hein. Det viste sig i det hele taget, at spejderne råder over mange dygtige aktører, endog med dygtige viseforfattere i mellem.
"Skovmændene" sang den festlige vise "En spejderfest" bliver til", forfattet af Jens Olesen, hvorefter blåmejser opførte en lille komedie, kaldet "Gretelil". Om "lejrbålet" samledes ulveunger for at høre "en sjov historie", herligt fortalt af Johnny Quaade, suppleret af Flemming Nielsen, som fik både små og store til at le med, Marianne Slott-Jensen og Peter Jensen foredrog en vekselsang på charmerende måde.
Julemærkets historie blev fortalt af pigespejderne i billedform. Drengene opførte en kriminalsketch "Retten", og ulveunger forklædt som pirater sang en fejdende sørøvervise som hed "Santa Hera's færd". Fred på jorden blev legaliseret i "Blåmejsens drøm", sunget som vekselsang af 10 piger og medvirken af "fremmede folkeslag", dvs. spejdere forklædt som arabere, kinesere osv. "Pionererne synger" var spejderpigernes afdeling med fremvisning af spejderdragter fra tiden 1910-1924. Med megen dramatik opførte drengespejderne sketchen "En grufuld nat" og ulvene "En underlig medicin".
Jørgen Folkmann og Bjarne Lund med fløjtekor gav "Skærsliberen" i en ny version. Vældig sjov blev sangen "Ded er så nem med ded" sunget af Ingeborg Olesen og Anne Birgit Spliid, og det samme gjaldt for Kirsten Rasmussen der, med kor sang Admiralvisen fra "Pinafore" - det var dygtigt gjort. Ulveunger spillede sketchen "Sørens sygdom", og to andre skabte Mexico stemning. Det var Jens Hartvig og Lars Ole Sørensen som forrygende sang "Umbriago", assisteret af et par anonyme, formummet i et "æsel".
"Skovmandspatruljen" havde en herlig potpourri "Tosserier", og så samledes alle til afslutningen om lejrbålet. Bifaldet bragede gang på gang gennem salen. Det var succes fra først til sidst. Et kæmpearbejde lå bag det store og afvekslende program.
Efter en pause var der "spejdermarch" i salen, hvorefter der blev danset til Helge Olsens orkester. Ved 24 tiden sluttede festen og ing. Tüchsen takkede til alle sider, og man sang "Spejderbror, her er min hånd"2

1964,Kalundborg Folkeblad 8. feb. 1964, side 3+4 25 år på De danske sprængstoffabrik
To jubilarer på De danske Sprængstoffabrikker
Lørdag den 15. februar bliver dobbelt festdag på De danske Sprængstoffabrikker i Jyderup, i det to dygtige og afholdte funktionærer har 25 års jubilæum. Det drejer sig om virksomhedens næst øverste leder, ingeniør Johan Tüchsen, og leder af malerværkstedet, malermester Herman Hartvig.
Ingeniør Johan Tüchsen er født i Ringkøbing og tog eksamen på Ribe Latinskole og ingeniøreksamen fra Polyteknisk Læreanstalt.
I de 25 år i Jyderup er Tüchsen avanceret i kraft af sin store dygtighed og indsigt indenfor den specielle industri, der dels er en del af, dels tilknyttet sprængstoffabrikken.
Rolig og besindig går han hundrede procent ind for at løse alle betroede opgaver, og hans ubestikkelige retsind har aftvunget stor respekt. Når virksomhedens øverste leder, civilingeniør Ernst Larsen, er bortrejst, er ing. Tüchsen den selvfølgelig stedfortræder.
I det harmoniske hjem, ingeniør Tüchsen og hustruen, fru Lis Tüchsen, har skabt for ægteparrets tre sønner, er han lige så afholdt som privatmenneske, og der er altid åbne døre i hjemmet på Jernbanevej. I mange år virkede ing. Tüchsen som lærer ved Teknisk Skole og har desuden gjort et stort arbejde for hjemmeværnet og Sct. Georgsgildet, ligesom drengespejderarbejdet har en god støtte i Tüchsen. Blandt andet er han også formand for tropsrådet.
Malermester Hartvig er med lige så stor ildhu og dygtighed gået ind for sin del af virksomhedens forgreninger. Fagligt er han en kapacitet, og er derfor også avanceret, ikke blot som leder af det omfattende malerværksted, men også ved at repræsentere firmaet, hvor der har været faglige spørgsmål at drøfte, ligesom han som De Danske Sprængstoffabrikkers fagkonsulent tit må rejse ud for at demonstrere en speciel vare indenfor malerindustrien. Ved sin venlige og ligefremme væremåde har han vunder mange venskaber.
Malermester Hermann Hartvig stammer ligesom sin hustru fra Haderslev, hvor han far ligeledes var malermester. I ægteskabet er der en datter og en søn, for hvem han er en god og kammeratlig far. I sin fritid holder Hartvig af at læse rejsebeskrivelser og er desuden en stor naturelsker, bl.a. holder han meget af at opholde sig ved stranden, hvor ægteparret har et sommerhus.

Jubilarerne har i det daglige hvert sit arbejdsområde, men har været lige interesseret i hele arbejdet på den voksende virksomhed, og respektere gensidigt hinandens faglige kunnen. De fælles 25 år har for jubilarerne været en interessant tid, og ved deres indsats har de selv begge været - og er - et værdifuldt aktiv for virksomheden3

1964, Kalundborg Folkeblad 30. maj 1964, side 3;Chefskifte på De danske sprængstoffabrik
Pr. 1. juni tiltræder ingeniør Kai Jacobsen, der i en årrække har været beskæftiget indenfor farveindustrien i udlandet, stilling som produktionschef og overtager dermed den daglige ledelse af fabrikationen.
1964, 30. maj - KF, side 3;Chefskifte på De danske sprængstoffabrik4

1979, Kalundborg Folkeblad 14. feb. 1979, side 7; Civilingeniør Johan Tüchsen passerer en milepæl
Civilingeniør Johan Tüchsen passerer en milepæl - 40 års jubilæum
Torsdag den 15. februar 1979 er det 40 år siden, en ung civilingeniør, John Tüchsen, fik ansættelse på Den Danske Sprængstoffabrik A/S, Jyderup, hvad der blev optakten til begivenhedsrige år, med spændende opgaver og en udviklet dygtighed der har ført til, at Tüchsen er blevet en anset kapacitet med speciale indenfor sprængningsteknikken, således at hans arbejdsfelt bl.a. strækker sig over rådgivning indenfor sprængtekniske opgaver, i samarbejde med det svenske firma Nitro Consult, uddannelse og undervisning af unge grønlandske minører mv.
Baggrunden for dette specielle områder er den omstrukturering der skete med DDS som for en del år siden blev omdannet til lakfabrikationsfirmaet DANLAC og delvis forflyttet til Glostrup, til der for ca. 2 år siden blev dannet et nyt firma med betegnelsen. Det Danske Sprængstofselskab A/S, et firma der er medlem af Nitro Nobel-gruppen. Det Danske Sprængstofselskab A/S har kontorer i Glostrup og Jyderup, og Tüchsens 40 års jubilæum vil
bl.a. blive markeret med reception om formiddagen i Glostrup og kl. 12-13.30 på kontoret i Jyderup Skov.

Johan Tüchsen, der var student fra Ribe Katedralskole, tog sin ingeniøreksamen fra Danmarks Tekniske Højskole, hvorfra han kom til Jyderup for 40 år siden. Virkefeltet spændte fra lak udviklingslaboratoriet til arbejde med sprængstoffer. Efter krigen skete der et opsving indenfor sprængningsområdet. Tüchsen blev specialuddannet som sprængningsinstruktør for Hjemmeværnet i Danmark og Sverige. Der har gennem årene været mange store opgaver, de største vel nok i Grønland, hvor Tüchsen siden 1969 har opholdt sig 2-3 gange årligt i perioder hvor han dels har ledet sprængningsopgaver, dels har ledet undervisningen og uddannelsen af unge grønlandske minører. Grønlænderne viser denne uddannelse stor interesse og der har været gode resultater at fremvise. Det er hensigten at fortsætte med nye hold i teori og praksis.

Det er en kendt sag, at Johan Tüchsen blev en populær og afholdt laboratoriechef, samtidig med, at der næres respekt og beundring for hans faglige krav til perfektionisme. Lige så velkendt er det, at han - stilfærdig, beskeden og nøgtern - aldrig ønsker at skilte med sin dygtighed, men den er der mange andre der gerne vil berømme og sige tak for. Det vil den sympatiske og ansete jubilar sikkert få adskillige beviser for, på jubilæumsdagen i morgen, torsdag5


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1964, side 3; Chefskifte på De danske sprængstoffabrik
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 25. feb. 1957, side 3; Smuk spejderfest
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 8. feb. 1964, side 3+4 25 år på De danske sprængstoffabrik
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1964, side 3; Chefskifte på De danske sprængstoffabrik
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 14. feb. 1979, side 7; Civilingeniør Johan Tüchsen passerer en milepæl

Sidst rettet 8. marts 2016
©Jyderup Realskole