Ældste erhvervsaktive
Peter og Elisabeth Olsens børn gik på Jyderup Realskole
1952 sep.; Peter Olsen 50 års jubilæum
Tirsdag den 30. september har muremester Peter Olsen, Jyderup, 50 års mesterjubilæum. Muremester Olsen, der er 77 år, er et af de mennesker, der har været med til at skabe Jyderup bys historie.
Han har medvirket ved opførelsen af Jyderup posthus, hotel Skarridsø, Jyderup Realskole, Jyderup Savværk, sprængstoffabrikken, aldersrenteboligen og meget andet.
Han er skattet som en solid og dygtig håndværker og nyder stor tillid blandt byens borgere. Han har haft forskellige offentlige hverv og er for tiden formand for Jyderup vandværk1
1956 maj; Ældste aktive håndværker
Jyderups ældste aktive håndværker og hans hustru fejrer guldbryllup
Et agtet og populært ægtepar, murermester Peter Olsen og hans hustru, Fru Elisabeth Olsen, Skovvejen 16, Jyderup, kan fredag den 1. juni fejre guldbryllup.
Peter Olsen, der 11. september 1955 fyldte 80 år, er Jyderups ældste aktive håndværksmester, idet han i samfulde 54 år har været murermester i Jyderup, den sidste snes år i kompagni med en søn bygningskonstruktør Axel Olsen.
Peter Olsen er født i Everdrup i sydsjælland. Han bestemte sig tidligt til at være murer og kom i lære i nabobyen Engelstrup, hvor han i 1899 bestod sin svendeprøve med fint resultat2
Jyderups ældste håndværker 1956
Efter at have suppleret sin uddannelse flere steder og været "på valsen" gennem Tyskland, kom han i 1902 til Jyderup, hvor han 10. september etablerede sig som mester.
Peter Olsen fik et udmærket samarbejde med den daværende kendte tømrermester August Jensen og en skønne dag knyttede de nærmere forbindelse, idet Peter Olsen den 1. juni 1906 giftede sig med August Jensens datter Elisabeth.
Fru Elisabeth Olsen, der nu er 71 år, har været en uvurderlig støtte for sin mand. Hun er en dygtig og meget gæstfri husmor, og har brugt sine evner til at gøre hjemmet til et godt og hyggeligt fristed. Hun blev en enestående god mor for ægteparrets tre børn og det er stadig hendes største glæde at samle dem og deres familie i hjemmet. Foruden den nævnte søn er en anden søn overlærer i Hillerød (Hans Erik Olsen), og en datter bor i København.
Fru Olsens flid er på højde med hendes mands, hun passer selv sit hjem og er altid parat til at tage gæstfrit mod de gæster, der kommer, hvad enten det er i forretningsærinde eller på anden måde. Hendes væsen er hjerteligt og så venligt, at alle kommer til at holde af hende, og man forstår, at ægteskabet blev meget harmonisk og lykkeligt.
Peter Olsen blev også en afholdt og populær skikkelse i Jyderup. Hans rolige, besindige væsen affødte respekt, man fik tillid til hans indsigt, og flere offentlige hverv blev ham betroet. I. ca. 40 år har han været og er stadig formand for Jyderup St. Vandværk, og her kan man i særlig grad takke hans forudseenhed for, at Jyderup Stationsby har et vandværk, der på alle måder er fulgt med byens udvikling.
Også blandt kollegaer i Amtet står respekt om Peter Olsens navn, og gennem et menneskealder har været i kommissionen for Amtets svendeprøver.
Endvidere er han vurderingsmand til ejendomsskyld. Ved Jyderup Håndværker- og Handelsforeningens 50 års jubilæum blev han af sin søn - Formand for foreningen - udnævnt til æresmedlem.
Talrige virksomheder og private bygninger vidner om Peter Olsens dygtighed. Peter Olsen har opført hotel Skarridsø, Jyderup Savværk og kartonnagefabrik, Den danske sprængstoffabrik i Jyderup, Sideskibe til Jyderup Kirke, Jyderup Mejeri samt mejerierne i Uglerup, Rønnekilde og Svebølle. Desuden naturligvis et utal af private ejendomme og sidst centralskolen i Bregninge.
Håndværksmestrene har i Peter Olsen en alderspræsident, de kan være stolte af - hvad de da også er, for Peter Olsen har en usædvanlig god evne til at omgås mennesker. Han er lige uforanderlig i sin rolige venlighed, hvad enten han taler med en af sine arbejdere eller med en rangsperson, og det er ikke mindst denne karakteregenskab der har gjort ham populær.
De to dygtige mennesker, der i sjælden grad har "fundet melodien" vil ikke undgå virak på den store festdag, og de fortjener det for den indsats, der er gjort, og som stadig bliver gjort, årene til trods2

1960 november Peter Olsen, død
Atter er en af Jyderups kendt og agtede borgere afgået ved døden, i det fhv. murermester Peter Olsen, Skovvej, Jyderup, i går sov ind i døden efter nogen tids svagelighed. Han blev 85 år gammel.
Peter Olsen var født i Everdrup i Sydsjælland. I 1899 tog han svendeprøve, var to gange på håndværkerskole, samt "på valsen" gennem Tyskland, hvorefter han i 1902 etablerede sig som mester i Jyderup.
I næsten 55 år vedblev P. Olsen at være aktiv håndværkermester i Jyderup og vandt sig stor anseelse og popularitet, ikke alene blandt sine utallige kunder i og udenfor sognet, men også mellem sine kolleger. I over 30 år var han således medlem af svendeprøvekommissionen.
Murermester P. Olsen, der i en lang årrække var i kompagni med sin søn, murermester Axel Olsen, havde specialiseret sig i mejeribyggerier og har bl.a. opført mejerierne i Svebølle, Uglerup, Rønnekilde og Jyderup. Desuden har han to gange bygget tilbygninger ved Jyderup kirke samt hotel Skarridsø efter branden, Jyderup savværk, De Danske Sprængstoffabrikker i Jyderup, og - sammen med sin søn - Bregninge-Bjergsted Centralskole, og endvidere utallige private byggerier.
Der har altid stået respekt om Peter Olsens navn: han var en stout og retsindig mand, og han blev afholdt af sine svende, lærlinge og arbejdere, i det han havde en sjælden evne til at omgås de mennesker, han havde at gøre med, og det gjaldt på alle områder.
En lang række tillidshverv var bevis på den agtelse og sympati hvormed Peter Olsen blev omfattet, bl.a. var han i godt 40 år formand for Jyderup St. vandværk, hvor der takket være hans initiativ er foretaget store udbygninger af værkets kapacitet, ligesom det stadig er blevet moderniseret. Også i bestyrelsen for Håndværker-og Handelsforening og Teknisk Skoleforening har Peter Olsen gjort et stort og uegennyttigt arbejde til gavn for standen og byen. Ved foreningens 50 års jubilæum blev P. Olsen udnævnt til æresmedlem, og da han søn, murermester Axel Olsen, på dette tidspunkt var formand, blev det Axel Olsens ærefulde lod at overrække sin far æres tegnet. I mange år var P. Olsen også vurderingsmand til ejendomsskyld.
Hjemmet på Skovvejen blev et harmonisk og lykkeligt sted for hr. og fru Olsens tre børn, og har blev også samlingsstedet for svigerbørn og børnebørn. Her fik også Peter Olsen og hans hustru den glæde at fejre guldbryllup under meget stor opmærksomhed, og hans døde vil betyde et stort savn. Foruden hustruen og den nævnte søn efterlader P. Olsen en søn, der er lærer i Hillerød, samt en datter, der bor i København3

1960 marts Fru Elisabeth Olsen 75 år
Murermester Peter Olsens hustru, fru Elisabeth Olsen, Skovvej, Jyderup, fylder lørdag den 19 marts 1960, 75 år.
Fru Olsen nyder stor anseelse i den by, hvor hun er født og opvokset, og hvor hun har samlet en stor venneskare. Hendes far var den kendte tømrermester Aug. Jensen og Jyderup har altid haft fru Olsens hjerte. Her fik hun også selv travle og virksomme år som hustru, mor og værtinde og har altid i ordets bedste forstand været en hjemmets kvinde.
Elisabeth Olsen er en elskværdig og venlig dame, hjertelig og oprigtig i sin livsindstilling og derfor afholdt af dem, hun kommer i berøring med.
Hr. og fru Olsen har den glæde at en søn bor i nærheden, det er bygmester Axel Olsen, Fuglsangsvej. En anden søn er overlærer i Nordsjælland, og en datter bor i København4

Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 12. sep. 1952, side 4; Peter Olsen 50 års jubilæum
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1956, side 3; Ældste aktive håndværker
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 3. nov. 1960, side 3; Peter Olsen, død
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 12. marts 1960, side 3; 75 år
Noter: Billedet herunder Hans Erik Olsen
Hans Erik Olsen
Dansk Skole-Stat, Bind 4, side 378 og Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 119 nr. 15, konfirmeret den 5. oktober 1924

Sidst opdateret 20. marts 2015
©Jyderup Realskole