Naturens dag
1976, 8. april - KF, side 6; Se naturen - som en oplevelse
Tre kommuner indbyder alle til "Naturens dag"
Lokalkomiteen SKARRIDSØ for Danmarks Naturfredningsforening - der i samarbejde med tre kommuner, Bjergsted, Svinninge og Jyderup, indbyder til "Naturens dag", søndag den 2. maj, - har været samlet til møde hos Frede Jensen, Jyderup Skov, for at få tilrettelagt retningslinjerne i programmet for denne særlige naturdag.
Der er, som før omtalt, at lokalkomiteen blevet nedsat et udvalg med repræsentanter for de tre kommuner. Udvalgets medlemmer er følgende: pelsdyravler Herluf Bak, Svinninge, lærer Knud Jensen, Nexelø, gårdejer Svend Østergaard, Eskebjerg, fru Ane-Lise Søvndahl Petersen, Degnehuse, Jyderup, overlærer Thomas Vang Petersen, Jyderup, viceborgmester Knud Møller, Mørkøv, godsejer Allan Hastrup, Birkenæs, Holmstrup, lærer Christian Myrup, Stigs Bjergby, og skovejer Frede Jensen, Jyderup Skov.
Danmarks Naturfrednings forening står bag initiativet "Naturens dag", der er gældende for hele Danmark. Hensigten er, at få alle mand af hus, børn, unge, forældre og ældre, for at "se på naturen som en oplevelse". Alt, alt for mange mennesker viser for lidt hensyn mod naturens værdier, har bogstavelig talt ikke øjnene åbne for, hvad der kan læres og opleves i den natur, som mange blot tager som en selvfølge og ikke som en gave til menneskene, ej heller som en verden med et mylder af levende væsener, der skal tages hensyn til. Derfor vil al forevisning på "Naturens dag" ske under kyndig forevisning for dem, der ønsker det, og i øvrigt kan mange andre aktiveres ved, at f.eks. forældre taler med deres børn og unge om naturens undere1


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 8. april 1976, side 6; Se naturen - som en oplevelse
Noter:
Se også Natur og Ungdom
eller Skolebotanisk have

Sidst opdateret 27. maj 2017
©Jyderup Realskole