Jyderup Turistforening

Hagbarth Søvndahl Petersen var en dygtig og redelig mand, som ikke alene ledede boghandlen med kyndig hånd, men også viste interesse for byens trivsel, og han var bl.a. med til at oprette Jyderup og omegns turistforening, hvis formand han var fra starten i 1932 til hans død i 19429
1949-1977 Holger Hooge6

1957, 21. sep. Turistforeningen 25 års jubilæum2

Fra Kalundborg Folkeblad 31/5.1963
En "Oscar" for Jyderups nye turistbrochure.
En Oscar til turistbrochure
Jyderup og Omegns turistforening har i 10.000 eksemplarer udsendt en ny turistbrochure i farvestrålende omslag om med et sjællands-kort, hvorpå vejskiltet er plantet i "Byen ved den skovomkransede Skarridsø." Brochuren fortjener en "Oscar" som den mest iderige i turistforenings historie. Selve byens og egnens historie er optegnet ved et indlæg af overlærer Vang Petersen og foruden egns kort og smukke fotografiske motiver, bl.a. af byen, søen og skoven i fugleperspektiv, er der yndige vignetter og glimrende tegnede motiver, udført af gartner Magnus Sigurdsson, rekonvalescenthjemmet.
I brochuren nævnes, at der bydes på gode og hyggelige hotel- og restaurantforhold i byen og oplandet, mere er man ikke kommet ind på at omtale for disse, men det vil ske i et tillæg, der er under udarbejdelse, og som kan udskiftes hvert år3

1973, Kalundborg Folkeblad 25. maj - KF, side 6; Holger Hooge går af, 88 år, efter 41 år i Turistforeningen4

1973, 17. aug. - KF, side 6; Ny formand for turistforening (Hooge og Søvndahl Petersen)
Turistforeningen for Jyderup og Omegn har fået ny formand, efter at den mangeårige, nu 89 årige formand Holger Hooge, havde ønsket at fratræde. Bestyrelsen har konstitueret sig med boghandler Preben Søvndahl Petersen som formand, bankbestyrer Jørn Kattrup som sekretær og premierløjtnant Juul Andersen som kasserer. Den øvrige bestyrelse er Tove Brix, bankassistent Harry Gundersen, handelsgartner Gert Nielsen og bogtrykker Ernst Christensen.
Den nye formand har gennem næsten en menneskealder haft et forbilledligt samarbejde med Holger Hooge, idet Søvndahl Petersen beklædte posten som sekretær, samtidig med at forestå turistbureauet, i boghandelen. Dette sidstnævnte hverv kan naturligvis stadig forenes med Søvndahl Petersens øvrige funktioner.
Turistbrochuren
Gennem mange år er udsendt turistbrochurer der i titusinder er tilstillet turistbureauer, hoteller, m.m. over det ganske land, og der er også i år distribueret den fyldige turistreklame, ligesom der gennem Turistforeningen er tilstille bykort til alle husstande i Jyderup, med vejledninger som ikke mindst er nyttige for tilflyttere. På turistbureauet formidles blandet andet også, at der udleveres de farvestrålende mærkater om "byen med den skovomkransede Skarridsø"
Søvndahl Petersen oplyser, at bestyrelsen inden længe skal i gang med, at planlægge turistbrochuren for 1974. Der sker hele tiden noget nyt der kan indgå som blikfang i denne landsdækkende reklame og i den nye brochure vil naturligvis det nyeste store aktiv svømmehallen, også komme med. Hvor langt så hal-planerne er nået inden brochuren skal i trykken, vil vise sig i hvert fald agter Turistforeningen fortsat at være aktiv og vågen overfor de faciliteter der kan gavne byen og hele dens store opland 5

1977,Kalundborg Folkeblad 25. maj 1977, side 9; Jyderup turistbrochure
Jyderup og Omegn holdt i aftes generalforsamling på Hotel Garni, Skarridsøgade. Formanden Preben Søvndahl Petersen, indledte med at udtale smukke mindeord over foreningens æresmedlem, Holger Hooge, der havde været medlem siden foreningens start i 1932 og formand fra 1949 til sin død, i dette år og været en utrættelig forkæmper for turistsagen, til gavn for det naturskønne Jyderup og omegnen. Af andre mangeårige medlemmer er mistet Ansgar Rundé, Christian Foldager og Aage Gøbel Polusen. Æret være deres minde.
Generalforsamling blev ikke holdt i 1976 og det var derfor beretning for de sidste to år, der blev aflagt. Formanden omtalte de møder der har været holdt, ligesom foreningen har været repræsenteret ved møder i Ellebjerg Svømmebad og Jyderup Møde- og Fritidscenter.
Mange henvendelser
Brochuren med slogan "Jyderup, byen ved den skovkransede Skarridsø" vil blive optrykt, da oplaget er ved at være udleveret. Det samme gælder et nyrevideret bykort, der tilsendes samtlige husstande i Jyderup. Et indlæg i turistbrochuren på engelsk og tysk, formidles omdelt af Danmarks Turistråd. Disse brochurer fordeles overalt i Danmarks turistbureauer og andre steder og har bl.a. resulteret i et væsentligt øget antal henvendelser fra forskellige sider, f.eks. engelske, tyske og hollandske turister, der ønskede ferieophold, endvidere fra Danmarks statistik, Dansk Camping Union, Turistrådet og mange andre. Alle henvendelser er besvaret.
Hidtil bedste år
Turistbureauet i Jyderup - der har til huse i Jyderup Boghandel på Skarridsøen - har indenfor
det sidste år udstedt 446 lejr pas, 39 internationale pas, 27 vandrekort og 2 leder pas. Det er glædeligt at kunne fastslå, udtalte formanden, at det forløbne år har været det hidtil bedste for dansk turisme, hvad angår indtjening af fremmed valuta til landet. I 1975 drejede det sig om 4,3 milliarder, i 1976 over 5 milliarder kroner. I de lokale turistområder er fremmed valuta naturligvis ikke målestokken, men antallet af gæster, idet vi selvfølgelig er lige så glade for danske som for udenlandske turister. sluttelig nævnede formanden at bladet "Østdansk Turistinformation" er gået ind, og informationen varetages nu af Vestsjællands amts Turistkreds, oprettet i 1976
Regnskab og valg
Kassereren, kaptajn Erik Lund Andersen, oplæste de to års regnskab.
Til bestyrelsen genvalgtes kaptajn Erik Juul Andersen, Tove Brix og bankbestyrer Jørgen Kattrup. Til revisorer genvalgtes advokat Niels Juul og nyvalgtes red. Valborg Rundé.
Under "eventuelt" fremkom flere forslag til fornyelse indenfor turistpropagandaen og det blev bl.a. vedtaget, at turistbrochuren skal ændres, bl.a. med ajour føring af motiver, f.eks. at svømmebadet kommer med, et nyt luftfoto og endvidere ændringer i teksten, fulgt op med de seneste oplysninger. Den glimrende forside bibeholdes, da dens blikfang ikke vil kunne blive mere ideel, end tilfældet er. Det nye oplag vil blive trykt i år6

Jyderup Turistforening
1977, 16. juli - KF, side 7; vi har kun naturen at friste med
Jyderups skønne natur er hvad der lokkes med, når der skal skaffes turister til.

Vi har ikke så meget andet at byde på, siger formanden for den lokale turistforening, boghandler P. Søvndahl Petersen, Jyderup
Fra turistforeningens side gør man et stort ulønnet arbejde for at få feriegæster, og dermed penge til egnen. Men betingelserne er ikke de bedste. Her er en campingplads, men turistforeningen sukker efter et godt motel. Vi har ikke en gang en god kro i selve Jyderup, siger Søvndahl Petersen.
For at fange turisternes opmærksomhed sendes der turistbrochurer ud gennem Turistrådet, og netop i disse dage venter man på en ny brochure.
Den gamle er brugt op, og et nyt oplag på 6.000 eksemplarer er under trykning.
- Vi har ikke lavet de helt store forandringer i den nye turistbrochure. Der var ganske vist tale om at lægge faste ruter for spadsereture gennem skovene ved Skarridsø, men det blev ikke til noget. Vi er ikke helt sikre på, at det kunne lade sig gøre, for ganske vist har alle adgang til dos i de private skovarealer, men noget helt andet er ligefrem at udsende kort over skovene.
En sti rundt om Skarridsø, som det har været på tale, mener jeg ikke vi har brug for.
Man kan sagtens gå hele vejen rundt som forholdene er nu, siger Søvndahl Petersen.
Sidste år arrangerede Turistforeningen konditure i skovene, men det var kun en betinget succes, som man ikke har ønsket at gentage.
- Turistforeningen får ikke tilskud nogen steder fra, og det kan være vanskeligt at få det hele til at balancere. vi har kun omkring 200 medlemmer, og mange kan ikke indse nytten i at melde sig ind. Vi, som lægger et arbejder her, gør det af interesse for egnen, turister vil altid føre penge med sig som gør godt i vores erhvervsliv.
Og endelig må den lokale befolkning ikke glemme den service det er, at Turistrådet udsteder vandrekort og lejrpas. Var vi her ikke måtte man helt til Holbæk eller Kalundborg for at få ordnet den slags, påpeger Søvndahl Petersen.
Ikke kun et motel står på ønskesedlen hos Turistforeningen. Siden Teknisk Skole blev nedlagt har Jyderup ikke haft noget vandrehjem. Skolen blev i sommerperioder brugt som vandrehjem. I hele Vestsjællands amt er der kun tre vandrehjem, og de ligger i Skælskør, Slagelse og Ringsted.
- Vi kunne bruge et vandrehjem. Interessen for at feriere på denne måde er stærkt sigende, mener turistforeningens formanden7

1985, 4 juni, KF, side 6; Forstander John Larsen
John Larsen, der er blevet 100 pct. Jyderupper, har ikke kun helliget sig skolen og "Stedinghus" kollegiet, men har taget aktiv del i foreningslivet. Han har således i en årrække været i bestyrelsen for Turistforeningen og i ti år i bestyrelsen for Jyderup Svømmehal, hvor han også var den sidste formand, inden kommunen lukkede hallen8


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 4. mar. 1959, side 3+4; 60 år Bagermester Emil Nielsen
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. sep. 1957, side 3+4; Turistforeningen 25 års jubilæum
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 31. maj1963
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1973, side 6; Holger Hooge går af, 88 år, efter 41 år i Turistforeningen
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 17. aug. 1973, side 6; Ny formand for turistforening
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1977, side 9; Jyderup turistbrochure
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 16. juli 1977, side 7; vi har kun naturen at friste med
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 4 juni 1985, side 6; Forstander John Larsen
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 30. april 1957, side 3; Jyderup boghandel 50 år
Noter:
Bagermester Emil Nielsen har været med i turistforeningen1


Sidst opdateret 27. maj 2017
©Jyderup Realskole