Jyderup sangkor

Jyderup sangkor
Jyderup sangkor, måske stævne3 - eller Medlemsprotokollen for sæsonen 1925-26 kundgør, at det imponerende store kor, rådede over 35 sopraner, 32 alt stemmer, 22 tenorer og 30 basstemmer!
- For at komme op på et tilsvarende kor i dag, skulle man næsten have samtlige folkekor på Sjælland sat sammen!
4
1985 aug.; 60 års tilbageblik for sangkoret i Jyderup. Et tidsbillede i den gamle protokol og fra hukommelsen
En annonce indrykket den 27. august 1927, lød således;
"Jyderup Sangforening. Fra forskellige sider er der fremkommet ønske om, at der må blive oprettet et blandet kor, ("Folkekor") for Jyderup og Omegn. I den anledning tillader jeg mig at indbyde alle interesserede til et møde på Jyderup kommuneskole, torsdag den 3. september (1927), d.A. Kl. 8 Aften. Peter Juhl

Datoen blev ændret til 4. september, og det er således førstkommende onsdag, den 4. september, netop 60 år siden, at Jyderup Sangforening blev stiftet. Navnet blev sidenhen ændret til Jyderup Sangkor. Koret, som engang talte omkring 100 aktive sangere, har nu 35 medlemmer, og de mødes på jubilæumsaftenen - ikke for at feste, men for at indlede den nye sæson. Jubilæet markeres ikke før stævne i Sjællandske Folkekor og mødes tre gange i vintersæsonen, for at "synge sig sammen"
Fælles problem
Korene har et fælles problem, fortæller Jyderup korets dirigent, Henning Jensen, Mørkøv. Problemet er, kort og godt: der mangler herrestemmer... Ud af korets 35 sangere, er kun de otte fra sværdsiden. Der vil blive agiteret stærkt for, at flere mandlige sangere, unge som ældre, vil melde sig, og det pointeres, at man ikke behøver at kunne læse noder. Det vigtigste er at komme og "synge sig glad" og være med i det dejlige fællesskab, der er i koret, samtidig med at lære om glæden ved at bevare en sangskat og udvide sit kendskab til de mange og uudtømmelige kilder, der er at øse af.

"Der var engang"
Indbydelsen hin 4. september 1925 blev efterkommet af 60 damer og herrer, yngre og ældre. i forbindelsen med stiftelsen blev der vedtaget indmeldelse i Sjællandske Folkekor. Et udvalg bestående af tømrermester A. Christiansen, fru Mønsted-Friis, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, landmand Svend Rasmussen og lærerne Peter Juhl og Johan Schultz udarbejdede love og vedtægter. Kontingentet blev sat til 50 øre pr. måned, mens passive medlemmer skulle betale et årskontingent på to kroner.
Den første bestyrelsen var: Lærer H. Nielsen (formand), Svend Rasmussen (Kasserer), frøken Alma Nielsen, A. Christiansen og Peter Juhl.
Sidstnævnte blev korets dygtige dirigent og var det i 28 år til han i 1953 blev afløst af en anden kapacitet, musikdirektør Kristian Olsen.
I de første love hed det bl.a., at "alle, der kunne synge rent og var over konfirmationsalderen", kunne deltage i de ugentlige sangaftener, nærmer betegnet hver mandag på Kommuneskolen, hvor der i øvrigt stadigvæk øves, nu hver onsdag.
"Sangforeningen" voksede støt og var i sin glansperiode oppe på ca. 100 sangere, deriblandt - dengang - mange herrer, og det var ret almindeligt, at ægtepar deltog sammen.

Der anes romantik
Ud af den gamle protokol anes også lidt romantik for dem, der kender Jyderups historie gennem 60 år. F.eks. står der fra 1930, at nyeste bestyrelsesmedlem blev frøken Ester Jentoft og året efter en ny suppleant, Axel Olsen. Det førte til, at frk. Jentoft blev fru Olsen, gift med murermester Axel Olsen, Fuglsangsvej.
Omtalte frøken Alma Nielsen blev ved at beholde Nielsen navnet, da hun blev gift med gårdejer Holger Nielsen "Søbogård", Høed, og mange år senere blev samme Alma Nielsen landskendt, idet hun blev Danmarks første kvindelige sognerådsformand.
Festligheder med dans har der også været ind i mellem. Ved koncerter med kendte navne som medvirkende, bl.a. koncertsangeren Thøger Rasmussen og Ellen Løber, var entreen i 1930 til koncerten kr. 1,25 kr. og ekstra 50 øre til det efterfølgende bal.
Koret begyndte at give sangkoncerter rundt om i kirker, på plejehjem, i foreninger m.v. Ved de ugentlige sangaftener har der altid været - er er fortsat - en sangglæde, der animere til et værdifuldt kammeratskab. Selvom det er blevet "nye tider", hvor der skal konkurreres med radio og tv, så er der blandt udøvende medlemmer en sikker tro på, at den "levende" sang altid vil være en rigdom for sjæl og sind.
"Således passeret"
Efter hver referat i protokollen står gennem de fleste af årene den morsomme, afsluttende bemærkning: "Således passeret"
Desværre går protokollens referater ikke længere end til 1935, og hvad der siden er "således passeret" må overlades til hukommelsen og hvad der mundtligt berettes.
Fru Karna Olsen, der var gift med dirigenten, Kristian Olsen, har gennem alle 60 år været medlem af koret, og hun har et væld af minder, om de meget virksomme år, hvor der også var nært samarbejde med det svenske "Kyrkakoret" i Emmaboda, samt en del med det norske kor, "Fjellklang" i Ålvik.
Kr. Olsen komponerede også musik til sangen "Syng, når du er glad i sinde", forfattet af Peter Juhl - og fortsat med på korets repertoire. Karna og Kristian Olsen samlede jævnligt koret i deres gæstfrie hjem og var i høj grad med til at udbygge det særlige sammenhold, der har givet koret vækst.
Fru Gundel Juhl, Søbæksvej, tidligere "Troldegården", Bjergsted, har siden 1943 været medlem af koret og tillige musikalsk bistået ved at indøve damestemmer til egen musikledsagelse.
Kr. Olsen mestrede sin violin til gavn for indøvelse med herrestemmerne, og den nuværende dirigent, Henning Jensen, spillede både melodica og orgel samt blæser trompet ved solopartier. Fru Gerda Christensen og fru Karen Kjær akkompagnerer ligeledes ved solomedvirken, og her er det navnlig tenoren Egon Fløistrup Andersen, Mørkøv, der ofte har været solist. Ved kirkekoncerter har sopranen Edith Nielsen, Viskinge, medvirket som solist.
Koret råder over mange smukke stemmer og har været efterspurgt utallige gange, såvel ved kirkekoncerter, som de øvrige nævnte steder - og på det seneste også ved Afrika aftenen i Mørkøv kino.

Formænd og bestyrelsen
Det blev efter de første formænd, lærer H. Nielsen og tømrermester A. Christiansen, kutyme, at dirigenten også fungerede som formand. Det gjaldt lærer, senere skoleinspektør Peter Juhl (dirigent i 28 år) og Kristian Olsen (dirigent i godt 25 år).
Chr. Olsen ønskede i 1978 at lægge op (død i 1981) og blev efterfulgt af Kai Møller, Buerup, der nogen tid efter rejste til Sønderjylland. I hen ved seks år har Henning Jensen klaret opgaven på ypperlig måde og til alles udelte tilfredshed. For nylig foreslog han, at dirigenthvervet og formandsposten skulle deles, og ny formand er nu Lone Semmenhaack, Kalundborg.
Den nuværende bestyrelse ser således ud: Lone Semmenhaack, formand, fhv. bankbogholder K.H. Pedersen, kasserer, Ellen Fage Sørensen, Søbæksparken, Clara Lauritsen, Særslev, Else Laursen, Viskinge, Mona Hansen, Særslev, og Hans-Henning Schou, Grevinge, tidl. Mørkøv.
Henning Jensen gør som dirigent en energisk indsats for at give koret inspirerende og fornyede opgaver og sparer aldrig sig selv, når det gælder af gavne koret og dets fortsatte vækst.
De manglende herrer stemmer håber han bliver "jubilæumsgaven" onsdag den 4. september, og denne aften vil - selv uden egentlig fest - få særlig kolorit.
"Således passeret" er de 60 år, og programmet for festen i november vil, loves der, blive så festlig og alsidigt, at det vil blive som en optakt til nye årtier "på sangens vinger"1

Læs også om Jyderup sangkors 50 års jubilæum
Jyderup Sangkor 1975
Jyderup sangkor herover fra sept. 1975


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 31. aug. 1985, side 6; 60 års tilbageblik for sangkoret i Jyderup
Kilde 2: Fra Jyderup Lokalarkiv - Jyderup sangforening B9529 (http://arkiv.dk/vis/259934) teksten er Jyderup sangkor måske et stævne
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 11. september 1975; Glimt af Jyderup sangkor Sort/hvid billedet fra Kalundborg Folkeblad 11. september 1975

Sidst opdateret 21. oktober 2015
©Jyderup Realskole