Årsberetninger fra Jyderup Realskole 1906-64
Ejnar Christensen, Jyderup Bogtrykkeri
Fra brochureren "Lidt om Jyderup Bogtrykkeri har vi ovenstående billede af Ejnar Christensen i sit første trykkeri2
Ernst Christensen søn af Ejnar Christsen gik på Jyderup Realskole.
Brochureren udleveret til bl.a. Erik Darman, da de var på besøg i trykkeriet i forbindelse med
udarbejdelse af skolebladet Frikvarter.3


Alle Jyderup Realskoles årsberetninger kan lånes via dit almindelige folkebibliotek (hvor du skal henvende dig), som låner årsberetningerne fra Statsbibliotekets særsamling (via SKAF).
Jyderup Realskoles årsberetninger er sammensat til 4 bøger, så ved lån af alle Jyderup Realskoles årsberetninger bestiller du årgangene: 1906, 1932, 1946, 1962 herved får du alle årsberetningerne (1906-1963/64).
Yderligere forefindes på Rigsarkivet i København samme årsberetninger, disse lånes ikke ud, men kan bestilles til gennemsyn på Rigsarkivet.
Jyderup Realskoles årsberetning
Jyderup Realskoles årsberetning den 5. juni 1906, Mammen, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 9. juni 1907, På indholdet ses Axelholm, København
og på omslaget ses Hagbarth Søvndal Petersen, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 2. juni 1908, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 3. juni 1909, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning den 9. juni 1910, Holbæk Amts Venstreblad Tryk
Jyderup Realskoles årsberetning den 2. juni 1911, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning den 2. juni 1912, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning den 28. maj 1913, Hagbarth Søvndal Petersen, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 28. maj 1914, Hagbarth Søvndal Petersen, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 16. maj 1915, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 25. maj 1916, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 27. maj 1917, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 25. maj 1918, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 27. maj 1919, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 30. maj 1920, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 15. maj 1925, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 15. maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1927, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 10. maj 1928, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1929, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1930, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 10. maj 1931, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning, det ses på 1933 at 1932 blev ingen beretning udg.
Jyderup Realskoles årsberetning den 06. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 08. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 10. maj 1935, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 04. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 03. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 09. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 17. maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 10. maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1946, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1949, E. Christensen, Bogtrykkeri Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953, Holbæk Amts Venstreblad
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1956, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1957, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning 1958, si.16 står ”i maj 1957”, må menes 1958, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning 1959, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61, 1. juni 1961, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Jyderup Realskoles årsberetning 1964, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
1


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetninger 1906-64
Kilde 2: Jyderup Bogtrykkeri's jubilæumsbrochure Lidt om Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 3: Oplyst af Erik Darman (Besøg på Jyderup Bogtrykkeri ca. 1976/77)
Note:
Fra 1905 Frem til 1951 ses alle der har taget eksamen (Almindelig forberedelseseksamen, Mellemskole- og Realeksamen) listet med deres karakterer i hvert enkelt fag, efter 1951 ses eleverne listet men uden karakterer.[Kilder; Årsberetninger Jyderup Realskole 1906-1964]

Brochuren "Lidt om Jyderup Bogtrykkeri" afleveres til Jyderup Lokalarkiv sammen med andet materiale

Sidst rettet 28. april 2016