Fru Agnes Larsen

Fru Agnes Larsen
1951 omkom Knud Larsen, søn af Agnes og Peter Larsen
1954, 23. mar. - KF, side 4; Jyderup Kvindekreds holdt i aftes møde i Missionshuset, formanden fru Clara Gjelstrup, Axelholm, indledet en bibeltime ud fra Math. evangeliet kap. 6. Derefter læste fru lærer Larsen, Axelholm, to breve fra missionsmarken. Aftenen sluttede med andagt ved fru Dorthea Christiansen, Skolevej1Jyderup Realskoles lærere 1954
Lærerstaben 1954: Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kyhnæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen, Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen. Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen, Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, Agnes Larsen6


1959, 16. apr. - KF, side 4; Møde og generalforsamling i kvindekredsen
Jyderup Kvindekreds holdt i aftes møde og generalforsamling i Jyderup, missionshus. Formanden, fru Clara Gjelstrup, bød velkommen, hvorefter fru overlærer Larsen, Akselholm, læste kredsbreve fra Helga Bech Andersen, Formosa. Frk. Bech Andersen er forstanderinde for den derværende danske bibelskole, og fortalte, at skolen nu har ca. 100 elever, både piger og drenge.
Ved den efterfølgende generalforsamling aflagde fru Gjelstrup beretning og oplyste, at der var kommet forslag om, at kvindekredsen gik over til at blive DMS-kreds, således at mændene også kunne deltage i møderne. Ved en afstemning blev forslaget nedstemt.
Formanden samt fru overlærer Larsen genvalgtes, og nyvalgt blev fru fabrikant Christensen, Drivsåtvej2

1974, 22. aug. - KF, side 6; DMS basar (Ikke JR fru Agnes Larsen)
Årlig DMS-basar til fordel for DMS og missionshusets drift. 3

1974 jan.; Fru Agnes Larsen 75 år
Tidligere overlærer ved Jyderup Realskole, fru Agnes Larsen, Akselholm ved Jyderup, fylder i dag, onsdag den 9. januar 1974, 75 år.
Agnes Larsen, der er gift med fhv. overlærer Peter Larsen, var - ligesom sin mand - gennem mange år ansat på Realskolen. Undervisningsområdet var hovedsagelig dansk, regning og religion for de yngste årgange, og fru Larsen havde et særligt tag på, at vinde sine elevers tillid. På samvittighedsfuld måde varetog hun sin gerning og blev vellidt, også blandt sine kolleger. Ægteparret har tidligere boet i Jylland, men faldt godt til på Sjælland, hvor de også privat vandt gode venner. I hjemmet er opvokset en børneflok, for hvem Agens Larsen blev en god mor. Indenfor IMS har fru Larsen interesseret deltaget i møder o.l. og var bl.a. aktiv ved den årlige basar, men i de senere år har helbredet indimellem svigtet, både for fru Larsen og Peter Larsens vedkommende4
1978, Holbæk Amts Venstreblad 2. okt. 1978, side 9; Guldbryllup i Jyderup
Overlærerne Agnes og Peter Larsen, Akselholm, har i dag, mandag, guldbryllup
Agnes er født i Århus og Peter Larsen i Mullerup. Parret traf hinanden på Skørpinge realskole, hvor Peter Larsen var forstander og Agnes Larsen lærerinde. Senere kom parret til Nyborg, hvor Peter Larsen var børnehjemsforstander, og i 1946 slog Agnes og Peter Larsen sig ned i Jyderup, i det de begge blev lærere på den private realskole5
1958 overlærer Peter Larsen


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 23. marts 1954, side 4; Jyderup Kvindekreds
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 16. april 1959, side 4; Møde og generalforsamling i kvindekredsen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 22. august 1974, side 6; DMS basar
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 9. jan. 1974, side 6; Fru Agnes Larsen
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 2. okt. 1978, side 9; Guldbryllup i Jyderup
Kilde 6: Billede fra Jyderup Lokalarkiv og navne på lærerne fra 1954 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup"

Sidst rettet 27. februar 2016
©Jyderup Realskole