Generalforsamling 1968
1968 maj; Ny formand for Jyderup Realskole

Direktør Arly Mortensen, Kalundborg, nyvalgtes efter generalforsamlingen i aftes.
Jyderup Realskole holdt i aftes ordinær generalforsamling, der havde samlet ca. 150 deltagere på hotel Skarridsø
Efter velkomsten valgtes direktør A. Mortensen, Kalundborg, til mødets dirigent.
Skolens formand, godsejer H. Junker, Santa Rita, Gammelrand, omtalte i sin beretning de sidste års begivenheder på skolen og oplyste bl.a. at skolen i den kommende tid skal ansætte en række ny lærere.
Af lærerstaben fratræder ægteparret Møller, Kollegiet, ægteparret Hjorth Olsen, frk. Gissemann og husholdningslærerinde, fru Orth, men man har mange ansøgere til såvel stillingen som skolebestyrer, som til lærerstillingerne - og velkvalificerede ansøgere, sagde formanden.
Efter beretningen udspandt der sig en kort debat, i hvilken følgende havde ordet: Erik Rasmussen, Kalundborg, skovrider A. Hastrup, Birkenæs, fru Rosenløv, København, Viggo Jensen m.fl.
Efter at beretningen var vedtaget, gennemgik revisor Funch Jensen, Jyderup, det reviderede regnskab, der bal. med kr. 720.357 og udviste et overskud på 41.643 kr. Status balancerede med 325.681 kr.
Formand for Jyderup Realskoles bestyrelse A. Mortensen
Direktør Arly Mortensen
formand for Jyderup Realskoles bestyrelse
Mange nyvalg
På valg til bestyrelsen var M. Svendsen, Frederiksholm Svebølle, værkfører Viggo Tuxen, Jyderup og godsejer H. Junker, og ingen af disse ønskede genvalg.
Endvidere bad fru Anna Møller Hansen, Jyderup, om tilladelse til at træde ud af bestyrelsen.
Efter bestyrelsens forslag nyvalgtes fru skovrider Hastrup, Birkenæs, driftsleder Rytz Nielsen, Jyderup, og til at repræsentere Kollegiet i skolens bestyrelse civilingeniør Bollerup, København, og fru Rosenløv, København. Flere blev foreslået, men ønskede ikke valg.
Sluttelig takkede godsejer H. Junker sine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde, ligesom han bød de nye velkommen til arbejdet.
På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen nyvalgtes direktør Aage Mortensen, Kalundborg, til formand, og til næstformand civilingeniør Bollerup, København


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 31. maj 1968; Ny formand for Jyderup Realskole
Billede af dirketør Arly Mortensen fra Calle Mortensen, 2013

1968, Kalundborg Folkeblad 20. maj 1968, side 6; Indkaldelse til generalforsamling
Den selvejende institution Jyderup Realskole holder ordinær generalforsamling torsdag den 30. maj kl. 19,30 på hotel Skarridsø.
Af hensyn til kontrol ved indgangen anmoder bestyrelsen folk om at komme tidligt.

Sidst opdateret 12. februar 2015