Realskolerne i Danmark
Realskole var en betegnelse for de skoler, der fra 1903 udbød mellemskoleeksamen og realeksamen i Danmark.
Realskolerne opstod allerede i det 18. århundrede som private skoler, der hovedsagelig var forbeholdt borgerskabets børn i de større byer.
Efter 1903 fik de konkurrence fra realafdelinger på visse gymnasier og fra realskoleoverbygninger på folkeskolerne1
Realeksamen blev indført ved skoleloven af 1903 og afskaffedes i 1975 ved indførelsen af en niårig enhedsskole.
I starten af 60'erne og frem, ses flere og flere private realskoler at ophøre2
En del af de private realskoler beholdte deres navn efter afskaffelsen af realeksamen i 1975, f.eks. beholdte Jyderup Realskole navnet frem til 19823

Mellemskolen
omfattede 5. - 7. klassetrin og realskolen 7. - 9. klassetrin med vægt på de boglige fag. Mellemskoleeksamen blev afskaffet i 1958 ved lov, og sidste Mellemskoleeksamen var i 1963, med indførelsen af en syvårig enhedsskole4

Mellemskolen
blev indført i Danmark med skoleloven af 1903, efter norsk forbillede, som en brobygning mellem folkeskole og gymnasium, og den blev afskaffet ved skoleloven af 1958.

Mellemskolen
var 4-årig og strakte sig fra 6. til 9. klassetrin og sluttede med mellemskoleeksamen, som gav adgang til gymnasiet.
Elever, der ikke søgte i gymnasiet, kunne supplere med realeksamen, som var en 1-årig overbygning i 10. skoleår.
Kritik af den tidlige inddeling i 11-årsalderen efter boglige evner førte til, at man i skoleloven af 1937 indførte »fri mellem« (FM), eksamensfri mellemskole,
som et alternativ til eksamensmellemskolen (EM).

Da mellemskolen blev afskaffet med 1958-loven (sidste afholdelse af mellemskoleeksamen var i 1963), blev realskolen gjort 3-årig (8.-10. klassetrin), og undervisningspligten var stadig kun på 7 år.
Men snart fandt man i de enkelte skolevæsener på at genindføre den model med deling af elever, der var tilsigtet afskaffet, idet der i 6. og 7. klasse kunne vælges A (almen), B (boglig) eller C (udelt klasse).
Forældrene kunne vælge at lade en klasse fortsætte som udelt, men lærerne argumenterede ofte kraftigt for at foretage en deling.
B-klasser fortsatte i princippet uændret som realklasser.
Så på en måde levede mellemskolen videre i A-klasser (svarende til FM)
og B-klasser (svarende til EM), indtil realeksamen blev afskaffet ved skoleloven af 1975.
Ved den lejlighed blev undervisningspligten hævet til 9 år. 5


Kilder:
Kilde 1: »Realskolen i Danmark og dens Ordning« af undervisningsinspektør O. Bjørneboe i: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, bind 1, side 188 ff. Fra Wikipedia 25/6. 2012
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 14. september 1962, side 3, Skoleidræt aflyst
Kilde 3: Sjællands Tidende 28. maj 1982; Jyderup Privatskole er en realitet fra det nye skoleår
Kilde 4: samme kilde som 1 se den igen?
Kilde 5: 2013, wikipedia opslag mellemskolen

Sidst opdateret 16. november 2015


©Jyderup Realskole