Lillebror vil med


1963 26. sept.; Radioen besøger børnehaveklassenJyderup Realskole
Ikke blot en række blade, men også Statsradiofonien, viser interesse for det initiativ, skoleinspektør Hebin, Jyderup Realskole, har taget med oprettelsen af en børnehaveklasse, og fra radiofonien er nu kommet en anmodning om at måtte komme med optagervogn førstkommende lørdag, hvilket der er givet tilladelse til.
Skoleinspektøren mente egentlig, det var for tidligt, da det kun er ca. en måned siden, klassen blev oprettet, og at det derfor var for tidligt at udtale sig om resultaterne.
Fra radiofoniens side mente man, at der netop kunne blive morsomt at få et indblik, før poderne bliver "for tilvante", ligesom man gerne vil have en samtale med et par af mødrene om deres syn på børnehaveklasse og det udbytte, de får.
Der er 24 børn i klassen, og ledelse står børnehavelærerinde, fru Lilly Nielsen som en meget dygtig og sympatisk dame, der har et glimrende tag på at interessere børnene for de forskellige små opgaver, der hører under børnehaveundervisningen.
Det vil blive tredje gang inden for et år, der vil blive radiooptagelse i Jyderup, og skoleinspektør Hebin er naturligvis glad for den interesse, der vises for det nye islæt i skolens arbejde1

1963 27. sept.; DR kommer til Jyderup Realskole
Radioen har anmeldt et besøg på Jyderup Realskole hvor man vil tilrettelægge en udsendelse om børnehaveklassen2

1963 30. sept.; Jyderup's mindste skoleelever i radioreportage
Udsendelse om Realskolens spændende børnehaveklasse forsøg optaget.
Jyderups yngste skoleelever havde en spændende skoledag i lørdags. Det var børnehaveklassens børn, der som "forsøgsbørn" blev interviewet til radioen. Også en del forældre og lærerinde, fru Jytte Nielsen samt skoleinspektør Hebin måtte holde for.
Radioen havde ønsket en reportage om børnehaveklassen, fordi den for så vidt er enestående i sin art. Der findes kun ganske enkelte børnehaveklasser i hele landet - to i Holbæk amt - og på Jyderup Realskole har man taget en ny undervisningsform op. Den omfatter belæring i rigtig ernæring og personlig hygiejne og gives ingen andre steder i landet til så små børn.
Børnene fortale
Børnene fik selv lov til at fortælle om skoledagene i børnehaveklassen. Dernæst interviewedes fru Jytte Nielsen, Holbæk, og en række forældre, bl.a. fru læge Hempel, fru Gräbe og fru Orth. Skoleinspektør Hebin fortalte, at man forsøger at lære børnene den vanskelige kunst at sidde stille og høre efter for om muligt at kunne nå lidt mere i 1.-klasserne næste år.
BørnehaveklassenJyderup Realskole er endnu kun et forsøg, men at man allerede har fået en del ud af det, vil fremgå af udsendelsen, når den bringes. Tidspunktet herfor er endnu ikke fastsat, men radioen har lovet at underrette børnehaveklassen, så eleverne kan høre sig selv i radioen, - og det skal jo nok blive spændende3

1963 15. oktober; “Lillebror” ville med i børnehaveklassen!
Fornøjelig udsendelse fra det nye islæt på Jyderup Realskole
Muntre sange og små podernes umiddelbare fortællen indledte radioudsendelsen i aftes fra børnehaveklassenJyderup Realskole, og herligt lød det, da 5 årige Mette Bruun oplyste fru Weidner fra regionalradioen om, at lillebror Torben hver dag misundelig sagde "Jeg vil med, jeg vil med!"
Skoleinspektør Hebin fortalte om, hvorledes men på Realskolen havde taget tanken op og havde mødt en positiv indstilling i ministeriet. Børnehaveklassens program formede sig væsentligt som leg, men samtidig fik de 5-6 årige lært at sidde stille og være beskæftigede.
Det pædagogiske
Det pædagogiske, som kan flettes inde i legen, fortalte børnehavelærerinde fru Lilly Nielsen om. Tiden går med leg og beskæftigelse, tegning, formning, farvelægning, og efter en frokostpause blev der hyggeligt sludret om ting, som tangerede det undervisningsmæssige, såsom hvad der var sundt, at det f.eks. var bedre med gulerødder og majskolber end med slik, og klassen havde et råkostjern til afbenyttelse.
Om forholdet til skolens ældre elever fik man at vide, at pigerne i 3 realklasse var en slags "tanter" for de små.
Børnene selv fortalte frimodigt bl.a., at det var dejligt at gå i klassen, at der var mange "legeting", jævnaldrende kammerater osv., og man fik endog at vide, hvordan det var med tænderne. En af dem meddelte stolt, at han da nu havde tabt fem tænder! En anden havde ikke glemt, at de på udflugten til København "næsten ikke kunne holde op med at grinede ad aberne"!
Forældrene tilfredse
De tre mødre repræsentanter, fru Edel Hempel, fru Ellis Gräbe og Karen Orth, havde kun lovord og syntes f.eks., at børnene også pædagogisk fik meget ud af timerne, lærte om hygiejne og sund ernæring m.m.
Alt i alt gav udsendelsen et udmærket indtryk af, hvor gavnligt det er med en børnehaveklasse, som optakt til den egentlige skolegang og som aflastning for mødrene, der ikke altid har lige megen tid til at beskæftige børnene i denne meget videbegærlige alder4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 26. sept. 1963, side 3; Radioen besøger børnehaveklassen på Jyderup Realskole
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 27. september 1963, side 6; DR kommer til Jyderup Realskole
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 15. oktober 1963, side 4; “Lillebror” ville med i børnehaveklassen!
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 15. oktober 1963, side 4; “Lillebror” ville med i børnehaveklassen!
Note:
Der nævnes 2 børnehavelærerinder i starten frk. Hansen og fru Lilly Nielsen

Sidst rettet 24. november 2014
©Jyderup Realskole