Karakterer gennem tiden
1: Beskrivelse af periodens karakterer, 2; Karaktererne og 3; Kriterier for at bestå

Periodens forskellige karakterskalaer
1920-1943

Karakterskalaen
”Den Ørstedske” genindførtes både ved studenter, real-og mellemskoleeksamen i 1919, men den havde sin oprindelse i det 19 århundrede. Karakterskalaen var karakteriseret både ved, at intervallet mellem hovedkaraktererne bliver større, jo længere ned i skalaen man kommer, og ved at der var hele 6 negative karakterer1.
1943-1948

Antallet af karakter bliver færre, dels ved, at der blev lagt 7 til alle karakterer således ug=15, mg=14, g=12, tg=8, mådelig=0 og slet=-16. Karaktererne mdl+ ig slet+ afskaffedes, så der kun var karakteren ”slet” tilbage som negativ. Der blev ikke ændret ved intervallerne, så karakterskalalen straffede stadig elever med de laveste karakterer hårdt2
1948-1949

Indføres bogstavbetegnelse, så blev det umuligt at udregne gennemsnit3
1950-1963

”Den Ørstedske” karakterskala (fra 1943) overlevede og blev benyttet frem til 1963, hvor den afløstes af 13-skalalen. Ug=15, mg=14, g=12, tg=8, mådelig=0 og slet=-16
Karaktererne mdl+ ig slet+ afskaffedes, så der kun var karakteren ”slet” tilbage som negativ4
1963

13-skalaen.
Blev indført i 1963. 13 skalaen, hvis 10 trin var opdelt i 3 grupper
”Udmærket”, (13,11,10),
”middel” (9,8,7) og
”Usikker” (6,5,03 og 00)

Blev første gang taget i anvendelse ved oprykningsprøve fra 2 Real og ved Realeksamen 19665
2006

7-trins-skala.

Ikke benyttet på Jyderup Realskole, men medtaget for oversigtens helhed6
Karakterer
1920-1943
Ug=8
mg=7
tg=1
mådelig=-7
slet=-23

(De 6 negative)
tg-=-1 2/3;
mdl+ =-4 1/3;
mdl
mdl=-12 1/3;
slet-= 17 2/3:
slet= -23”7
1943-1948
Ug=15,
mg=14,
g=12,
tg=8,

mådelig=0
slet=-16
1948-1949
A
B
C
D
E
1953-1963
Ug=15,
mg=14,
g=12,
tg=8,
mådelig=0
slet=-16
1963
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation
10: Gives for den udemærkede,men noget rutineprægede præstation
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel
8: Gives for den middel- gode præstation
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt over middel
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation
00: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation
03: Gives for den helt uantagelige præstation 8
2006
12: Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
10: Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
7: Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
4: Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
02:Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
00:Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
-3: Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation
Kriterier for beståen

1920-1943
For at bestå mellemskoleeksamen
krævedes 3,75
Pigeskole eksamen og Realeksamen 4,00
Dumpegrænsen for almindelig
forberedelseseksamen var 4,00
1943-1948
10,75 for at bestå mellemskoleeksamen.
11,00 i gennemsnit for at bestå pigeskoleeksamen og Realeksamen

Antallet af negative karakterer blev
færre og dels blev karakteren mdl- og
slet- afskaffet, så der kun var karakteren
slet tilbage som negativ.
1948-1949
Karakterskalaen gør det umuligt at udregne gennemsnittet.
1950-1963
Fortsat 10,75 for at bestå mellemskoleeksamen.
11,00 i gennemsnit for at bestå pigeskole eksamen og Realeksamen
1963
Beståkriteriet; Summen af de to laveste karaktere og gennemsnittet af de øvrige karaktere skulle være mindst 138
2006
Bestået/ikke bestået
Hvis der til en eksamen er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren 00 eller -39


Kilder:
Kilde 1: Realskolen gennem 200 år, Bind 1, side 376
Kilde 2: Realskolen gennem 200 år, Bind 1, side 381
Kilde 3: Realskolen gennem 200 år, Bind 1, side 381 (samt "Folkeskolen 1949" side 379f)
Kilde 4: Realskolen gennem 200 år, Bind 1, side 381
Kilde 5: Realskolen gennem 200 år, Bind 1, side 413

Kilde 6: Realskolen gennem 200 år, Bind 1, side 416
Kilde 7: Anordn.nr. 55 af 10. marts 1938
Kilde 8: Realeksamen 1978 for Christina Huus
Kilde 9:
Undervisningsministeriets oplysninger om karaketerer


Note:
Fra Rolf H. Christensen (soranerarkiv.dk) august 2015:
Jeg kan tilføje oplysningerne om 13-skalaen. Skalaen var allerede i brug fra starten af skoleåret 1962/63, så skalaen er indført i 1962. Men der står 1963 på alle officielle hjemmesider.
Skalaen blev også revideret undervejs, således at f.eks. den undertiden skæbnesvangre bestemmelse om at - summen af de 2 laveste + gennemsnittet af de øvrige karakterer skulle give 13 - på et tidspunkt blev pillet ud og man nøjedes med kravet om et samlet gennemsnit på mindst 5,5.

Sidst rettet 11. april 2018
©Jyderup Realskole