Præliminæreksamen

Præliminæreksamen, (1. led af fr. préliminaire 'indledende, forberedende', af præ- og lat. limen 'dørtærskel, indgang'), almindelig forberedelseseksamen, afsluttende prøve efter 9-10 års undervisning. I 1800-t. opstod forskellige eksaminer for "realdisciple", i 1881 sammenlagt til en præliminæreksamen. Fagrækken omfattede bl.a. 2-3 fremmedsprog, matematik og fysik/kemi. Undervisningen fandt sted på realskoler eller kurser, og prøven blev i en årrække aflagt for en særlig eksamenskommission. Ved gennemførelsen af Almenskoleloven i 1903 mindskedes interessen for præliminæreksamen, selvom skoler og kurser i landdistrikterne fortsatte indtil 1958. Præliminæreksamen med tre sprog var ansættelsesgrundlag i etaterne og i en årrække også forudsætning for adgangskursus til Den Polytekniske Læreanstalt (nu Danmarks Tekniske Universitet) og Den Farmaceutiske Læreanstalt (nu Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet). Præliminæreksamen, der lå på niveau med mellemskole- og realeksamen, blev anset for krævende, fordi pensum ved eksamen kunne omfatte mere end det foregående års stof; i 1944 gennemførtes dog her en begrænsning, og det blev samtidig bestemt, at årskarakterer skulle tælle med i eksamensresultatet.71

Den første præliminæreksamen afholdtes på Jyderup Realskole i 18982
(I hvert fald dumpede 6 af de 8 elever, han (Lambek) i 1897 sendte til præliminæreksamen på Københavns Universitet3
Det første år måtte præliminaristerne til eksamen på universitetet i København, men året efter kunne præliminæreksamen eksamen holdes på skolen)4
Den sidste præliminæreksamen afholdt af Jyderup Realskole afholdtes i sommeren 19075
Oluf Malchau oplyser ved generalforsamlingen 1957 han tog præliminæreksamen for 50 år siden6


Kilder:
Kilde 1: Den store danske Juli 2014
Kilde 2: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008 og
Holbæk Amts venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% af de første elever i Jyderup Realskole dumpede (om jubilæet i 54)
Kilde 3: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008
Kilde 4: Holbæk Amts venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% af de første elever i Jyderup Realskole dumpede (om jubilæet i 54)
Kilde 5: Jyderup Realskole årsberetning 1906, side 18
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1957, side 3+4; Jyderup Realskolens skolekreds generalforsamling

Sidst opdateret 2. juni 2015
©Jyderup Realskole