Den gamle skole i Svebølle
Den gamle skole i Svebølle er bygget i 1934
Da Svebølles beboerne krævede en skole
Efterhånden som befolkningstallet steg, meldte sig kravet om en skole i stationsbyen.
Man havde på dette tidspunkt 30 små elever, som skulle påbegynde undervisningen, der foregik i Gl. Svebølle. Da kommunen ikke kunne gå med til at bygge en skole, tog en kreds af borgere i 1934 selv initiativet til opførelsen af en friskole, som dog efter få år overgik til kommunen og nu bruges til forskole, efter at man i 1954 fik en stor, smuk centralskole med eksamensoverbygning.
Samtidig hermed anlagde kommunen et storslået idrætsanlæg, som i sin art er noget af det smukkeste i landet1

Fra 1954 til som i ovenstående uddrag til 1959 har skolen været brugt til skole.
Mellem 59-72 var skole fortsat i brug som forskole, fra 1972 blev den gamle skole brugt til privatbolig herefter benyttet som systue til den i 1976 blev overtaget af Harthimmer's2
Se Svebølle stationsby i dag (1959) og for 50 år siden (1909)
Nye lederpar på Jyderup Realskoles Kollegium
Maj 1976; Skolen vil komme til at gå ind i det nye skoleår med den hidtil største tilvækst, af både elever og lærere
- og med endnu en kostafdeling, nemlig som tidligere meddelt
- kostafdelingen i Svebølle gamle skole, hvortil lærerparret hr. og fru Harthimer flytter.
Ægteparret har i Jyderup været leder af pigeafdelingen på Kollegiet3
Den gamle skole
Den gamle skole købes i 1976 af Harthimmer's

Fællesbillede fra Mona Petersen
ikke sikker på det er fra start af året

Fællesbillede den gamle skole

Fra frikvarter juni 1976 ses at Kirsten og Freddy Harthimmer, der har virket en årrække på Jyderup Realskoles Kollegium, netop har købt den gamle forskole i Svebølle, hvor de fra det kommende skoleår vil drive en kostskoleafdeling i tilknytning til Jyderup Realskole.
Forslag til kostafdelingens navn ses at være Degnehuset som forslået, men fru Harthimmer finder at, det nok bør være noget med skole, da det en gammel skole og ligger på skolevej – men det finder man ud af når elever der skal bo der kommer.

Disse er Michael Petersen, Jens Peder Kleist, Michael Hansen, Jimmy Madsen,
Mona Petersen, Irene Beck, Ulla Andersen, Lillian Hammerich
og Anita Nielsen.

1976 maj;
Kostskolen skal køres som en storfamilie, en del af fritiden skal gå med pligter, såsom lave mad, deltage i rengøring, vask og pasning af området.
I nærheden ligger Svebøllehallen hvor sportsfaciliteter kan udnyttes.
Forventer at elever der går til ridning fortsætter, hvis de har lyst?
Naboen er Fru Johannesson som man håber at kunne drage nytte af.
Man forventer at samarbejde med Birkegården, som ligger i nærheden4

Den gamle skole i Svebølle.
Jyderup Realskole opretter nu sin syvende kostskoleafdeling.
Det sker den 11. juni (76) hvor afdelingsleder Freddy Harthimmer og frue overtager Svebølle gamle forskole.
Freddy Harthimmer har købt skolen af Bjergsted kommune for 260.000,- kr. og efter den 1. juli går familien Harthimmer i gang med at gøre skolen i stand til at modtage 9 elever, der i øjeblikket bor på Kollegiet.
Desuden skal den gamle forskole tjene til beboelse for familien Harthimmer.
Freddy Harthimmer og frue har tidligere ledet en afdeling på Jyderup Realskole, så de kender deres kommende ”pensionærer”, som i øvrigt selv skal være med til at gøre skolen klar til beboelse.
Det sker ud fra en betragtning om, at børnene selv skal have lov til at bestemme, hvordan deres værelser skal se ud. Men efter hr. og fru Harthimmers opfattelse er det ikke de store forandringer, der skal til, for at gøre skolen tjenlig til beboelse.
Jyderup Realskole har lignende kostafdelinger i bl.a. Viskinge, hvor eleverne selv driver en gård, Stokkebjerg og Kalundborg5

1977
Elever og medarbejdere fra Den gamle skole i Svebølle og Birkegården har sammen været på weekendtur i Vendsyssel6

”Den gamle Skole i Svebølle, Skolevej 8, 4470 Svebølle
Den gamle Skole i Svebølle var den yngste kostskoleafdeling, der var knyttet til Jyderup Realskole, idet den blev etableret sommeren 1976. Her boede 9 elever, 4 drenge og 5 piger.
Der lagdes vægt på at drive kostskolen efter et familiemønster, således eleverne, der aldersmæssigt var jævnt fordelt, havde daglige pligter i form af madlavning, oprydning og vask.
Den gamle Skole samarbejdede med Birkegården om arrangementer af forskellig art
Forstander: Freddy Harthimmer”7
Den gamle skole i Svebølle
Den gamle skole er nu (2013) et bosted for psykisk udviklingshæmmede unge over 16 år.
På deres hjemmeside findes mange billeder, opholdstedets profil, beboernes hjørne med mange fine billeder.
opholdsstedets hjemmeside kan du se deres kontakt informationer8

Der er anden sikkerhed omkring bosteder i dag end vi kendte, så ring i forvejen og forhør dig om det er i orden hvis du kigger forbi


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 19. dec. 1959
Kilde 2: Oplyst af Lotte Sylvan 28. feb. 2013 som gik på Svebølle gamle skole 1968-69
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer
Kilde 4: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 76, side 19-20. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 24 maj 1976, side 8; Realskolens 7 afdeling
Kilde 6: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977, side 24-25. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 7: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977, side 38. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 8: 2013, februar: www.opholdsstedetdengamleskole.dk
Billede 1: Fra Frikvarter 1977 juni side 18, Billede 2: Fra Mona D. Petersen Billede 3: Fra internettet Flemming Poulsen.
Noter:
a) 2013; adresse til Harthimmers, Hejrelunden 14, Fårevejle 4540.
2014 Hr. og fru Harthimmers kan desværre ikke deltage i årets
gensynsfest 30. august 2014 på Søbæksgården grundet stort bryllup i familien.
De bliver selvfølgelig pr. alm. brev inviteret fremover såfremt vi holder fest

Sidst opdateret 16. januar 2015
©Jyderup Realskole