Retur forside

Birkegården


Viskinge, 4470 Svebølle

Find elever fra Birkegården på Facebook Facebook


og læs hvad Ejvind og Birte Kjølby skriver i Frikvarter juni 1973 om Birkegården og deres hensigt at have bosted på
Den smukke og stillige ejendom Birkegården i Viskinge, som i en lang årrække blev drevet af forstander Kjær Christensen, som plejehjemsinstitution under forsorgen, overgår nu til andet formål, idet ejendommen er købt af Jyderup Realskoles Kollegium
Birkegården, der foruden de særdeles velholdte bygninger består af en del udhuse, har et tilliggende på 25 tdr. land, heraf 5 tdr. land, gartneri og park som 20 tdr. landbrug. Overtagelsen har fundet sted, og ejendommen vil blive taget i brug til sit nye formål efter sommerferien.

172 kostelever
Jyderup Realskole har de seneste år haft en stadig større og større efterspørgsel fra kostskoleelever, og man har i dag 172 kostelever oplyser forstander Peter Hehnel til Folkebladet. De er dækket ind på de tre kostafdelinger henholdsvis Kollegiet i Jyderup, Stedinghus i Jyderup og Den lille kostskole i Stokkebjerg. Med erhvervelsen af Birkegården i Viskinge bliver der nu yderligere plads til 24 kostelever.
Birkegården
Birkegården i Viskinge
Hr og fru Kjølby Nye ideer og tanker
Daglig leder af Birkegårdens kostafdeling bliver lærer Ejvind Kjølby og hustru fru Birte Kjølby, der har virket som børnehaveklasseleder i Årby, et arbejde hun nu har sagt op. Ejvind Kjølby, der har virket på Hindholm Kost- og Realskole, ved Fuglebjerg, indtil han kom til Jyderup Realskole.
- Det er nye tanker og ideer vi har for med kostafdelingen i Viskinge, siger Kjølby i dag er det sådan, at alt bliver gjort for eleverne på kostafdelingerne, værelserne bliver gjort rene og maden serveres ved hvert måltid. Jeg har de sidste fem år syslet med nye tanker.
Vi vil tage de praktiske ting med som et led i beskæftigelsen i fritiden. Det er sådan i dag, at samfundet ikke har brug for børn, unge og dem over 67 år. Vi vil tage børnene med i arbejdet i såvel gartneriet, ved landbruget og i huset. Såvel bestyrelsen som Realskolen er gået stærkt ind for ideen og vi glæder os til at komme i gang.
Børnene får mulighed for at tjene penge ved deres arbejde bl.a. i gartneriet, og for disse produkter har vi en god aftager i Kollegiets køkken i Jyderup. Børnenes penge går i en fælles kasse, og vil blive brugt til fælles arrangementer som større udflugter o.lign.
For de større elever
Den nye kostafdeling der som nævnt får 24 elever, vil blive for klassetrinet 8. skoleår til realen, men man håber senere også at kunne optage mindre elever på Birkegården. I løbet af 14 dage skulle håndværkerne kunne gå i gang. Der skal indrettes fem nye, dobbelte pigeværelser, i forvejen er der 6 værelser for drengene, og hele det håndværksmæssige skulle være afsluttet inden sommerferien.
Endelig udtrykker Kjølby håbet om at det vil lykkes at få mange dyr på Birkegården og ikke kun kæledyr. Vi håber at skabe forhold på kostskoleafdelingen, hvor børnene får status for deres behov.

Med bus til Jyderup
Som pedel ved den nye kostafdeling er ansat Alex Lauritsen og hustru fru Irene Lauritsen, der virker som pedelpar ved Jyderup Realskole. Kostafdelingen vil blive ledet af fru Køjlby, men middagsmaden vil eleverne få serveret på Kollegiet i Jyderup. Jyderup Realskole har i dag 3 skolebusser, der hver morgen kører rundt og tager elever op, og eleverne fra Birkegården vil også blive transporteret til Jyderup i bus1
1973Juni er Birkegården klar til brug og indrykning efter sommerferien2
Hr. og Fru Kjølby er bobestyrer på Birkegården
Inger Lise Holmstrup Christensen oplyser, at hun boede hos Kjølby's privat og fulgte med dem til Birkegården, da den startede Inger Lise udgik fra 3 Real i 19753

1973 sept. tager elever fra Birkegården en weekendtur til Vrå by og Nordjylland

1973 dec; Fra
Alle er nok snart blevet klar over, at Jyderup Realskole har erhvervet sig en ny afdeling - nemlig Birkegården i Viskinge.
Vores daglige leder er Ejvind Kjølby. Derudover er der Kjølbys kone, Birte og pedelparret Alex og Irene.
På gården er vi 23 unge fra 8-10. skoleår. Vi er med til hele arbejdet herude, og vi er glade for, at der er brug for den hjælp, vi yder.
Tegning af Birkegården
Tegning af Birkegården fra Frikvarter18
Til gården hører 25 tdr. land, hvoraf de 20 bliver drevet som landbrug, de resterende 5 som gartneri. Vi har også nogle dyr og et drivhus.
Når vi kommer hjem fra skole, har Birte og Irene lavet te til os. Når den er drukket, har vi fri indtil kl. 15.30.
Så begynder arbejdet (klokken ringer i gården), og vi samles alle og får at vide, hvad der skal laves i dag.
Køkkenholdet møder dog først kl. 16.45, da vi spiser kl. 17.30, og er lynhurtige til at lave mad.
Der er 6 hold: et køkkenhold, et vaskehold, et have/markhold og et udehold.
Det er ikke efter den gamle opskrift, at drengene går i marken og pigerne til opvask, strygning m.v.
Nej, nej, den går ikke. Lige så vel som pigerne må i marken og pløje, havre, brænde halm af, og hvad der ellers hører under landbruget, lige så vel må drengene tage sig af huslige sysler, f.eks. må de drenge, der er på vaskeholdet, være med til at sy små rødbrogede "mærkesedler" i pigernes nylontrusser.
Ved disse aktiviteter tjener vi en god sum penge, som vi bruger til forskellige ting.
Vi snakker med Kjølby om, hvad vi skal bruge pengene til. Vi har købt en rulle og en tørremaskine, og vi har alle sammen været på en weekendtur til Jylland.
Hver anden torsdag, glæder vi os alle, for da kommer der nemlig nogle og fortæller os et eller andet, viser lysbilleder eller film. I alt har der været 6.
Først var det direktør Arly Mortensen, som fortalte om skibsfart. Så organist Mathiesen, der fortalte og viste film om en turné til USA.
Dernæst en tidligere officer fra Gaza, Charles Vogelbein, som fortalte og viste billeder fra dengang, han var FN-soldat i området. Hr. Ølholm kom og fortale om forfatteren Sandemose.
Og så noget musik. Det var fru landsretssagfører Øther, som underholdte os med en masse gamle folkeviser.
Og til sidst var der et foredrag om færdsel af politiassistent Kjeld Petersen, som også viste et par film.
De øvrige aftener hygger vi os også, både drenge og piger
Vi syr, hækler, strikker, broderer, laver perler, maler julekort og alt muligt andet.
Det er lige før, jeg må sige, at drengene er skrappere end pigerne til at brodere.
Hvorfor vi sidder og laver disse ting? Jo! Vi skal nemlig lave en julestue. Alle de ting, vi laver, skal sælges.
Det bliver til en meget rimelig pris.
Og så må jeg sige til alle jer forældre, at I er hjertelig velkomne alle sammen, ikke bare for at købe julegaver,
men også for at se, hvor godt vi har det. Fra Maj Britt Dyreborg, Birkegården19

Fra Maj Britt Dyreborg "Livet på en bondegård" som er i erhvervspraktik i Jyderup redaktionen af Kalundborg Folkeblad

Ved forældredag på Jyderup Kollegie; Lederen på Birkegården i Viskinge Ejvind Kjølby, fortale om den store succes dette eksperiment er blevet, og det tør loves, at succes'en vil udvikle sig4

Fællesbillede Birkegården fra 1973/74
Birkegaarden
Øverste række: Alex Lauridsen, Dorit Kurtzweil, Ingerlise, Kim Vestergård (fessor), Dan, Olsen, Kris, fru Kjølby, Hr. Kjølby
Midterste række: Irene Lauridsen, Jens Heidelbach, Finn Henrik Marcher, Maj-Britt Agerholm Sørensen, Michael Fried, Flemming Grundsøe, Sundec, John Metcha, Yvonne
Nederste række (siddende): Anders, Susan Egelund, Majbritt Dyreborg, Birte Due, Allan Orris, Vibeke B. Winther, Valde, Meyer
Siddende på græs: Sif Kjølby (enten første eller sidste, tagget 2 gange), og hunden (den hvide) hedder skipper
Erik Darman er ikke med på dette billede, men gik på Birkegården21


1974
Det er efterhånden blevet fast tradition med et foredrag hver anden torsdag på Jyderup Realskoles kollegium Birkegården ved Viskinge.
I tidens løb har kostafdelingens 23 elever haft besøg af en lang række folk fra de mest forskelligartede kroge af samfundet.
Således også i går aftes, hvor politiassistent Johs. Lomholt fra Vesterbro, var mødt op for at fortælle lidt om sit arbejde i den såkaldte sorte firkant5

1974 marts foredrag på Birkegården Brinkløv om Grønland

1974 juni afslutningen for årets afgangselever bød på kaffe på Birkegården

Jyderup Realskoles generalforsamling september 1974
Birkegården i Viskinge 20 kostelever. På denne ejendom er der landbrugspligt, og der har været lidt vanskeligheder med landbrugsministeriet, der ikke mente, at landbrugspligten kunne opretholdes ved elevers indsats.
Derfor er de elever, der er interesseret i det mere faglige placeret her, og det virker tilfredsstillende, og landbrugsministeriet har da også givet grønt lys for driften, slutter formanden6

Julestue for Birkegården

Fra Vibeke Borggren Winther; Tur til Kronborg, 1974 (arrangement for os på Birkegården).
Birkegården på Kronborg 1974

1974-75 Fællesbillede fra Erik Darman
Birkegaarden
Øverste række fra venstre: Alex, ?, Carsten Per Meyer, Michael Fried, John Mecta,?, Erik Darman, Birthe, Klaus Waldorff, Anders, Flemming Grundsøe, Sunde, Allan Orris, Dan Alberg, Birte Due, Finn Henrik Marcher, Jens Heidelbach, Fru Kjølby, Irene Lauridsen
Midterste række: Helle, Yvonne, Ingelise, Susan Egelund, Maj-Britt Agerholm Sørensen, ?, Vibeke Borggren Winther, Kirsten?
Siddende nederst: Johnny Lauridsen, ?, Jackie Tom Pedersen Lauridsen, Mette Kofod, Sif Kjølby, Sonny Andersen, Glen Lauridsen21


I juni 1975 gør Bimmera) 3 Real, status efter 2 års ophold på Birkegården.
Ideen Birkegården opstod i 1973, og jeg var blandt de heldig, som var med fra starten.
Da det jo er en forholdsvis ny form for kostskole, har der nok været en del skepsis bygget op omkring ideen, som i øvrigt fungerede udmærket lige fra starten. Man lærer ikke blot sine lektier sådan et sted, men en masse praktiske ting, som utvivlsomt kommer os til gode, når vi forlader skolen.
Det er ting i det daglige, som f.eks. at holde vores værelser rene, lave mad, vaske, stryge og passe jorden omkring Birkegården.
Men en ting, som i øvrigt er meget væsentlig, er at respektere hinanden og det arbejde, man bliver sat til.
Det var nok lidt svært til at begynde med, men er nu en helt naturlig ting.
Omvæltningen var for de flestes vedkommende stor.
At komme fra et Kollegie på 120 elever til en gård med 14 drenge og 10 piger, kræver initiativ og en masse gåpåmod.
En anden ting, man bliver udrustet med er selvtillid. Bliver man sat på en opgave, som måske er en smule svær, giver man ikke op, da det jo er en ting, der skal gøres.
Anskaffelsen af en hest førte til lange diskussioner med sig. Nogle ville hellere have en ko, andre et får, osv. For at gøre alle tilpas købte vi først hesten, Lotte II, så et får med lam – og venter efter sommerferien på anskaffelsen af en ko.
Den næste opgave, som vi går i gang med, er, at vi i begyndelsen af det nye skoleår udbygger, så vi kan få tomandsværelser. Da vi flyttede herud, måtte otte af drengene bo på to værelser, og det samme gjaldt pigerne. Jeg skulle måske tilføje, før jeg slutter af, at vi på grund af god arbejdsindsats har sparet så mange penge sammen, at alle afgangseleverne den 19. juni 1975 tager en uge til Mallorca. Bimmer, 3. Real7

1975 På Birkegården er vi ved at udvide med et par nye tomands-værelser til piger. Hvert værelse er på 11 kvm, og der er fælles badeværelse.
Vi har kun været tre uger om at få huset rejst og få lagt tag på, og nu er værelserne snart klar til indflytning.
To-mands-værelser og udvidelse af besætningen i landbruget.
Når de nye værelser er helt færdige, bliver et par firemands-værelser lavet om til tomands-værelser. Og sidenhen er det så meningen, at det gamle værksted mellem pigeafdelingen og de to nye værelser skal indrettes til tomands-værelser, hvor de to elever får eget bad.
Efter sommerferien fik vi en masse nye elever på Birkegården, en del store og tre-fire mindre.
Det er nu også meget sjovt at have nogle af de mindre og se, hvor godt de klarer sig.
Besætningen i vort landbrug er blevet fornyet. Et føl er kommet til, et par væddere og nogle får ligeledes.
Og da de gamle grise var blevet så store, at de blev slagtet, blev der købt seks små grise, der nu er ved at vokse sig store.
Og i år skal Birkegårdens elever i 10.klasse og 3. Real ud at rejse, når skoleåret slutter, men det er endnu ikke blevet bestemt, hvorhen rejsen skal går. Måske bliver det sydpå - som sidste år. Helle
Besætningen i landbruget er også voksende, bl.a. med et føl, et par væddere og seks smågrise til erstatning for slagtegrisene8
Her ses Michael Frimann, Kim Herluf Petersen og Arne Sampson
i fuld sving med at lave pigeværelser på Birkegården
Billedet fra Michael Frimann.
Birkegaarden
1975 besøg på Birkegården og foredrag om Birkegården

1976 Jyderup ungdom på Georg Stage – kostskoleelever fra kollegiet, Birkegården og Stedinghus som var på bostedet i weekenden besøgte 28/29. august 1976 skoleskibet Georg Stage i Kalundborg havn9

Det nævnes også på fb-gruppen Birkegården, at eleverne fik en tur i tivoli for deres anstrengelser på markenb)

1977 Birkegården var en kostskoleafdeling under Jyderup Realskoles Kollegium Den havde plads til 10 piger og 14 drenge. Der lagdes vægt på mange praktiske aktiviteter i fritiden, da der til afdelingen var et jordtilliggende på 25 tønder land, til hvilke man havde en passende maskinpark. I Birkegårdens husdyrhold var der såvel heste som får, høns og grise. Forstander: Hr. Ejvind Kjølby11

Elever og medarbejdere fra Birkegården og Den gamle skole i Svebølle har sammen været på weekendtur i Vendsyssel12
Han drog ud for at købe sytråd, kom hjem med et hus
Hytten
Billedet herover fra Lena Gaffron Bøgebjerg

Hvis du nogen sinde har været på Birkegården, så har du højst sandsynligt fået et glimt af en høj, ranglet fyr med fuldskæg helt op til ørerne. Det Alex, afdelingsmedhjælper her og altmuligmand på skolen.
Han er i og for sig meget flink, der er bare det ved det, at han en gang imellem har nogle skøre ideer og tager nogle hurtige beslutninger.
Som nu for eksempel den dag, da Alex tog til Jyderup for at købe en rulle sytråd til sin kone.
Han kom skam ikke hjem med nogen sytråd, men kunne derimod med et stort grin sige, at han havde købt et hus, der skulle komme to dage efter.
Hytten

Westernhytten
Disse bill. fra Frikvarter
Så kan det nok være, at vi fik fart på. Der skulle jo støbes grund, så de to næste dage havde vi mægtig travlt.
Men vi nåede at blive færdige, inden huset ankom på to lastbiler i hver sin halvdel.
Da nu huset, som før havde stået på Skarridsø Trælasthandel som et lager-kontor var kommet, blev det igen nok at gøre.
Der skulle hamres og saves. Det skulle have pinotex, og det skulle males.
Det var ikke lige altid, at man kunne finde en pensel, men det problem klarede vi alligevel, for (lille) Peter, som alligevel var rød over det hele (undtagen bag brille-glassene) stod altid til rådighed, og så brugte vi ham.
Men der var meget mere, der skulle laves. Huset skulle jo også ordnes indvendig, gulvtæppe og møbler skulle ud, gardiner hænges op, vinduerne pudses, lysekroner (laves af vandhjul) skulle sættes op, der skulle westernplakater til, og vor samleserie af pistoler og geværer skulle også op at hænge.
Dertil kom et stort bøffelskind, som en af eleverne heldigt nok havde.
Da vi et par dage senere kunne se resultatet af vort arbejde, var vi alle enige om, at Alex nu alligevel ikke var så dum.
Vi havde ud af et forhåndenværende lager/kontor fået en helt ny opholdsstue i ægte westernstil13
Skrevet af Karin Kurtzweil, og der er fine billeder i "Frikvarter" dec 77 side 31)

De yngst elever afholdte featureugeBirkegården

1977 Julestue

Ejvind Kjølby forlod Jyderup Realskole og Birkegården i 1978 (oprettede Tølløse kostskole)

1978
Ved skoleårets afslutning til dimissionsfestenSøbæksgården takker formanden for Jyderup Realskole
Arly Mortensen specifikt hr. og fru Kjølby
Viceinspektør Ejvind Kjølby er blevet udnævnt til skolebestyrer i Tølløse, og vi gratulerer og håber, at du og din hustru må få glæde i det nye arbejde, og vi takker jer begge for jeres store arbejde, ikke alene ved skolen, men også på Birkegården i Viskinge, hvor i begge har gjort en stor indsats - der kan danne skole for mange14

1978-80 Birkegården fortsatte med andre lærerkræfter22

1980 Clovis Gauguin (1949-2015), overtog ledelsen på Birkegården efter hr. og fru Kjølby og var Birkegårdens leder til Jyderup Realskole lukkede. (oplyst 10. aug. 2014)

1980 okt. Indbrud på Birkegården
Kriminalpolitiet i Kalundborg har fået anmeldelse om indbrud mellem fredag aften og søndag eftermiddag på Birkegården i Viskinge.
Tyven er kommet ind ved at bryde et vindue op og fra kontoret har han stjålet 3.400 kr. fra en aflåst skrivebordsskuffe.
På et elevværelse har han taget 200 kr., og desuden er der fra det fælles opholdsrum stjålet et 26' TV15
Birkegården
Birkegården

1981, aug. I brochure for Jyderup skolerne ses 1. august 1981 som forstander Jørgen Thomsen
De kostelever, der har lyst til at slå en koldbøtte i deres hverdag, har alle muligheder for at blive en erfaring rigere om, hvordan det føles, såfremt de vælger Birkegården som nyt hjemsted. Kostafdelingen ligger ude på landet omgivet af marker og egne små granplantager, og det er et led i den daglige rutine, at eleverne er med i et praktisk arbejde på mange felter: i haven, i marken, hos dyrene, i køkkenet, i vaskeriet og ved rengøring.
Praktisk håndelag får de i tilgift, når skoledagen på privatskolen i Jyderup er forbi. Samtidig vil der nu i forstærket form blive lagt vægt på at få skabt et virkeligt kreativ miljø på Brkegården, således at eleverne involveres i musisk-skabende aktiviteter i udvidet betydning. Det skal stimulere de unges trang til kulturel og kunstnerisk udfoldelse. Kort sagt er intentionerne at udbygge kreative egenskaber hos eleverne, så de bevarer et aktivt og positivt forhold til dette at skabe og værne om noget værdifuldt, som er skabt.23
Birkegården
Heidiann Chelina Broholm

I 2005 afholdte elever fra Birkegården 30 års jubilæum Allan Orris, Michael Fried, Finn Henrik Marcher, Erik Darman,
Dorit Kurtzweil, Jens Heidelbach, Dan Alberg ses på billederne fra Vibeke Borggren Winther

2009 skrev formanden for Danske Privatskoleforening mindeord For Ejvind Kjølby i Nordvest nyt16

Fra Erik Darman, 12/6.13; Vi lavede også vores egen afdelingssang. "Ude på Birken der har vi taget initiativ" skrevet over "Nede i Europa der.... EEC" Jeg tror at der måske ligger en masse materiale hos Alex og Irene. Og sangen er vi vel 3-4 stykker eller flere kan synge med på den17

2015, 3. oktober inviteres Birkegårdens elever til Birketræf hos Lena20


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 2. maj - KF, side 6; Birkegården i Viskinge
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1973
Kilde 3: Inger Lise Holmstrup Christensen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 24. maj 1974, side 6; Mange lovord til Kollegiet + "Frikvarter" 1973 side 7
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 8. feb. 1974, side 6; Foredrage Birkegården - ungdoms kriminalitet
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 18. sept. 1974, side 6; Jyderup Realskole udvider med 7 lokaler på Søbæksgården
Kilde 7: Jyderup Realskoles skolebladet "Frikvarter" juni 1975, side 7
Kilde 8: Jyderup Realskoles skolebladet "Frikvarter" december 1975, side 6-7 og
Udvidelser Kalundborg Folkeblad 18. dec. 1975, side 6; Jyderup Realskoles skoleblad i ny og mere gedigen udgave
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 29. august 1976; Jyderup ungdom på Georg Stage
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 2. nov. 1976, side 6; Brækkede tærer
Kilde 11: Jyderup Realskoles skolebladet "Frikvarter" juni 1977, side 37
Kilde 12: Jyderup Realskoles skolebladet "Frikvarter" juni 1977, side 24-25
Kilde 13: Jyderup Realskoles skolebladet "Frikvarter" december 1977, side 30-31
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1978, side 6; smuk dimissionsfest
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 20. okt. 1980, side 7; Indbrud på Birkegården
Kilde 16: Dansk privatskoleforening
Kilde 17: Fra Erik Darman, 12. juni 2013
Kilde 18: Jyderup Realskoles skolebladet "Frikvarter" juni 1973, side 4-5
Kilde 19: Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" dec. 1973, side 7;
Kilde 20: Facebookside for Birkegården 1. august 2015
Kilde 21: Navnene på elever på fællesbilleder fra Birkegårdens elever på facebook 2008- (og fortsat)
Kilde 22: Oplyst af Erik Darman
Kilde 23: Brochuren "Jyderup skolerne" side 8-9
Kilde 24: Heidiann Chelina Broholm 8. august 2017
Noter:
a) Vibeke Borggren Winther
b) Facebook tråd

c) Evt. Jens Sundtoft
1976 Brækkede tærer
En 13-årig elev på Jyderup Realskole, Tina Susanne Andersen, brækkede tirsdag morgen samtlige tæer på den ene fod, da den blev kørt over af et hjul på skolens bus.
Uheldet skete, da skolebussen ankom til realskolens kostafdeling Birkegården i Viskinge. Elevflokken, der skulle hentes, kunne ikke vente med at mase sig ind i køretøjet, før det var standset, og under disse "tumulter" blev Tina skubbet, så hendes fod kom ind under bussen.
Falck Zonen fra Kalundborg sørgede for at Tina blev bragt til Kalundborg sygehus, hvor hun nu er indlagt10

Juni 2015 Atter fik vi fornøjelsen af at hilse på Irene og Alex til gensynsfesten 2015
Aug 2015; Fru Birte Kjølby skriver ifm. invitation til 3/10.15; Jeg skal være med til at udstille på Samarts udstilling i Køge fra 10-18, og jeg skal være tilstede i det tidsrum

Sidst opdateret 9. august 2017

©Jyderup Realskole