Tilsynsførende fru Anna Møller Hansen
Fru Anna Møller Hansen var tilsynsførende for Kollegiet Fra start af Kollegiet 1965 til hendes lammelse ca. 1971,
Fru Anna Møller Hansen har været medlem af Jyderup Realskoles bestyrelse fra 19592-
1968 generalforsamlingen hvor Fru Anna Møller Hansen, bad om tilladelse til at træde ud af bestyrelsen3
Kjeld Hansen, søn af Anna Møller Hansen gik på Jyderup Realskole 1956-62

1973 december Fru Anna Møller Hansen, død
Et døds budskab der vil berøre mange dybt, efter den medfølelse, der har samlet sig om en streng sygdoms tid, blev i dag, ved meddelelsen om fru Anna Møller Hansens pludselig død, kendt i Jyderup
For ca. 2½ år siden blev hun pludselige ramt af en lammelse der lige siden har lænket hende til sygesengen og en rullestol.
For Anna Møller Hansen, der blev 59 år, var det en ufattelig hård skæbne, netop fordi hun var ualmindelig virksom, energisk og fuld af livsglæde med utallige interesseområder. I mange år var hun en strålende formand for Jyderup og Omegns Husmoderforening og havde en formidabel evne til, at igangsætte tingene og få medlemmerne til at slutte op om arbejdet, hvor hun altid selv gik i spidsen. Desuden beklædte hun gennem årene, flere andre tillidshverv, bl.a. indenfor den selvejende institution Jyderup Realskole. I alt hvad hun havde med at gøre, var hun levende engageret og havde sine meningers mod når det gjaldt om at gå i brechen for en sag, hvad enten det var forenings-, samfundsmæssigt eller kulturelle og politiske spørgsmål. Samtidig var hun, når hun fremsatte sine synspunkter, afvæbnende sympatisk og charmerende og var elsket som få.
Allermest betød Anna Møller Hansen for sit hjem, sin mand vulkanisør og pelsfarmer Holger Hansen, og for ægteparrets fem børn, to døre, tre sønner. Hjemmet var indtil sygdommen kom, rammen om megen selskabelighed, og tillige var hun enestående og hjælpsom og god mod alle. I sin mands arbejde var hun en stor støtte, og midt i dette travle virke, blev hun ved sygdommen ramt så hårdt.
Under hele sygdomsperioden hvor Anna Møller Hansen også var lammet i taleorganerne, kunne hun alligevel tage imod sine utallige venner med et mildt og varmende smil, et smil, der rørte alle, fordi det vidnede om helt utrolig tapperhed og sjælsstyrke. Det kunne fornemmes, at der var et uudtalt håb bag smilet og at der, trods alt, var vilje til at prøve på at overvinde modgangen. Kærligheden til hjemmet og alt hvad dette rummede, var det der styrkede hende og hun viste sin taknemmelighed for den opofrende omsorg Holger Hansen og børnene omfattede hende med. Slægten og vennerne prøvede ved besøg at vise hvor meget de tog del i den svære modgang, og

Anna Møller Hansens minde vil blive bevaret - også for det eksempel hun blev for andre, gennem de smil,
der dækkede over smerten1
Fru Anna Møller Hansen var formand for Jyderup husmoderforening


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 7. dec. 1973, side 6 Fru Anna Møller Hansen, død
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 25. august 1959, side 4; Jyderup Realskole selvejende institution
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1968; Ny formand for Jyderup Realskole

Fru Anna Møller Hansen ses i forbindelse med Jyderup Spejderne
Sidst opdateret 19. juni 2015
©Jyderup Realskole