Søbæksvej

Søbæksvej
1954; Søbæksvej
Beboerne på Søbæksvej i Jyderup er enedes om at anmode Sognerådet om at få vejen optaget som offentlig kommunal vej1

1954 april; Søbæksvej bliver kommunal
I allernærmeste fremtid påbegyndes arbejdet med at anlægge Søbæksvej som kommunal vej med fortove, asfalt o.s.v. Ved sognerådets møde i aftes meddeltes, at amtets sanktion nu foreligger, idet Søbæksvej er forbundet med Vandværksvej, som er amtsvej.
Arbejdet på Degnehusvej er omtrent færdigt, så snart, det kan lade sig gøre, flyttes mandskabet til Søbæksvej2

1963 september; Optagelse af Søbæksvej som offentlig vej
Gdr. Johs. Christensen, Søbæksgården ved Jyderup, har anmodet Jyderup Sogneråd om omtagelse af Søbæksvejen som offentlig vej. Den tilhører gården og de grundejere, der har købt grunde og bygget huse på den del af Søbæksgårdens jorde, som er blevet udstykket. Efterhånden er der vokset et helt ny kvarter op her, og man mener nu, at det må være en kommunal opgave at holde veje og kloakker i området.
Sognerådet har bedt kloak og vejudvalget om at behandle spørgsmålet, og de to udvalg har fastsat en forhandling med Johs. Christensen og grundejerne til på mandag. Udstykningen på Søbæksgårdens jorde var forholdsvis omfattende, og området blev hurtigt byggemodnet og bebygget
Såvel vej som kloak er derfor anlagt privat3

1963 november; Søbæksvej Gdr. Johannes Christensen, Søbæksgården, får efterkommet sin ansøgning om, at Søbæksvej optages som offentlig vej, under forudsætning af, at den først istandsættes efter de aftaler, der er truffet med Jyderup sogneråd.
Søbæksvej skal have en kørevejsbredde på 6 meter, plus fortov på hver side af vejen.
Desuden skal der anlægges en vendeplads ved Søbæksvejs sydlige ende, og her afsættes udmunding til en ny vej mod øst. Denne nye vej skal have en kørevejsbredde af 10 meter. Oplysningerne blev givet ved Jyderup sogneråds møde i aftes, og det blev tilføjet, at oversigtsservitut først har interesse, når den nye vej mod øst skal anlægges.
Der vil, når Søbækvej anlægges som offentlig vej, sikkert blive stor rift om grundene, da de får en meget smuk beliggenhed4

I 1966, at Søbæksvej, efter ansøgning fra beboerne, optages som offentlig vej og skal være 12 m bred5

1968 nov.; Søbæksvej forlænges
Jyderup Kommune har udbudt jorarbejde på 300 lbm. boligvej samt 1000 lbm. regn- og spildevandsledning til byggemodning af parcelhusområde i offentlig licitation.
Licitationen holdes fredag den 22. november på teknisk kontor i Jyderup
Licitationen omfatter Søbæksvejs forlængelse over Skarridshus jorder til Langemarkområdet, og med denne vejs etablering skulle udstykningen fra Skarridshus kunne tages op6

1969 juli; Søbæksvej forlænget
Søbæksvej i Jyderup der hidtil har været blind vej fra Drivsaatvej, er nu blevet forlænget op over den store Langemark udstykning og helt igennem til Slagelsevej. Det store vejprojekt er nu ved at nærme sig sin afslutning og arbejdet er så langt fremme, at vejen er ført helt igennem og kloak og spildevandsledninger er nedlagt, men der vil dog gå et stykke tid, før asfalteringen vil kunne finde sted. I forbindelse med den nye forlængelse er entreprenørfirmaet også gået i gang med etableringen af sideveje ind til det nye udstykningsområde fra "Skarridshus", hvor der ved den øverste vej skal opføres tre funktionærboliger til det nye amtsplejehjem7


Kilder: Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 19. jan. 1954, side 4; Søbæksvej
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. april 1954, side 3; Søbæksvej bliver kommunal
Kilde 3: Holbæk amts venstreblad 27. september 1963, side 6; Optagelse af Søbæksvej som offentlig vej
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 21. november 1963, side 3; Søbæksvej
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 20. maj 1966
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 4. nov. 1968, side 6; Søbæksvej forlænges
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 18. juli 1969, side 6; Søbæksvej forlænges

Sidst opdateret 25. november 2014
©Jyderup Realskole