Familien Gylling Folkmann
(1. generation i Jyderup Hans Peter Gylling Folkmann købte i 1899 et stykke jord bag skoven, der dengang strakte sig ind til den nuværende stationsplads, han gjorde hugst i skoven og byggede en forretning, der åbnedes den 1. maj 1900)
Jens Folkmann (★ 1861- ✝ 1952)
Julius Folkmann R. (★ 1864- ✝ 1948)
Hans, Jens og Julius er brødre
Børn af Hans Peter Gylling Folkmann
Hans Gylling Folkmann (★ 1882- ✝ 1956) gik på Jyderup Realskole 1894-1896
Niels Einar Folkmann (★ 5/4.1884, ✝ 16/10.1968) gik på Jyderup Realskole 1894-1898

Børn af Hans Gylling Folkmann
For sine to børn, fru Kaja Gundersen, H.P. Folkmannsvej og isenkræmmer H. Gylling Folkmann junior, har H. Gylling Folkmann været så god en far, at de nærede en grænseløs beundring for ham, og hans død vil betyde et smerteligt savn
Kaja Folkmann gik på Jyderup Realskole 1915-1922, Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 148 nr.24 konf. 1/10.1922
Hans Gylling Folkmann gik på Jyderup Realskole 1923-1931 (★ 1916

Børn af Niels Einar Folkmann
Elly Folkmann gik på Jyderup Realskole 1918- Mellemskoleeksamen 1924
Gerda Folkmann gik på Jyderup Realskole mellemskoleeksamen 1927, Realeksamen 1928
Grete Folkmann gik på Jyderup Realskole VU og I M 1922-24
Ida Gylling Folkmann gik på Jyderup Realskole (1964) ✝RIP
Ida Folkmann konfirmeret Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 143 nr. 16, 2. oktober 1921
Steen Folkmann gik på Jyderup Realskole 1920-22. ✝ RIP 1928

Børn af Jens Folkmann
Helene Folkmann gik på Jyderup Realskole 1914- Konfirmeret 11. april 1915 Kirkebog Jyderup 1905-1917 opslag 197, nr. 3
Ida Agnethe Folkmann gik på Jyderup Realskole 1915-1921 /III M 1921, jk 1918-27 opslag 143 nr. 16 konfirmeret 2. oktober 1921

Børn af Hans Gylling Folkmann ★ 1916
Jørgen Folkmann
Peter Folkmann er søn af Jørgen Folkmann
Hr. Hans Peter Folkmann Senior
H. Gylling Folkmann, som han valgte at kalde sig, fotograferet af C.F. Buchhave ca. 1920

Om Gylling Folkmanns forretning:
Hans Peter Gylling Folkmann
Efter Chr. F. Jensen købte Søbæksgården begyndte han at udstykke matrikel 15 og sælge grunde til nybyggeri. Det betød, at Jyderup fik tilflytning af flere forretningsdrivende og håndværkere, men med den klausul, den driftige købmand havde lagt på matriklen, betød det også, at stationsbyen fortsat kun havde en købmandshandel. Kun købmand Peter Julius Rønne i kirkebyen gav ham konkurrence - dog kun til en ung kommis ansat i hans købmandsgård besluttede sig for, at der skulle ændres på dette forhold. Hans navn var Hans Peter Gylling Folkmann, og da han først fik mulighed for at realisere sine drømme, skulle familien Folkmann vise sig at få lige så stor betydning for Jyderups udvikling som familien Jensen1
Hr. Hans Peter Gylling Folkmann (senior

Gylling Folkmanns købmandsgård
Billederne af Gylling Folkmanns købmandsgård

Gylling Folkmanns købmandsgård, Nyvej ca. 1908
har årstal omkring 1907Gylling Folkmanns købmandsgård, 1907
1970, 8. juni - KF, side 6; Det gamle falder (Gylling-Folkmann) Intet tilbage af Hans Peter Gylling Folkmanns gamle butik, men bag ved bygges løs på det nye butikstorv

Jyderup Tekniske skole
Vi ved fra billede fra Lokalarkivet i Jyderup at H. Gylling-Folkmann også underviste på Jyderup Tekniske skole, men ikke hvilke fag eller "hvor længe".
Her link til billede Teknisk skole 1948
Lærerstaben på Jyderup Tekniske Skole, 2.12.1948.
Bageste række fra v: Lærer Thomas Vang Petersen, civilingeniør Johan Tüchsen, lærer K. Clausen, bogholder Petersen, murermester Aksel Olsen, repræsentant Valdemar Gybel Jensen (kaldet Valde).
Forreste række fra v.: købmand Harry Gundersen, lærer G.A. Hansen, lærer Johan Schultz, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, bogholder Aa. Sørensen, murermester Jørgen Pedersen.

1957; Det var i går 50 år siden isenkræmmer Hans Peter Folkmann etablerede sig som selvstændig forretningsmand i Jyderup (1907) og dermed grundlaget den virksomhed, der skulle blive ret omfattende.
Den 7. december 1956 døde Hans Peter Gylling Folkmann, og den 17. marts 1956 hans hustru.
Sønnen Hans Gylling Folkmann, der både fører navn og traditioner videre havde ønsket, at dagen skulle passere stilfærdigt, men alligevel sivede nyheden ud, og mange hædersbeviser strømmede ind
Dagen indledtes smukt med et besøg på familiegravstedet, hvor en krans blev nedlagt. Ved hjemkomsten samlede Hans Gylling Folkmann sit personale i kontoret og fortalte her i korte træk om de 50 år og lidt om den tid, der gik forud.
Forretningens grundlægger Hans Peter Gylling Folkmann, havde en meget udpræget slægtsfølelse og holdt af at fortælle om sin samhørighed med de forfædre, som han havde arvet alle gode egenskaber fra. Stamfaderen var Herred-høvding og kongsbonde på Bornholm, og for 80 år siden kom dennes søn Hans Peter Gyling Folkmann til Jyderup, hvor han fik stor betydning for byens vækst og trivsel. Hans Gylling Folkmann fik det ikke mindre. Hans indsigt og sikre forretningstalent, parret med udpræget organisations evne, fik ikke lov til blot at udfoldes indenfor hans egen virksomheds rammer. Byen og hele to sogne gjorde flittigt brug af hans evner, men først og sidst var det dog virksomhedens fremgang, der lå ham på sinde, det var hans livsværk, og derfor var det ham en dyb tilfredsstillelse, da Hans Peter Gylling Folkmann for ca. 14 år siden blev kompagnon, således at fremtiden for virksomheden var i de bedste hænder.
Hans Peter Gylling Folkmann, som nu er eneindehaver af forretningen er i besiddelse af samme idealisme som sin far, der var hans ideal, og hvis livsgerning har dyb respekt for og pietetsfølelse værner om. Man tør derfor roligt tro på forretningens forsat vækst ud i fremtiden2

Hans Peter Gylling Folkmann overtog herefter ledelsen af forretningen. Han var født i 1916, havde fået handelsuddannelse først som lærling i faderens forretning, men da denne fandt det fornuftigt, at sønnen også lærte andre steder, fortsatte han uddannelsen hos en isenkræmmer i Sorø. Som udlært blev han først ansat som kommis i Lyngby, senere i Haderslev og endelig i 1940 i Korsør, hvor han og hans hustru, Else Margrethe Emma Hansen - datter af konsulent Jørgen Hansen - bosatte sig som nygifte
I 1943 vendte de imidlertid tilbage til Jyderup, hvor Hans Peter Gylling Folkmann blev ansat som førstemand i sin fars forretning, og hvor han i 1948 indgik som kompagnon i firmaet.
Han var derfor godt rustet til at overtage virksomheden i 1956, som han fortsatte i sin fars ånd1
Hans Peter Gylling Folkmann
1957, 1. aug.; Tyve stjal tobak for 3400 kr.
Og to jagtgeværer til 1300 kr. forsvundet ved indbrud i nat hos isenkræmmer Gylling Folkmann12

1962, September; 86 genfundne pokaler
Jyderup skytte-, gymnastik- og idrætsforening fik stort udbytte af en efterlysning for nogen tid siden af foreningens pokaler og præmier.
Alle pokaler, præmier og billeder er udstillet i isenkræmmer H. Gylling-Folkmanns forretning, således, at alle kan få lejlighed til at se arrangementet.
genfundne pokaler
Sammen med disse fik man endvidere en del morsomme gamle billeder bl.a. et af Kricket holdet fra 1904 m.fl.
Nederste række ses fra v.: Aage Thomsen, Ejner Folkmann, Ludvig Jacobsen og Hans Gylling Folkmann11
Billede Kriket JSG&I

1965 november; Gammelt viger for nyt
Den gamle købmandsgård på H.P. Folkmannsvej i Jyderup, der blev opført omrkring århundredskiftet, må nu vige pladsen for et moderne supermarked, som skal stå færdigt til foråret.
Nedrivningen, der skal ske i to etaper, begynder i dag. I første omgang fjernes grovvareafdelingen med det tværgående kornlager (midt i billedet), og når dette er sket, kan selve byggeriet af supermarkedet tage sin begyndelse.
Når den første afdeling af nybyggeriet er opført, kommer turen til de resterende forretningsbygninger, samtidig med at kolonialafdelingen flytter ind i de nye bygniger, således at der ikke bliver tale om at lukke forretningen i den tid, byggeriet står på.
Leif Olsen, der står for opførelsen af det nye supermarked, der bliver på omkring 400 kvadratmeter, og som anslås at ville koste et millionbeløb.
Leif Olsen overtog forretningen 1. november efter Brdr. Petersen, som for syv år siden købte forretningen af købmand Harry Gundersen.
Bygherren var den kendt Jyderup købmand H.P. Folkmann6
H.P. Folkmanns gamle købmandsgård
1970, juni; Det gamle falder - nyt skyder op
Engang var disse ruiner en stor og anset købmandsgård, grundlagt af den kendte matador, købmand H. P. Folkmann, der var med til at skrive Jyderups historie. På rekordtid fik materiel fra entreprenørfirmaet, murermestrene jensen & Sørensen alt jævnet med jorden. Det blevet taget I to tempi som det fremgår af billedet først den ene halvdel og kort efter den anden halvdel.
For slægten Folkmann var der en vis vemod ved at se deres stamfars livsværk undergå “al jordens forkrænkelighed”, men dog mildnet ved at det I nogle år havde været på fremmede hænder, og da også – og særligt – ved at vide at noget nyt og blomstrende skal opstå.
12 forretninger!
Hvad der kunne bruges af de “indre dele” var naturligvis fjernet inden nedbrydningen. I dag begynder man at køre de “sørgelige rester” væk fra pladsen og så snart oprydningen er tilendebragt. Begynder udgravningen af næste fløj på det kommende nye butikstorv. Den første fløj af butikstorvet er for kælderens vedkommende så langt fremme, at skillemurene I kælderrummene under de tre første forretninger (kan ikke læses i avisen) .. er rejst og inden længe vil der støbes etager
Tømrermester Erik Andersen, Langemark. Jyderup, der er bygherre for det store projekt har første etape 10 forretninger på butikstorvet, men det er ingen hemmelighed at der er mere på tegnebrædtet14
Gylling Folkmann 1970


1971, maj; Gylling Folkmann på studierejse
Isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, "Gyllinghus", Jyderup, deltager i denne uge, sammen med isenkræmmerkolleger fra hele landet i en studierejse til Berlin og Leipzig. Blandt andet besøges porcelænsfabrikkerne for "Jena" og "Kahla" produktionen og der ses på de sidste nyheder såvel i Berlin og Østberlin, som i Leipzig. Studierejsen er arrangeret af isenkræmmer sammenslutningen "Imerco" og varer hele ugen8

1971, maj; Forretningsudvidelse Gylling Folkmann
Isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, "Gyllinghus", Jyderup, Skarridsøgade Nyvej, hvis kendte og ansete forretning blev oprettet i 1908 af faderen isenkræmmer H. Gylling-Folkmann og flere gange er blevet væsentligt udvidet, er nu ved at få foretaget en endnu større og omfattende udvidelse, som, når den er tilendebragt, vil gøre forretningen til en af de største og mest alsidige på egnen, indenfor denne branche.
Porcelæns- og gaveafdelingen vil blive flyttet ind i tilstødende lejede lokaler på Nyvej 4, hvor tidligere fru blikkenslagermester Sørensen senior, havde gaveshop. Dette vil bl.a. betyde, at afdelingerne for isenkram, køkkenudstyr og sportsafdeling kan blive betydeligt udvidet og i lettere overskuelige arrangementer. Det medfører naturligvis også, at der kan, blive endnu større udvalg i de respektive afdelinger. Som nævnt i går, er isenkræmmer Gylling-Folkmann netop i disse dage på besøg i Berlin - øst og vest - og i Leipzig, hvor forskellige fabrikker foreviser nyheder. Isenkramafdelingen har også stadig nye specialvarer af mange slags produktioner, at byde på, og det bliver der nu endnu bedre muligheder for at vise.
Udstillingsbygning.
Udover udstillingerne mod Skarridsøgade og Nyvej, er der også blikfang mod Sølystvej, hvor en ny udstillingsbygning for have- og campingudstyr for nylig er blevet indviet. Denne udvidelse har muliggjort, at alle nyheder indenfor de nævnte genrer nu kan vises kunderne og afdelingen, der tidligere var en mere beskeden haveudstilling, er allerede blevet en succes.
Den sidste udvidelse, såvel mod Nyvej, som i den gamle del af forretningen, vil man - med velvilje fra håndværkerne - fremskynde mest muligt, og i øvrigt vil der være åbent som hidtil i alle afdelinger9

1975 jan.; Indbrud hos H. Gylling-Folkmann
Natten til lørdag har der været indbrud hos isenkræmmer H. Gylling-Folkmann i Jyderup. Fra gårdsiden har man tiltvunget sig afgang til glasafdelingen og dermed hele forretningen, og vekselpengene i de to kasseapparater er stjålet. Videre er der stjålet seks stk. luftpistoler og luftgeværer til en værdi af omkring 1000 kr.
I nabogården hos blikkenslager Hans Sørensen er der forsøgt stjålet en bil, idet man har fået brækket dørene op, men ikke kunnet starte bilen.
Videre har der været indbrud hos Shell forhandler Kaj Hansen, Holbækvej i Jyderup, her har man ligeledes knust en rude og der er stjålet en Hella projektor7

Hans Gylling Folkmann Kgl. porcelæn på Kollegiet
Julius Folkmann R.

Julius Folkmann3 (1864-1948)4
Jyderup Mørkøv Avis fra marts 1896 annoncerer imidlertid for Folkmanns fotografiske atelier.
Så historien er måske en anden. I hvert fald fortale Hans Folkmann senere, at H.P. Folkmanns søster, Kirstine Folkmann havde atelier i en træhytte i skovkanten
Et atelier, som hun formodentlig bestyrede for broderen Doris Julius Folkmann.
Han blev født i 1864, men i modsætning til brødrene Hans Peter og Jens var han ikke interesseret i handel og håndværk. Han rettede sin interesse mod det billedkunstneriske udtryk, men selvom han fik en uddannelse som kunstmaler var det dog først og fremmest som fotograf, han kom til at gøre sig bemærket.
Allerede i 1887 etablerede han fotoatelier i Østergade i København, men flyttede i 1894 til Odense, hvor hans speciale blev genre- og landskabsfotografier. Hans billeder vandt stor udbredelse gennem reproduktioner i bl.a. Illustreret Tidende og illustreret Familie Journal.

Via søsteren fik han så - formodentlig allerede 1896 - atelier i Jyderup i Clara Hjorths træhytte, men kun indtil 1906, hvor urmager Hejlesen købte grunde, som atelieret lå på, og opførte sin ejendom på stedet.
Så Julius Folkmanns engagement i Jyderup var i modsætning til brødrene kortvarigt, men mindre Kirstine Folkmann fandt andre lokaler til atelieret. I hvert fald eksisterede der i en periode efter 1907 et Atelier Skarridsø Jyderup, hvor Hans Gylling Folkmann - har ladet sig fotograferet sammen med hustruen Mille og datteren Kaja i 1909. Om det er Kirstine Folkmanns atelier, som hun har haft i gang ved siden af en broderiforretning, har ikke været muligt at opklare.
I 1910 returnerede Julius Folkmann til København, hvor han etablerede atelier i Frederiksberggade. Her slog han sit navn fast som portrætfotograf, hvor han kunstnerisk var på niveau med bl.a. Peter Elfelt
1912-13 prøvede han desuden kræfter med filmmediet som fotograf på stumfilm produceret af Det Skandinavisk-Russiske Handelshus, Det blå blod, Hånden der griber og De dødes ø.
Fra 1912-21 var Julius Folkmann næstformand og fra 1921-40 formand i Dansk Fotografisk Forening, ligesom han virkede som formand for foreningens fagskole i perioderne 1916-21 og 1934-443
Julius Folkmann
Julius Folkmann

Julius Folkmann; Den store danske.dk aug 2013
24.12.1864- 29.1.1948, fotograf. Født i Rønne, død i Holte, begravet Søllerød kgd. F. der oprindelig var uddannet som kunstmaler – 1890 udstillede han på Charlottenborg -grundlagde 1887 et fotografisk atelier i Kbh. 1894 flyttede han til Odense hvor han blev medlem af bestyrelsen for Fyns fotografiske forening. Mens han boede her beskæftigede han sig som fotograf meget med genre- og landskabsbilleder. Ved dette arbejde kom hans kunstneriske sans og uddannelse ham i høj grad til nytte, og hans billeder vandt stor udbredelse gennem reproduktioner i Frem, Illustreret Tidende, Illustreret Familie-Journal, Hver 8. Dag, Die weite Welt og Die Woche. 1910 vendte han tilbage til hovedstaden og blev her en søgt portrætfotograf. Hans portrætter udmærker sig ved naturligt liv og ved hans særlige bestræbelser for at gengive det der er karakteristisk for den enkelte person. På de tillidsposter der blev betroet F. har han været meget virksom for sin stands interesser og for dens højnelse. 1912 kom han ind i bestyrelsen for den 1879 stiftede Dansk fotografisk forening; allerede n.å. blev han næstformand, og 1921 blev han formand (han blev først valgt ved generalforsamlingen 1922, men tiltrådte 1921 efter J. Hauerslevs død) og beholdt denne post til 1940. F. havde væsentlig del i oprettelsen af foreningens fagskole, og han var formand for den fra dens stiftelse 1916 indtil han overtog formandsstillingen i landsforeningen. 1934, efter N. Chr. Bangs død, blev F. atter formand for fagskolen og ledede den til 1944. Ved F.s 70 års fødselsdag udnævnte Dansk fotografisk forening ham til æresmedlem. I forvejen indtog han samme stilling i de norske og svenske fotografers landsforening.
Familie
Forældre: møller Hans Peter F. (1828-1918) og Cecilie Holm (1824-1908). Gift 1. gang 26.9.1890 i Kbh. (Johs.) med Hilda Andersson, født 16.8.1862 i Bosjö kloster, Skåne, død 12.12.1928 i Holte, d. af gårdejer Anders A. og Sophia Sjönström. Gift 2. gang 23.11.1936 i Søllerød med Anna Matilda Anderberg, født 6.2.1894 i Börringe, Skåne, d. af landmand Anders Anderson A. og Maria Sofia Fogelberg (født 1864).
Udnævnelser
Tildelt Ridderkorset i 1923
Ikonografi
Mal. af Sichelkow, 1905. Selvportr. 1906. Foto.
Bibliografi
J.F. i Dansk fotografisk t., nov.1914. – Carl E. Aagaard sst. febr.1913. A. M. Lynged sst. dec. 1944. Bj. Bendorff sst. febr.1948 (m. fejlagtig dødsdato). Hans Waaga i Amatørfotografen, april 1912. – Levnedsberetning i ordenskapitlet5


Jens Folkmann begravet maj 1952
En af Jyderup ældste borgere, fhv. snedkermester Jens Folkmann, Håndværkerstiftelsen, døde i går, 90 år gammel.
Jens Folkmann var født og opvokset i Rønne. Som ung snedkersvend arbejdede han nogle år i København og sidst i firserne flyttede han til Jyderup og giftede sig med en svensk dame, Ida Johson.
Folkmann oparbejdede i årenes løb sammen med sin ældste søn en betydelig møbelsnedkerforretning, der en overgang beskæftigede 15 mand. Desuden havde han et betydeligt arbejde som bygningssnedker.
I over en menneskealder var Folkmann en førende skikkelse i Jyderup. Han var en flink og afholdt mand, der altid var parat til at række en hjælpende hånd, hvor det tiltrængtes.
Når der skulle være fest i byen, var det Folkmann, der stod i spidsen, og i mange år var det ham, der stod for arrangementet af dyrskuerne i Jyderup.
For tre år siden, efter omtrent 60 års ægteskab, mistede Jens Folkmann sin hustru. Indtil kort tid før sin død kunne han trods den høje alder glæde sig ved et godt helbred.
Umiddelbart før påske blev han indlagt på Centralsygehuset i Holbæk, han blev udskrevet kort efter, men i går kom døden. Folkmann efterlader to døtre og to sønner.
Båren føres til kapellet i Jyderup i aften, og begravelsen finder sted på lørdag13
Jens Folkmanns snedkeri

Jens Folkmann
Jens Folkmann og hustru Ida Helene Johansdatter
Lørdag eftermiddag begraves fhv. snedkermester Jens Folkmann, Håndværkerstiftelser, Jyderup på Jyderup kirkegård. Kirken var smukt pyntet med blomster og grønt til den forudgående højtidelighed. En mængde kranse, deriblandt signerede fra læger og sygeplejersker på Tuberkulosestationen i Holbæk. Jyderup Håndværker- og Handelsforening og familie i Sverige, var sendt til båren, og de fleste af kirkens stoleplader var besat af et følge af slægt og venner.
Sognepræst Emil Sørensen talte ved båren om livets to virkeligheder; Vi er ikke alene, og vi er altid på vej mod døden. Det er de to problemer, som Jesus selv har givet løsninger på. Du skal elske din næste og tro på Jesus Kristus
Præsten omtalte Jens Folkmann som et menneske med et åbent hjerte og sind for livet. Han ejede et venligt lune, som han bevarede til det sidste, og han havde det barnlige sind, som kan glædes ved noget og glædes ved andres glæde.
Jens Folkmann var vel den sidste af de gamle pionerer i Jyderup by, og han var blevet brugt til meget, som en god og solid håndværker og som festarrangør. Han kunne lide at feste, men der var altid alvor bag.
Rolig og stille sov han ind i døden. Han lyttede efter og hørte Herrens ord, og han troede på det. Ved graven takkede sønnen møbelgrosserer Carl Johan Folkmann, Odense5
(Jens er far til elever på Jyderup Realskole):
Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 275 nr. 8; født i Rønne 1861 søn af møller Hans Peter Folkmann og hustru Cecilie Kirstine Holm, afdøde ægtefælle Ida Helene Johannesdatter (død 4/7.1949)
Følgende af Jens Folkmanns børn ses på Jyderup Realskole: (2 sønner og to døtrea)
Agnete Folkmann III M 1921, jk 1918-27 opslag 143 nr. 16 konfirmeret 2. oktober 1921
Helen Folkmann: Ses 1912/13 I Mellemskoleklasse - Konfirmeret 11. april 1915 Kirkebog Jyderup 1905-1917 opslag 197, nr. 3
1961, Kalundborg Folkeblad 11. januar 1961, side 3; 60 år Helene Folkmann
Frk. Helene Folkmann, Lindevej 20, Jyderup, fylder torsdag den 12. januar 1961, 60 år.
Frk. Folkmann havde i mange år ansættelse i herskabshjem i København og var værdsat som et dygtigt og pligtopfyldende menneske. Senere tog hun hjem til Jyderup for at pleje forældrene, snedkermester Jens Folkmann og hustru. Forældrene blev begge over de 90 år, og frk. Folkmann var enestående opofrende, kærlig og uselvisk i sin omsorg for dem. Det har for frøken Folkmann altid været en lov at tænke først på at glæde andre, og dette i forbindelse med hendes mange andre gode karakteregenskaber har bevirket, at hun har vundet mange gode venner, der holder af hende og er glade for hendes venskab. I årene efter forældrenes død har andre nydt godt af frk. Folkmanns hjælpsomhed, og hun er forblevet i den by, hvor hun har samlet de fleste og bedste minder10

Kilder:
Kilde 1: Fra Anders Hjorth-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup, side 129-133. Forlaget desAHJn
Kapitlet Fra Anders Hjorth-Jørgensen bog Stationsbyen Jyderup, er baseret på Hans Folkmanns skriftlige referat af faderens H. Gylling Folkmanns erindringer
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1957, side 3+4; Familien Gylling Folkmann
Kilde 3: Primær kilde; Anders Hjorth-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup, side 138 og 145. Forlaget desAHJn
Kilde 4: Sekundær kilde wikipedia.org/wiki/Julius_Folkmann og www.danskefilm.dk
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 5. maj 1952, side 4; Jens Folkmann
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 9. november 1965, side 3; Gammelt viger for nyt
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad januar 1975, side 7; Indbrud hos H. Gylling-Folkmann
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1971, side 7; Gylling Folkmann på studierejse
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 27. maj 1971, side 6; Forretningsudvidelse Gylling Folkmann
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 11. januar 1961, side 3; 60 år Helene Folkmann
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 24. September 1962, side 3; 86 genfundne pokaler
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 1. aug. 1957, side 3+4; Tyve stjal tobak for 3400 kr.
Kilde 13: Holbæk Amts Venstreblad 29. april 1952, side 4; Jens Folkmann død
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 8. juni 1970, side 6; Det gamle falder - nyt skyder op
Noter:
a) Kun de to døtre ses på Jyderup Realskole

I lære hos Gylling Folkmann:
1917 Jantzen
1917 Viggo Hammeken

Jyderup kirkebog 1868-1892 opslag 34 nr. 1; Hans Peter Gylling Folkmann, ★ 1/12.1882

H. Gylling Folkmanns isenkram, støbegods, calanteri, glas, fajance og porcelæn ca. 1908, Nummer B65
Flere familiemedlemmer i forbindelse med Jyderup Spejderne

På arkiv.dk - Jyderup - ses flere gode billeder f.eks. Gyllinghus Skarridsøgade 45, B9136
Folkmann i haven B52, B7411 er det ikke folkmanns bedsteforældre?

Holbæk Amts Venstreblad 17. februar 1949, side 3; Isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, Jyderup, har udsendt en fiks lille køreplan med afgangstider for tog og rutebiler, der trafikerer Jyderup

Sidst rettet 10. juli 2017
©Jyderup Realskole