Hans Gylling Folkmann
gik på Jyderup Realskole 1923-19311 (★ 17. marts5 19163

1950 jan.; Store kloakskader i Jyderup
På Skovvej i Jyderup indtraf i forgårs brud på kloakledningen, og vandet gik op i kældrene i forskellige ejendomme. Hos ingeniør la Cour steg vandet så stærkt, at Falck blev tilkaldt for at pumpe vandet ud. La Cour havde fået ødelagt en del kostbare bøger, og fyret gik ud i centralkedlen. Hos murermester Olsen steg vandet så højt, at man kunne færdes i kælderen med gummistøvler på. Hos isenkræmmer Folkmann jun. strømmede vandet stadig ind, og i løbet af natten har man båret over 500 spande vand og kloaksnavs ud. Der er blevet ødelagt en del bohave, da der er beboelse i kælderen. Hele søndagen og mandagen arbejdede man for at få udbedret skaden2
1952 30. oktober; Badminton i Jyderup fra 1. november
Badmintonklubben genoprettet på møde i aftes.
37 spillere og garanter til en ny badmintonklub i Jyderup tilmeldtes ved mødet i Jyderup i aftes. Dermed er det nødvendige beløb til leje af hallen på Nyvej sikret, og fra 1. november bliver det atter muligt at spille badminton i Jyderup.
Det er en rask aktion, der er foretaget. I tirsdags indfriede hallens ejer, bankbestyrer E. Folkmann, et gammelt løfte om at give badmintonspillerne en chance, når hallen på Nyvej blev ledig. Skomagermester Henry Poulsen, der i nogle måneder har haft fabrikation af skotøjsæsker i hallen, havde meddelt, at han den 1. november flytter sin virksomhed til ejendommen "Motoropa" på Teglværksvej, hvor han har lejet lokaler, men at han havde en ny lejer på hånden. Badminton spillerne fik tilbud om, at de måtte leje hallen til samme pris, som den nye lejer ville give, og den tidligere klubs bestyrelse indbød straks interesserede og havde held til at samle så mange, at lejemålet kan ordnes.
Det er meningen, at spillerne skal betale et årskontingent på 5 kr. plus et månedligt beløb for faste ugentlige spilletimer. Garanter, der også kan få lejlighed til at spille i hallen, betaler 5 kr. om måneden. Alle interesserede kan melde sig til konsulent Krogh eller vulkanisør Holger Hansen. I løbet af et par uger holdes den stiftende generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges10
1954 jan.; Virksomt år for Røde Kors samaritterne i Jyderup
Til bestyrelsen nyvalgtes isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, jun., idet næstformanden skolebestyrer Valdemar Hansen ønsker at gå over til at være passivt medlem. Genvalgt blev formanden, samt fru ingeniør Strange, fru Freese, Ejner Jacobsen, dr. Troest, og til revisor Ing. de la Cour til øvelsesudvalget: Fru købmand Olesen, fru skotøjshandler Kornsted, fru Hansen, Aggersvold, og repr. Poul Holst11

1957, Det var i går 50 år siden isenkræmmer Hans Peter Gylling Folkmann (senior) etablerede sig som selvstændig forretningsmand i Jyderup (1907) og dermed grundlaget den virksomhed, der skulle blive ret omfattende.
Den 7. december 1956 døde Hans Peter Gylling Folkmann (senior), og den 17. marts 1956 hans hustru.
Sønnen Hans Peter Gylling Folkmann (junior), der både fører navn og traditioner videre havde ønsket, at dagen skulle passere stilfærdigt, men alligevel sivede nyheden ud, og mange hædersbeviser strømmede ind
Dagen indledtes smukt med et besøg på familiegravstedet, hvor en krans blev nedlagt. Ved hjemkomsten samlede Hans Peter Gylling Folkmann (junior) sit personale i kontoret og fortalte her i korte træk om de 50 år og lidt om den tid, der gik forud.
Forretningens grundlægger Hans Peter Gylling Folkmann (senior), havde en meget udpræget slægtsfølelse og holdt af at fortælle om sin samhørighed med de forfædre, som han havde arvet alle gode egenskaber fra. Stamfaderen var Herred-høvding og kongsbonde på Bornholm, og for 80 år siden kom dennes søn Hans Peter Folkmann (senior) til Jyderup, hvor han fik stor betydning for byens vækst og trivsel. Hans Peter Gylling Folkmann (senior) fik det ikke mindre. Hans indsigt og sikre forretningstalent, parret med udpræget organisations evne, fik ikke lov til blot at udfoldes indenfor hans egen virksomheds rammer. Byen og hele to sogne gjorde flittigt brug af hans evner, men først og sidst var det dog virksomhedens fremgang, der lå ham på sinde, det var hans livsværk, og derfor var det ham en dyb tilfredsstillelse, da Hans Peter Gylling Folkmann (junior) for ca. 14 år siden blev kompagnon, således at fremtiden vor virksomheden var i de bedste hænder.
Hans Peter Gylling Folkmann (junior), som nu er eneindehaver af forretningen er i besiddelse af samme idealisme som sin far, der var hans ideal, og hvis livsgerning har dyb respekt for og pietetsfølelse værner om. Man tør derfor roligt tro på forretningens forsat vækst ud i fremtiden4

1957 okt.; Valg til telefonrepræsentantskabet
Alle telefonabonnenter har modtaget en stemmeseddel til valget til telefonabonnenternes repræsentantskab. Abonnenterne under Jyderup Central har være i vildrede, med hvem der skulle stemmes på, idet den hidtidige repræsentant var afdøde isenkræmmer Gylling-Folkmann, og ingen har siden hans død repræsenteret Jyderup.
Der lægges fra Jyderups side megen vægt på, at man for så stor en central vedblivende har en repræsentant, og intet kan vel være mere naturligt, end at man anmoder nuværende isenkræmmer H. Gylling-Folkmann om at træde i hans fars sted
Dette valg er foreslået af Jyderup Turistforening og Jyderup Handelsforening samt anbefales af en række private og af Landcentralernes repræsentant for Holbæk amt, Lærer Blach, Jorløse.
Gylling Folkmann senior gik gennem de mange år med liv og sjæl ind for at varetage interesserne for Jyderup Central, og det er uden for al tvivl, at sønnen, H. Gylling-Folkmann, med loyalitet og ildhu vil gå ind for de samme interesser7
1957, Kalundborg Folkeblad 11. okt. 1957, side 4; Telefonrepræsentantskabet
Der er for Jyderup Central opstillet endnu en kandidat, det er købmand Ove Thorseø, Skarridsøgade, Jyderup8

1957 juli; Hushandel
Isenkræmmer H. Gylling Folkmann, Jyderup, har solgt sin villa på Skovvejen 9 til fhv. hotelejer og tidligere indehaver af restaurant Ritz, Svend Baarts, København. Overtagelse 1. sep. 19579

1959 apr.4; Jyderup Røde Kors Samaritterforening
holdt i aftes generalforsamling på konditoriet. Her ses H. Gylling Folkmann at være kasserer for foreningen og blive genvalgt på generalforsamlingen6


1976 marts; Hr. Gylling Folkmann 60 år
En af Jyderups kendte og ansete forretningsfolk, isenkræmmer Hans Gylling Folkmann, "Gyllinghus" fylder onsdag den 17. marts 1976, 60 år.
Gylling Folkmann er anden generation i det store og velanskrevne firma.
Som ung kom han i lære hos sin far H. Gylling Folkmann, der dog fandt det fornuftigt at sønnen også lærte andre steder, og Hans Gylling Folkmann fortsatte sin uddannelse i Sorø. Som udlært blev han kommis i Lyngby og senere i Haderslev, indtil han i 1943 vendte tilbage til Jyderup som førstemand hos sin far, og i 1948 optoges han som kompagnon i det gamle firma.
I 1956 døde den gamle H. Gylling Folkmann og Hans Folkmann overtog firmaet, som han på dygtig vis videreførte efter traditionerne, men med et vågent øje for udvikling og for de krav der stilledes til en handlekraftig og konkurrencedygtig handelsstand.
I 1970 tog Hans Gylling Folkmann sin søn, Jørgen Folkmann, der i Roskilde var udlært i isenkramfaget, hjem i firmaet som kommis, og i 1973 optoges tredje generation som kompagnon.
Hans Gylling Folkmann er en elskværdig og venlig mand, der i det væsentlige har helliget sig det store firma. De store offentlige tillidshverv har han ikke stilet efter, men han har altid haft en levende interesse for sin by og dens udvikling, og han har aldrig holdt sig tilbage når der blev kaldt på ham til et eller andet formål til gavn for byen og for handelen. I mange år stod Hans Gylling Folkmann for regnskaberne i forbindelse med juleudsmykningen, ligesom han har taget aktiv del i en lang række arrangementer som Jyderup Handels- og Håndværkerforening stod for, heri også bevarelsen af Drivsåtskoven, som han finder er et virkeligt aktiv for Jyderup, og det er helt sikkert, at når foreningen om kort tid igen kalder medlemmerne sammen til den årlige forårsrengøring i skoven, vil Gylling Folkmann også være der.
Men også ungdommen har hans bevågenhed, og i mange år var han revisor for Jyderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, og utallige gange har han på forskellig vis betænkt denne forening, og ingen frydede sig som han, da idrætten fik de dejlige forhold på Ellebjerg stadion, for det var udvikling til gavn for Jyderup og dens ungdom.
Også Røde Kors har nydt Gylling Folkmanns store bevågenhed, og trofast har han været med ved de mange indsamlinger til det humanitære hjælpearbejde, og i Røde Kors ugerne er det altid sikkert at Røde Kors' stander rejses foran isenkramforretningen på Skarridsøgade5


Hans Gylling Folkmann Kgl. porcelæn på Kollegiet


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 16. jan. 1950, side 3; Store kloakskader i Jyderup
Kilde 3: Fra Anders Hjorth-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup, side 129-133. Forlaget desAHJn
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1957, side 3+4; Familien Gylling Folkmann
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 15. marts 1976, side 6; Hr. Gylling Folkmann 60 år
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 22. apr. 1959, side 4; Jyderup Røde Kors Samaritterforening
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 8. okt. 1957, side 4; Valg til telefonrepræsentantskabet
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 11. okt. 1957, side 4; Telefonrepræsentantskabet
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 8. juli 1957, side 3; Hushandel
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 30. oktober 1952, side 4; Badminton
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 27. jan. 1954, side 4; Virksomt år for Røde Kors samaritterne
Noter:

Sidst rettet 23. juni 2015
©Jyderup Realskole