1907 Ellen Jensen
Ellen tog mellemskoleeksamen i 1907 og Realeksamen 1908 på Jyderup Realskole
Jyderup Realskoles første Realister3


1958 juni Ellen Jensen, ✝ RIP
Fhv. musiklærerinde frk. Ellen Jensen, Holbækvej, Jyderup, er død 67 år gammel efter lang tids sygdom.
Hun har gennem årene givet musikundervisning til et stort antal elever, men har de sidste 9 år kæmpet med en hård sygdom.
Hun har i denne tid boet sammen med sin søster fru Marie Wamberg, som har givet hende en kærlig pleje1

Begravelse
Musiklærerinde Ellen Jensen, Jyderup, begravedes i går fra Jyderup kirke under stor deltagelse. Pastor Hjørlund nævnte bl.a., at vi undertiden kan synes, at det er vanskeligt at se Guds kærlighed, når, f.eks. et menneske som Ellen Jensen måtte gennemgå så uendelig svære sygdomsår. det sled stærkt på hendes sind, men hun vidste også om det, der kunne bære. Sluttelig nævnte præsten, hvordan mange af Ellen Jensens gamle venner stadig trofast besøgte hende. Det viste, at gamle bånd stadig holdt. Overlærer Langberg takkede for den store deltagelse4

Jyderup kirkbog 1868-1891 opslag 96 nr. 8, Ellen Hedvig Jensen, født juni 1891 (svært at se dato)
Jyderup kirkebog 1950-1963 opslag 365 nr. 6, Ellen Hedvig Jensen, død 12. juni 1958, begravet 16. juni 1958; ugifte musiklærerinde, Holbækvej 115, Jyderup. Datter af kreaturhandler Hans Kristian Jensen og Anna Petrine Jensen af Jyderup2


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 13. juni 1958, side 4; Ellen Jensen
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1868-1891 opslag 96 nr. 8 og 1950-1963 opslag 365 nr. 6
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1909, 3. juni 1909, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 17. juni 1958, side 4; Begravelse

Sidst rettet 25. februar 2016
©Jyderup Realskole