Margrethe Mønsted Friis
Margrethe er datter af skolebestyrer Niels Mønsted Friis

1912/13 Margrethe Mønsted Friis Forberedelsesklasse hold II
1913/14 Forberedelsesklasse hold I
1914/15 Forberedelsesklasse II hold 1
1915/16 I Mellemklasse
1916/17 II Mellemklasse og ses ikke efterfølgende1

Frk. Margrethe Friis 1969
Frk. Friis 1969 fra Jyderup skole3
1970 Frk. Margrethe Friis søger sin afsked som lærerinde
Formanden for kulturelt udvalg, Ths. Vang Petersen, forelagde ansøgning om afsked med pension
for overlærer Margrethe Friis, Jyderup Kommuneskole.
Ingen havde noget at indvende2

1952 sep.; Biblioteksforeningen
To nye udvalg i biblioteksforeningen.
Jyderup Biblioteksforenings bestyrelse havde i aftes møde. Pastor Emil Sørensen valgtes til formand, og til bogudvalget valgtes Alma Nielsen og redaktør Poul A. Frederiksen. Der nedsattes et kasseudvalg, bestående af bankbestyrer H. Hooge og sognerådsmedlem Edvard Rasmussen, det skal udarbejde et budget, der svarer til bibliotekets størrelse. Endvidere nedsattes et udvalg, der skal udarbejde forskellige forslag til arrangementer. Det kom til at bestå af lærerinde frk. Margrethe Friis, fru Spliid og red. Frederiksen. Fru Spliid valgtes som særlig kyndig til vejleder ved indkøb af børnebøger.
Bestyrelsen vedtog at iværksætte en kampagne for øget medlemstilgang, og man enedes om efter bibliotekaren, lærer Poul Olsens forslag at opsætte et skilt ved Holbækvej4

I avisartikel fra 1975; Glimt af Jyderup sangkor kan man læse; For Peter Juhl blev det næsten et kæmpearbejde at lære så mange ikke musikkyndige mennesker at synge samme, også i flerstemminge sange og i et blandet kor. Det blev nødvendigt med bistand fra flere sider bl.a. fra skolebestyrer Mønsted Friis, Jyderup Realskole, der påtog sig at indøve damestemmerne, medens Juhl tog sig af herrestemmerne. Også her er en tilføjelse, der er bemærkelsesværdigt: en af Mønsted Friis' døtre, Margrethe Friis, nu pensioneret overlærer stadig er aktivt medlem i Jyderup Sangkor5


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1913-1918
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. april 1970, side 6; Frk. Margrethe Friis søger sin afsked som lærerinde
Kilde 3: Ivan Frederiksen (Uddrag fra klassebillede fra Jyderup skole 1969) fra facebooksiden "du ved du fra Jyderup"
Kilde 4: Holbæk Amts venstreblad 26. sep. 1952, side 4; Biblioteksforeningen
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 11. sept. 1975; Glimt af Jyderup Sangkor
på arkiv.dk ses 1990 at Margrethe Friis er død 1990 8/11

Margrethe Mønsted Friis http://www.arkiv.dk/vis/255391


Sidst opdateret 9. marts 2016
©Jyderup Realskole