Retur forside elevlisterElevliste 1922/231
I Underklasse (8 elever på dette niveau)
Palle Bo Bojesen, Forpagter Bojesen, Rangle mølle
Kaj Gjessing, Stationsforstander Gjessing, Værslev
Poul Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Sven Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Christian Petersen, Slagter Pedersen, Jyderup
Annelise Tvede, Proprietær Tvede, Henriksholm
II Underklasse (12 elever på dette niveau)
Anne Lise Bojesen, Forpagter Bojesen, Rangle mølle
Karen Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Otto Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Inge Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Carl August Gerling Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Poul Lang, Garver Lang, Jyderup
Else Nielsen, Tømrermester Nielsen, Jyderup
Ellen Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Per Tvede, Proprietær Tvede, Henriksholm
III Underklasse (11 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Poul Gjessing, Stationsforstander Gjessing, Værslev
Eskild Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Ebba Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Knud Jørgensen, Assistent Jørgensen, Værslev
Carl Ebbesen Lang, Fru Savværksejer Marie Sophie Lang, Jyderup2
Erik Møller, Stationsforstander Møller, Knabstrup
Johannes Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Merri Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
I Mellemskoleklasse (33 elever på dette niveau)
Henrik Verner Andersenf, Postbud Andersen, Mørkøv
Georg Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Ella Christensen, Banearbejder Christensen, Friheden
Julius Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Jørgen Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Valborg Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Jenny Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Jyderup
Arvid Jakobsen, Ostehandler Jakobsen, Jyderup
Ellen Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Johannes Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Viggo Jensen, Slagter Jensen, Jyderup
Ulla Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Ane Louise Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Erik Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Otto Larsen, Proprietær Offersen, Viskinge
Edna Madsen, Skrædder Madsen, Jyderup
Carl Johan Nielsene), Fru Nielsen, Jyderup
Niels Nielsen, Malermester Nielsen, Snertinge
Poul Nielsen, Boelsmand Nielsen, Viskinge
Rigmor Nielsena), Malermester Nielsen, Mørkøv
Erik Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Nora Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Betty Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Ester Petersen, Frk. Petersen, Mørkøv
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Otto Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Svend Aage Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Baltzer Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Alma Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Helga Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Emanuel Thanning, Boelsmand Thanning, Viskinge
Ellen Margrethe Weinreich7, Fabrikant Weinreich, Snertinge
II Mellemskoleklasse (28 elever på dette niveau)
Agnes Andersen, Forvalter Andersen, Jyderup
Svend Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Ivan Damgaard, Kommissionær Damgaard, Jyderup
Britta Daugstrup, Inspektør Daugstrup, Kalundborg
Frants Fensmark, Pastor Fensmark, Føllenslev
Emmy Frederiksen, Proprietær Frederiksen, Løjtvedgård
Robert Fredsgaard, Mejeribestyrer Fredsgaard, Askov Mejeri
Axel Hansen, Mælkehandler Hansen, Jyderup
Astrid Hansen, Købmand Hansen, Mørkøv
Karl Ove Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Birkendegård
Gunnar Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Niels Jensen, Folketingsmand og gårdejer Jensen, Tømmerup
Ole Jensen, Pastor Jensen, Jordløse
Aage Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Jyderup
Ejnar Jørgensen, Lærer Jørgensen, Torbenfeldt
Kirsten Larsen, Fru Larsen, Jyderup
Evald Madsen, Murer Madsen, Jyderup
Rasmus Mortensen, Gartner Mortensen, Mørkøv
Helge Nielsen, Vognmand Nielsen, Jyderup
Karl Nielsen, Proprietær Nielsen, Mørkøv
Kitty Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Leopold Nielsen, Barber Nielsen, Føllenslev
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Ebba Olsen, Urmager Olsen, Snertinge
Ada Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Johannes Verder, Købmand Verder, Jyderup
III Mellemskoleklasse (31 elever på dette niveau)
Henri Bruun, Proprietær Bruun, Jyderup
Ole Gunnar Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Tage Elm, Lærer Elm, Faurbo
Elly Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Emma Frank, Købmand Frank, Jyderup
Viggo Hammeken, Kreaturhandler Hammeken, Jyderup
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Svend Aage Hansen, Skovfoged Hansen, Axelholm
Kamma Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Esbern Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Hugo Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Asta Jensen, Skovarbejder Jensen, Aggersvold
Ester Jensen, Portør Jensen, Mørkøv
Gudrun Jensen, Konsulent Jensen, Mørkøv
Inge Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Inger Margrete Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Rosa Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Hedvig Johansen, Gårdejer Johansen, Skovgård
Christian Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Jyderup
Helge Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Jyderup
Johan Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup.
Hakon Lundgaard, Ejendomsmægler Lundgaard, Kalundborg
Ebba Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Aage Nielsen, Kroejer Nielsen, Snertinge
Ebba Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Hans Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Hans Erik Olsen, Murermester Olsen, Jyderup3 Konfirmeret 5. okt. 1924
Inger Poulsen, Førstelærer Poulsen, Jyderup
Else Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Eugenia Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
Henny Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
IV Mellemskoleklasse (22 elever på dette niveau)
Agnes Fischer, Købmand Fischer, Jyderup
Gunnar Hansen, Købmand Hansen, Føllenslev
Helga Hestbeck, Købmand Hestbeck, Føllenslev
Gerda Hjorth, Proprietær Hjort, Gammelrand
Holger Jakobsen, Cykelhandler Jakobsen, Jyderup
Anton Jensen, Gårdejer Jensen, Særslev
Axel Jørgensen, Lærer Jørgensen, Frydendal
Vilhelm Jørgensen, Maskinfabrikant Jørgensen, Mørkøv
Knud Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Tage Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Helge Ernst Emil Larsen, Fru Larsen, Jyderup
Poul Lütken, Assistent Lütken, Mørkøv
Svend Aage Mathiesen, Mejeriejer Mathiesen, Skellingsted
Anna Margrethe Nielsen, Proprietær Nielsen, Faurbogård
Asta Nielsen, Sognefoged Nielsen, Jyderup
Poula Nielsen, Proprietær Nielsen, Højmarksgård
Herman Olsen, Gårdmand Olsen, Rumperup
Marie Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Jacob Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge
Hans Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Arvida Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Inge Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Inge Weinreich, Fabrikant Weinrich, Snertinge

Realklasse (11 elever på dette niveau)
Svend Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Inge Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Frede Jensen, Gartner Jensen, Vesterbygård
Hans Jensen, Fru Jensen, Jyderup
Karen Helene Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderupb)
Rigmor Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Børge Larsen, Fru Larsen, Skellingsted
Niels Axel Olsen, Murermester Axel Peter Olsen, Jyderup
Anna Louise Spleth, Pastor Spleth, Jyderup
Jenny Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
Erna Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderupc)


Mellemskoleeksamen juni- juli 19234
Agnes Fischer, Købmand Fischer, Jyderup
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Helga Hestbeck, Købmand Hestbeck, Føllenslev
Gerda Hjorth, Proprietær Hjort, Gammelrand
Holger Jakobsen, Cykelhandler Jakobsen, Jyderup
Anton Jensen, Gårdejer Jensen, Særslev
Axel Jørgensen, Lærer Jørgensen, Frydendal
Vilhelm Jørgensen, Maskinfabrikant Jørgensen, Mørkøv
Knud Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Tage Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Helge Ernst Emil Larsen, Fru Larsen, Jyderup
Poul Lütken, Assistent Lütken, Mørkøv
Svend Aage Mathiesen, Mejeriejer Mathiesen, Skellingsted
Anna Margrethe Nielsen, Proprietær Nielsen, Faurbogård
Asta Nielsen, Sognefoged Nielsen, Jyderup
Poula Nielsen, Proprietær Nielsen, Højmarksgård
Herman Olsen, Gårdmand Olsen, Rumperup
Marie Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Jacob Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge
Arvida Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Inge Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Inge Weinreich, Fabrikant Weinrich, Snertinge

Realeksamen Juni - Juli 19235
Svend Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Inge Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Frede Jensen, Gartner Jensen, Vesterbygård
Hans Jensen, Fru Jensen, Jyderup
Karen Helene Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Rigmor Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Børge Larsen, Fru Larsen, Skellingsted
Niels Axel Olsen, Murermester Axel Peter Olsen, Jyderup
Anna Louise Spleth, Pastor Spleth, Jyderup
Jenny Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
Erna Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderupd)


I 1923 er antallet af elever optalt til i alt 174


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 129 nr. 11 konfirmeret 3/10.1927
Kilde 3: Dansk Skole-Stat, Bind 4, side 378 og Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 119 nr. 15
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 6: Jyderup Sogneråds protokol 27. juni 1922 og 25. juli 1922 fra Flemming Thorsen
Kilde 7: Rettet iht. Særslev sogns kirkebog 1904-43 opslag 283 nr. 2
Noter:
a) Rigmor konfirmeret Mørkøv kirkebog 1923-35 opslag 136 nr. 10 konfirmeret 4. oktober 1925 forældre malermester Johannes Peter Laurits Nielsen og hustru Dagmar Jenny Marie f. Jensen
b) Slægten Kjølsen, Appels Bogtrykkeri 1931, her ses Karen Helene Kjølsen Jensen at tage Realeksamen 1925 (ikke yderligere kendskab til bogen).
c) Se elevliste for 1956 Lene og Lissie Ravnebjerg
d) Erna Betty Wognsen, Kirkebog for Jyderup 1905-17 opslag 147 nr. 16 født 20/10.1908, døbt 29/12.1908, konfirmeret oktober 1922 i Holmestrup Kirke
e)
Jyderup Sogneråd, protokollen 27.6.1922; Ansøgning om friplads for Carl Johan Nielsen på Realskolen6
Vedtaget at tale med Hr. Friis om muligheden af en ½ friplads og kommunen giver da ½ do eller at kommunen giver en hel friplads6
Denne kan jeg pt. ikke finde:
Jyderup Sogneråd, protokollen 25.7.1922, Ansøgning om tilskud til hjælp til skolebøger på Realskolen for Jens J. Nielsen (Høed)6
- Formanden undersøger sagen nærmere og taler med skolebestyrer Friis6
f) Mørkøv kirkebog 1923-35 opslag 103 nr. 1 Henrik Verner Andersen konfirmeret 19 april 1925 forældre sognerådsformand, overpostbud Henrik Andersen og hustru Johanne Marie Jensen, Mørkøv

Der syntes at mangle IV Underklasse
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup

Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole