Tømrermester Anton Christiansen


1985; 60 års tilbageblik for sangkoret i Jyderup at tømrermester Anton Christiansen deltog i udarbejdelse af vedtægter for sangkoret:
Der var engang
Indbydelsen hin 4. september 1925 blev efterkommet af 60 damer og herrer, yngre og ældre. I forbindelsen med stiftelsen blev der vedtaget indmeldelse i Sjællandske Folkekor. Et udvalg bestående af tømrermester Anton Christiansen, fru Mønsted-Friis, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, landmand Svend Rasmussen og lærerne Peter Juhl og Johan Schultz udarbejdede love og vedtægter. Kontingentet blev sat til 50 øre pr. måned, mens passive medlemmer skulle betale et årskontigent på to kroner.
Den første bestyrelsen var: Lærer H. Nielsen (formand), Svend Rasmussen (Kasserer), frøken Alma Nielsen,
Anton Christiansen og Peter Juhl1

1957 sep.; 70 år - Tømrermester Anton Christensen 70 år
En af Jyderups mest kendte og agtede borgere, tømrermester Anton Christiansen, Skovvejen, fylder søndag den 22. september, 70 år. Christiansen er født i Kundby Skole, hvor hans far var lærer.
Sin uddannelse ved tømrerfaget fik han i Knabstrup, hvor han i 1907 blev udlært.
For 48 år siden kom han til Jyderup, som siden har været hans by i så høj grad, at han med liv og sjæl er gået ind for dens vækst og trivsel.
Den kendte tømrermester H.N. Hansen, hvis mindesmærke er rejst ved Teknisk Skole, blev først Christiansens mester og siden hans kompagnon. Det blev til så omfattende en virksomhed, at de en overgang havde 20 andre arbejdere, og de havde byggearbejder i mange sogne. Tømrermester Christiansen har set byen vokse op. Da han kom hertil var der ikke megen bebyggelse ved Holbækvej og Jernbanevej eller de tilstødende veje. For eks. var der en åben plads på Sølystvej mellem "Hygæa" og Teknisk Skole, og på denne plads havde Tømrerforbundet oplagsplads mens værkstedet lå på Jernbanevej. I 1919 blev A. Christiansen eneindehaver af sin tømrerforretning på Skovvej, og har gennem årene haft byggearbejder over det halve Sjælland, bl.a. på Mullerupgård, Katrineholm, Haslev Sanatorium, Hotel Casino i Ringsted, Københavns Tandlægeskole, Posthusene i Frederiksværk, Charlottenlund og Jyderup samt Sakskøbing Posthus. I Jyderup har han været med i så mange byggeforetagender, større og mindre, at det ville være umuligt at nævne dem alle. Hans seneste større arbejder gjaldt Centralskolerne i Bregninge-Bjergsted, Tømmerup og Aarby. Hans hidtil største arbejde var Høvelte Kaserne. Anton Christiansen er et navn, der har vundet ry i vide kredse, og ved sin personlighed kom Anton Christiansen til at sætte præg på Jyderups foreningsliv, ligesom han ved sin indsigt har gavnet byen og sognet på mange andre måder. fra 1921-1933 var han medlem af Jyderup Sogneråd og Sognerådsformand fra 1926-1929. Teknisk Skole har altid været hans "hjertebarn", og efter en årrække i bestyrelsen blev han i 1936 skoles formand som afløser for afdøde H.N. Hansen. Denne formandspost bestrider Christiansen stadig med stor interesse. Han er desuden med i ledelsen for forskellige faglige organisationer, f.eks. Holbæk amts Bygningshåndværkerforening, Landsdelsforeningen og Hovedorganisationen. Endvidere er han Banddirektør. Vurderingsmand for Østifternes Brandforsikring, og har tidligere siddet i bestyrelsen for Jyderup Håndværker- og Handelsforening, ligesom han er medstifter af Jyderup og Omegns Turistforening.
Sammen med sin gæstfrie hustru har Christiansen skabt et hyggeligt og harmonisk hjem, hvor slægt og venner holder af at komme. Christiansen har sin egen form for venlighed, han lefler ikke for nogen, men han går idealistisk ind for det, han anser for ret og rimeligt, og de venskaber, han vinder, er vundet for altid. De 70 år runder Christiansen med sine idealer i behold, lige arbejdsivrig og virksom trods årene.
Dagen markeres med en fest, hvori bl.a. ægteparrets børn deltager. Tre døtre bor henholdsvis i Holbæk og Hellebæk, mens en søn bor i København2
1958 marts; Guldbryllup
Et kendt og agtet ægtepar, tømrermester Anton Christiansen og hustru, fru Marie Christiansen, kan tirsdag den 4. marts 1958 fejre guldbryllup.
Fru C, der er 68 år, stammer fra Mørkøv egnen, og A.C., der er 70 år, er lærersøn fra Kundby. Christiansen kom i lære i Knabstrup, og i denne by lærte han sin hustru at kende. I 1909 kom han til Jyderup, hos daværende tømrermester H.N. Hansen, og var der fra 1919 til 1932 dennes kompagnon) og masser af villaer og huse.
Guldbryllup A. Christiansen
Kalundborg Folkeblad 1. marts 1958, side 3 Guldbryllup

En lang række tillidshverv er blevet bestridt af A.C., bl.a. er han Branddirektør for Østifternes Brandforsikring, Vurderingsmand for Østifternes Kreditforening, siden 1936 forstander for Teknisk Skole, et hverv der interesserer ham meget. I to perioder har han været indvalgt i Jyderup Sogneråd, deraf den ene periode som Sognerådsformand, og har været i bestyrelsen for Holbæk Amts Bygningshåndværkerforening og i Landsdelsforeningens Hovedorganisation.
Fru Marie Christiansen har været en storartet støtte for sin mand. Hun ofrede sig for hjemmet, som hun gjorde til et hyggeligt fristed for sin travle mand og for sine fem børn blev hun en kærlig og forstående mor. Der var altid åbne døre for børnenes unge venner, og fru Christiansen var midtpunktet for dem alle, ligesom også ægteparrets venner har nydt godt af den store gæstfrihed. For en del år siden havde hr. og fru Christiansen den sorg at miste en voksen søn. En anden søn bor i København, en datter i Hellebæk, en anden datter i Holbæk, og en datter, der er gift med vognmand Bruno Schmidt, Kalundborg.
Guldbrylluppet vil blive fejret ved en fest for slægt og venner3

1977 sept.; Tømrermester Anton Christensen 90 år
Fhv. tømrermester Anton Christiansen, Nordvestvej, Holbæk, tidligere Jyderup, fylder torsdag den 22. september 1977 90 år.
Navnet A. Christiansen og alt hvad det har stået for, har stadig genklang i Jyderup.
Det er et navn og en mand, der ikke bliver glemt, men som står indskrevet i Jyderups historie, fra hans virke i over en menneskealder. Kun få vidste, at A. betød Anton, det var nok at sige A. Christiansen, som en slags "kodeord", der lukkede alle døre op.
A. Christiansen - lærersøn fra Kundby - fik sin uddannelse i Knabstrup. For 68 år siden kom han til Jyderup, som mestersvend og siden kompagnon hos den kendte tømrermester H.N. Hansen, hvis mindesmærke siden blev rejst i byen. Virksomheden var dengang så omfattende, at der var op til 27 svende og lige så mange arbejdere.
I høj grad kom A. Christiansen til at præge Jyderup og dens udvikling. Da han kom hertil var der ikke megen bebyggelse på Holbækvej eller de tilstødende veje. For eks. var der også åbent område mellem Teknisk Skole og "Hygæa" på Sølystvej. Pladsen blev benyttet til oplagsplads for tømmer. Fra 1919 blev Christiansen eneindehaver af firmaet på Skovvej, og har stået for byggeprojekter over det halve Sjælland, bl.a. Haslev Sanatorium, Tandlægeskolen i København, Hotel Casino i Ringsted, Posthusene i Sakskøbing, Charlottenlund, Frederiksværk og Jyderup. Centralskolerne i Bregninge-Bjergsted, Tømmerup og Årby, plus utallige villaer, gårde og mindre steder.
Som en stout, retlinet og idealistisk personlighed, var A. Christiansen så at sige selvskrevet til, at blive indvalgt i næsten alle offentlige tillidshverv, indbefattet sognerådet, hvor han var indvalgt fra 1921-33, deraf to perioder som sognerådsformand.
Formand har han desuden været for Teknisk Skole, for Den radikale forening, medstifter af Turistforeningen for Jyderup og Omegn, i bestyrelsen for Jyderup Håndværker- og Handelsforening. Holbæk Amts Bygningshåndværkerforening, Landdelsforeningen og hovedorganisationen. Når det desuden kan nævnes, at han var branddirektør og vurderingsmand for Østifternes Brandforsikring, er det let at forstå, at der ikke blev meget tid til privatliv. Alligevel var netop hjemmet det der betød allermest for A. Christiansen og han havde sammen med sin hustru skabt et trygt og kærligt hjem for ægteparrets børn. Der var i hjemmet altid åbent hus for slægt og venner
- og adskillige venner er der stadig kontakt med. Stadig kan Christiansen også give sin mening til kende, ved et indlæg, og han har, nu som altid sine meningers mod. I Kollektivhuset nyder han sit fortjente otium, men følger lige interesseret med i alt hvad der sker - de nære ting eller ude i verden, samt hjemme i den by der blev "hans" gennem de mange år. Da De gamles Hjem for kort tid siden fejrede jubilæum var en af festtalerne "selvfølgelig" A. Christiansen og han udtrykte glæde ved at få tilkendegivet, at byen og sognet ikke har glemt ham - og ej heller hans indsats. De der helt ud lærte ham og hans lidt "knappe facon" at kende, lærte også at holde af ham, selv når han kunne give "råt for usødet"... og det kan han stadig"4

Adda Christiansen, 1924 I M5 - Realeksamen 19286
Adda; Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 158 nr. 13 konfirmeret den 3. oktober 19267
Adda er med på Jørgen Folkmanns billede fra 1928

Christian Gunner Christiansen, 1926 I M8 - Realeksamen 19309
Gunner f. 14. okt. 191420
Gunner; Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 108 nr. 15 konfirmeret 30. September 192810
Gunner - død 12. april 1945, JK 1944-49 opslag 191 nr. 0, boende sidst i Birkerød og efterlader hustru Rigmor Susanne f. Nielsen, Birkerød

Else Gudrun Christiansen, 1935 I M11 - Mellemskoleeksamen 193812
Else: Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 173 nr. 10 konfirmeret 3. oktober 193713

Tove Christiansen, 1936 I Underskoleklasse14 - Mellemskoleeksamen 194315 , Realeksamen 194416
Tove; Jyderup Kirkebog 1937-43 opslag 128 nr. 9 konfirmeret 4. oktober 194217

Forældre; Anton Peter og hustru Ane Marie (f. Jensen) Christiansen

1958 Dødsfald
Tømrermester A. Christiansen og hustru, Jyderup, har haft den sorg at miste deres eneste søn, tørmrer Henry Christiansen, der lige som faderen var kendt som en meget dygtig håndværker. Han boede i København og døde pludseligt efter en hospitalsindlæggelse. Han efterlader hustru og flere børn. Megen medfølelse vil samle sig om A. Christiansen og hustru, der tidligere har mistet den anden af deres sønner, efter at han var blevet voksen18
Kan ikke se Henry på Jyderup Realskole Niels Peter Henry Christiansen - konfirmeret 9. april 1922 og født 10. april 190819


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 31. aug. 1985, side 6; 60 år
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 17. sep. 1957, side 4; Tømrermester Anton Christensen 70 år
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 1. marts 1958, side 3; Guldbryllup
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 17. sept. 1977, side 7; Tømrermester Anton Christensen 90 år
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1924, den 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1929, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 158 nr. 13
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 9: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1930, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 10: Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 108 nr. 15
Kilde 11: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1935, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 12: Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 13: Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 173 nr. 10
Kilde 14: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 15: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 16: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 17: Jyderup Kirkebog 1937-43 opslag 128 nr. 9
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 11. juni 1958, side 4; Dødsfald
Kilde 19: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 113 nr. 5
Kilde 20: Jyderup Kirkebog 1905-17 opslag 58 nr. 31


Sidst rettet 25. februar 2016
©Jyderup Realskole