Peter Lind
Jørgen Lind ses på skolen 1926 III Underklasse1 - Realeksamen 19322
Jørgen Christian Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård3 *Konfirmeret den 5/10.1930

1960 marts; 5284 kr. Flygtningehjælp
Tak til alle for støtten
Det endelige resultat for indsamlingen er nu opgjort, og komiteen kan med rette være glade for det smukke facit: 5284 kr., der er blevet afsendt.
I betragtning af, at der ikke har været anden offentlig arrangementer end "loppetorvet" eller auktionen, må det siges at være fint, at der har kunnet samles så mange penge. Beløbet var oprindeligt på 4784 kr., hvortil kommer 500 kr. skænket fra Jyderup Kommune.
Formanden for Røde Kors Samaritterforening, fru Aase Strange, formanden for Jyderup Håndværker og handelsforening, cykelhandler Holger Jakobsen, og formanden for Sct. Georgsgildet, proprietær Jørgen Lind, "Tornvedgården", der har stået i spidsen for komiteen, beder os bringe en hjertelig tak til alle, der under en eller anden form har ydet støtte til indsamlingen7

1966 sept.; Jørgen Lind, 50 år
Proprietær Jørgen Lind, "Tornvedgård", yderup, fylder mandag den 26. september 1966, 50 år.
Jørgen Lind, der er født på "Tornvedgården" fik i sin ungdom suppleret sin uddannelse på forskellig måde og blev forvalter på større gårde, på Sjælland og Fyn.
Jørgen Lind er kendt i vide kredse som en dygtig og fremsynet landmand. "Tornvedgården" der efter en brand fik bygget moderne udlænger, er drevet som moderne mønstergård, tiptop mekaniseret og med rationel driftsform. Tidligere var der en meget flot besætning på gården, hvor man nu er gået over til at drive kvægløst landbrug og i stedet sætter mere ind på griseavlen. For kort tid siden købte Lind "Langagergård", af gdr. Laurits Nielsen, og driver nu begge gårde.
Jørgen Lind er alsidigt interesseret og har ved sin indsigt, parret med et sympatisk og vindende væsen, været selvskrevet til forskellige tillidshverv, bl.a. i Holbæk amts økonomiske Selskab, i Sct. Georgsgildet, Jyderup, hvor han har været gildemester. Desuden er han vurderingsmand i Haglskadeforsikringen. Ved sidste kommunale valg var Lind opstillet på Venstres liste. I det smukke og harmoniske hjem på "Tornvedgården" hvor også fru Lind senior bor, holder ægteparret hr. og fru Lind af at se gode venner, og som nabo og ven, er Jørgen Lind også afholdt og respekteret, ligesom han altid til sine medarbejdere har det bedst tænkelige samarbejde4

Lotte Lind ses fra 6. klasse 19645 - Realeksamen 19686
Lotte Lind er på facebook (2014)


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1926, den 15. maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1932, det ses på Årsberetning 1933, at 1932 blev ingen beretning udg. (Statsbibliotekets særsamling, Jyderup Realskole, bind 1923-45 fra Aarhus), Jyderup Realskoles årsberetning 1933, Jyderup Realskole, den 06. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 117, nr. 13.
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 24. sept. 1966, side 3+4; Jørgen Lind, 50 år
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1964, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1968, side 6; 13 realister
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 31. marts 1960, side 3; 5284 kr. Flygtningehjælp

Sidst rettet 15. november 2014
©Jyderup Realskole