Retur forside elevlisterElevliste 1927/281
I Underklasse (8 elever på dette niveau)
Hartvig Boserup, Proprietær Boserup, Saltoftegård
Gudmund Crone, Fabrikat Crone, Jyderup
Knud Hammeken, Kreaturhandler Hammeken, Jyderup
Jørgen Christian Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Ernst Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Tove Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
II Underklasse (9 elever på dette niveau)
Jørgen Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Knud Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Svend Lange, Godsejer Grüner, Egemark
Inger Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Bjørn Lindegaard, Fru Lindegaard, Jyderup
Elo Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
William Olsen, Fru Træhandler Olsen, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Frede Thomle Treppendahl, Købmand Treppendahl, Jyderup ✝ RIP 15. maj 20105
III Underklasse (7 elever på dette niveau)
Kaj Holm, Barber Holm, Jordløse
Ingeborg Hjelvang, Arbejdsmand Arbejdsmand Hjelvang, Jyderup
Kirsten Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Ruth Jakobsen, Ostehandler Jakobsen, Jyderup
Karen Kjær, Kaptajn Kjær, Daurup
Orla Olsen, Postbud Carl og Ingeborg Olsen, Jyderup
Poul Reiff, Stationsforstander Reiff, FøllenslevIV Underklasse (14 elever på dette niveau)
Ruth Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Inge Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Ane Margrethe Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Carl Wilhelm Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Else Werlin Hessellund, Proprietær Theordor Hessellund og Inger, Stengården, Viskinge
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Tove Jensen, Pakmester Jensen, Jyderupa
Elisabeth Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderupb
Käthe Lang, Købmand Lang, Jyderupc
Tove Lang, Godsejer Grüner, Egemark
Gunnar Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Preben Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Louis Reiff, Stationsforstander Reiff, Føllenslev
David van Wyhe, Baron Schaffalitzky de Muckadell, Bjergsted Skovridergård

I Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Grete Bech, Købmand Bech, Særslev
Sigurd Christensen, Fru Christensen, Jyderup
Hans Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Bodil Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Gerda Gress, Købmand Gress, Jyderupd
Else Margrethe Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Niels Peter Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Otto Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Bent Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Else Hoogev, Købmand Hooge, Jyderup
Niels Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Vagn Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Asger Larsen, Arbejdsmand Larsen, Jyderup
Jørgen Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Ruth Nielsen, Lærer Nielsen, Jyderup
Sven Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Else Margrethe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Hans Henning Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
II Mellemskoleklasse (20 elever på dette niveau)
Edvard Christensen, Murermester Christensen, Jyderup
Karen Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Ruth Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Inge Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Bodil Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Margrethe Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Jørn Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Ruth Jensen, Murermester Jensen, Jyderup
Poul Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Hans Peter Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Aage Petersen, Lærer Petersen, Stareklinte
Børge Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Christian Petersen, Slagter Petersen, Jyderup
Ejvind Petersen, Gårdejer Petersen, Hagendrup
Karlsvig Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
Viggo Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Ellen Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Anne Kathrine Sørensen, Fru Sørensen, Viskinge
Thora Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
Svend Thomle Treppendahl, Købmand Treppendahl, Jyderup ✝ RIP 19994

III Mellemskoleklasse (18 elever på dette niveau)
Henry Johan Abrahamsen, Kurvemager Abrahamsen, Jyderup
Gunnar Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Poul Dandanell, Cykelhandler Dandanell, Føllensleve *konf. 30/9. 1928
Hans Peter Gylling Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmannf *Kon. den 30/9.1928
Otto Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunnar Jacobsen, Murermester Jacobsen, Værslev
Ellen Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Carl August Gerling Jensen, William R Jensen, Jyderup
Knud Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Aage Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderupg Konfirmeret den 30/9.1928
Karen Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Henry Klostergaard, Friskolelærer Klostergaard, Værslev
Karen Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurupkonfirmeret bjergsted sogn kirkebog 1923-19 opslag 86 nr. 1, 24/3.1929
Else Nielsen, Direktør Nielsen, Jyderup
Aase Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Helge Petersen, Lærer Petersen, Stareklinte
Knud Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
IV Mellemskoleklasse (18 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Jens Bergstedt, Lærer Bergstedt, Sønderød
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderuph
Harald Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Nanny Hansen, Postbud Hansen, Bjergby
Eskil Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderupi *Konfirmeret den 30/9.1928
Knud Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Ingrid Jørgensen, Forvalter Jørgensen, Svebølle
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Børge Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderupj
Carl Ebbesen Lang, Fru Marie Sofie Lang, Jyderupk (konfirmation se 1926, født 1905-1917, opsl 48, nr. 6; 22/3.13)
Lars Peter Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Elisabeth Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Inger Petersen, Savværksejer Petersen, Faurbo
Knud Væde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Johannes Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Erik Søvndahl Petersenl, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Inga Zimsen, Landmand Zimsen, København

Realklassen (10 elever på dette niveau)
Agnethe Buchardt, Lærer Raun, Uglerup
Kristian Erik Kristensen, Fragtkører Eriksen, Særslevm Konfirmeret 3/10. 1926
Adda Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Gerda Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmann, Jyderupn Konfirmeret den 2/10.1927
Jørgen Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderupo Konfirmeret den 3/10.1926
Finn Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup,
Svend Jespersen, Fru Jespersen, Jyderup
Svend Helge Olsen, Murermester Olsen, Mørkøv
Ludmille Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergstedu
Aase Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderupp Konfirmeret den 2/10.1927

Mellemskoleeksamen 19282 (18 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Jens Bergstedt, Lærer Bergstedt, Sønderød
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Harald Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Nanny Hansen, Postbud Hansen, Bjergby
Eskil Heinrichson, Skræddermester Heinrichsonq, jk 1928-37 opsl 108 nr 13 konf 30/9.28
Knud Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Ingrid Jørgensen, Forvalter Jørgensen, Svebølle
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Børge Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Carl Ebbesen Lang, Fru Marie Sofie Lang, Jyderup
Lars Peter Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderupr
Elisabeth Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Inger Petersen, Savværksejer Petersen, Faurbo
Knud Væde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Johannes Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderups
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderupt
Realeksamen juni 1928 (10 elever på dette niveau)
Agnethe Buchardt, Lærer Raun, Uglerup
Kristian Erik Kristensen, Fragtkører Eriksen, Særslev
Adda Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Gerda Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmann, Jyderup
Jørgen Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Finn Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup,
Svend Jespersen, Fru Jespersen, Jyderup
Svend Helge Olsen, Murermester Olsen, Mørkøv
Aase Wamberg, Lærer Wamberg, JyderupJyderup Realskoles realister 1928

Jyderup Realskoleklassen 1928— på billedet ses Jørgen Friis, Adda Christiansen,
Britta Ganderup Jakobsen, Jyderup, Chr. Christensen, Gerda Folkmann, Helge Olsen, Aase Wamberg, Agnethe Buchardt, Svend Jespersen og Finn Hansen. Billedet tilhører Rikke Agnethe Ganderup
3
Jyderup Realskole 1927 Profilbillede Jyderup Realskole 1927
Tekst til profilbillede 1927/28 - Billedet er fra Rikke Agnethe Ganderup. Iflg. notater fra Hans Gylling Folkmann er der her et bud på hvem-er-hvem: 12 Johannes Poulsen (søn af Bagermester Poulsen, Hygæa), 13 Karen Juhl (datter af Førstelærer Peter Juhl, Jyderup Kommuneskole), 17 Erik Jakobsen (søn af ”Gær” Jakobsen), 27 frk. Larsen, 28 vikar, 31 Jørgen Lind (Tornvedgården), 33 Carl August Gerling Jensen (søn af William R. Jensen, cementstøberiet), 40 Karen Lillelund (Daurup), 41 Gunner Christiansen (søn af tømrermester A. Christiansen), 42 Ellen (senere gift med Carl August Gerling Jensen), 44 Grete Jakobsen (datter af ”Gær” Jakobsen), 52 Niels Harald Funch Jensen (søn af købmand Viggo Christian Jensen), 53 Eskild Heinrichson (søn af Skræddermester Heinrichson), 57 Jørn William Gerling Jensen (søn af William R. Jensen, cementstøberiet - ændrede senere efternavn til Scharling), 61 Ludmille Voitekevitch (russisk flygtning – bosiddende med forældre og søskende i Bjergsted – dræbt af faderen sammen med resten af familien), 62 (Aase)? Wamberg, 64 Erik Søvndahl Petersen, 67 Britta Ganderup (datter af fabrikant Carl Jakobsen6), 68 Adda Christiansen (datter af tømrermester A. Christiansen), 69 Gerda Folkmann (datter af el-værkejer Einar Folkmann – senere gift med Poul Holst), 82 Anne-Katrine Poulsen (senere gift Sørensen og jordemoder, Viskinge), 86 Ester Hjelvang (datter af skomager Hjelvang), 89 Georg Andersen (søn af fru Andersen, hatteforretningen), 94 Carl Niels Gisseman (søn af dyrlæge Gisseman), 106 Gunner Friis (søn af Niels Mønsted Friis), 112 Nina Gerling Jensen (datter af William R. Jensen, cementstøberiet), 116 Kathe Lang (datter af garver Lang), 117 Gerda Gress, 118 Ragnhild Bindslev, 119 Inge Jacobsen ( datter af M. Jacobsen, Søvang), 122 Herdis Olsen (Breninge), 124 Else Sørensen (datter af dyrlæge Sørensen, Viskinge), 125 Niels Peter Holger Hansen, 125/m.pil Inger Olsen (Breninge), 135 Ellen Poulsen (datter af Bagermester Poul Poulsen, Hygæa), 136 Otto Friis (søn af Niels Mønsted Friis), 137 Grethe (søster til 42 Ellen), 140 Inge Bergenholt Kommentarer til oversigten (ud fra årsberetninger)
Nr. 42 der er 2 piger ved navn Ellen, nr. 61 Ludmille Voitekevitch (Kaldt Milla) Nr. 62 Aase Wamberg, Nr. 82 ses Sørensen i Årsberetningen 1927,
Nr. 86 Ester Hjelvang ses ikke i årsberetningen for 1927, der er en Ingeborg Hjelvang
Nr. 89 Georg Andersen ses ikke i årsberetningen for 1927, der ses en Georg Andreasen i 1926
Nr. 94 Carl Niels Gisseman ses som Carl Wilhelm Gissemann, Nr. 106 Gunner Friis ses Gunnar,
Nr. 122 Herdis Olsen (Breininge) ses ikke i årsberetningen for 1927, heller ikke 1926
Nr. 125 Niels Peter Holger Hansen ses ikke, der ses en Niels Peter Hansen 1926
Nr. 125/m.pil Inger Olsen (Breininge) ses ikke i 1927,
Nr. 137 Grethe (søster til 42 Ellen) ingen piger ved navn grethe/grete i 27 (både ellen og grete med centralbestyrer som forældre 1926)


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1928, den 10. maj 1928, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1929, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: 29. oktober 2011 tilladelse fra Rikke Agnethe Ganderup til at gengive kopi af hendes billede af realisterne 1928
Kilde 4: http://www.foswms.com/wilkinson/evergreen_annex/slides/Treppendahl_SvendT.html (2015)
Kilde 5: Frede Thomle Treppendahl, Vordingborg kirkegaard ★ 19. juni 1919 - ✝ 15. maj 2010
Kilde 6: Rettelse af tekst fra "gift med, til datter af" iflg. Rikke Ganderup, 26. maj 2017
Noter:
a) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 159 nr. 13 konfirmeret 2/10. 1932 (Tove Jensen)
b) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 156 nr. 16 konfirmeret 4/10. 1931 (Elisabeht Kyed)
c) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 155 nr. 15 konfirmeret 4/10. 1931 (Käthe Lang)
d) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 157 nr. 1 konfirmeret 3/4. 1932 (Gerda Gress)
e) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 110 nr. 25 konfirmeret 30/9. 1928 (Poul Dandanell)
f) Kirkebog Jyderup 1928-37, opslag; 108, nr. 14 (Hans Peter Gylling Folkmann)
g) Kirkebog Jyderup 1928-37, opslag; 107, nr. 12 Aage Juhl far Førstelærer Peter Juhl og Inger Sofie f. Andersen førstelærer Jyderup kommuneskole
h) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 148 nr 8 konfirmeret 6/10. 1929 (Inger Gissemann)
i) Kirkebog Jyderup 1928-37, opslag; 108, nr. 13
j) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 127 nr. 17 konfirmeret 3/10. 1926 Børge Kyed
k) Konfirmation se 1926, født 1905-1917, opslag 48, nr. 6; 22/3.13)
l) I 1953 Holbæk Amts Venstreblad 10/8.1953, side 3; kan vi læse at overinspektør Erik Søvndahl Petersen er kåret til fuglekonge (Jyderup skytte- og Gymnastik og Idrætsforenings fugleskydning i grusgraven ved Tornved bjerg.
m) Kristian Erik Kristensen, ses i kirkebog for Særslev 1904-43 opslag 231, nr. 1 (for 1926, 3/10) at være i pleje hos fragtmand Peter Eriksen, Særslev. Kristian ses at være født 15 juni 1912, døbt 28 juli 1912 (kan ikke læse hvor). Kristians forældre ses at være: Fodermester Søren Peter Kristensen og hustru fru Ane Johanne Jacobine Hansine, f. Eriksen. Krabbesholm pr. Roskilde
n) Kirkebog Jyderup 1918-1927, opslag; 161, nr. 14.
o) Kirkebog Jyderup 1918-1927, opslag; 126, nr. 14.
p) Kirkebog Jyderup 1918-1927, opslag; 161, nr. 12
q) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 108 nr 13 konf 30/9.28
r) Rettet iht. kirkebog Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 127 nr. 17 konfirmeret 3/10.1926 forældre Skræddermester Peter Jørgen M. og hustru Anne Elisabeth f. Olsen
s) Kirkebog Jyderup 1928-37 opslag 108 nr 17 konfirmeret 30/9. 1928
t) Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 108, nr. 16 Erik konfirmeret den 30/9.1928
u) Ludmille Voitekevitch (Kaldt Milla) ses på profilbilledet for 1927/28, men opnåede ikke Realeksamen.
Vi vil ære hendes minde ved at medtage hende som realist for året 1928. (Ses ikke i årsberetningen 1928)
Ludmille og hendes familes tragiske skæbne skete i april 1928 - som eksamen er maj-juni 1928.
v) Jyderup kirkebog 1928-37 opslag 152 nr. 11 konfirmetet 5/10. 1930 (Else Hooge)


På arkiv.dk - Jyderup ses Jyderup Realskole 1927 folkedansere; B1611


Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole