Handelsgartner Carl og Hansigne Kreutzers børn ses på Jyderup Realskole
Ingeborg tager Mellemskoleeksamen 1920 og Realeksamen 19214
Ingeborg Maria Kreutzer konfirmeret 3. oktober 192012
Helga tager Mellemskoleeksamen 1921 og Realeksamen 192216
Helga konfirmeret 2. oktober 192113
Johan tager Mellemskoleeksamen i 1924 og Realeksamen i 192517
Johan konfirmeret konfirmeret 30. sept. 192314
Erik tager Mellemskoleeksamen i 1928 og Realeksamen 19295
Erik konfirmeret konfirmeret 2. oktober 192715
Fra 1. september 1930, ansattes fru handelsgartner Kreutzer som bibliotekar.
Fru Kreutzer forsatte indtil 1952 og oplevede, at biblioteket flyttede adresse i 1936, nærmere bestemt til et lokale på 1. sal i kommuneskolens nye gymnastikbygning1

1951 nov.; Afsked med afholdt bibliotekar i Jyderup
Jyderup biblioteksforening holdt i aftes afskedsfest på café "Trekanten" for den afgåede bibliotekar, fru gartner Hansigne Kreutzer, formanden, pastor Emil Sørensen, bød velkommen og takkede i varme ord fru Kreutzer for hendes meget store arbejde gennem mere end 20 år. Han sagde bl.a., at hun var gået til sin gerning med mere end almindelig interesse, idet hun altid var parat til at hjælpe lånerne, så de netop fik den bog, de gerne ønskede.
Som et synligt bevis for den taknemmelighedsgæld, man stod i fik hun overrakt to smukke sølvlysestager.
Fru kreutzer takkede for den smukke gave og sagde bl.a., at denne gerning altid havde fuldt hende med gælde, da det var, som den udfyldte en plads i hendes liv. Derefter overrakte boghandler Søvndahl Petersen fru Kreutzer en boggave med tak for godt samarbejde gennem de mange år. Den tidligere formand, snedkermester Knud Jensen, takkede ligeledes fru Kreutzer for hendes store arbejde og hjælpsomhed i den tid, han havde været formand. Det var hende, der faktisk udførte det arbejde, der skulle gøres.
Bankbestyrer H. Hooge talte for ægteparret Kreutzer, som altid havde været eksempel på gode borgere i byen. Edvard Rasmussen takkede som sogneråds repræsentant fru Kreutzer for hendes store arbejde. Realskolelærer G.A. Hansen udtalte ønsket om bedre lokaleforhold for biblioteket. Sognerådsformand Emil Nielsen meddelte, at sognerådet stadig har lokalespørgsmålet i erindring, men på grund af den store børnetilgang på skolen er de allerede færdige bibliotekslokaler beslaglagt til skolebrug. Endvidere blev der talt af overlærer Valdemar Hansen og ingeniør la Cour.
Efter kaffebordet var der oplæsning af kommunelærer P. Olsen. Formanden benyttede lejligheden til at byde den nye bibliotekar, kommunelærer P. Olsen, velkommen og ønskede han held og lykke med arbejdet.
Man sluttede den vellykkede aften med "Der står et slot i Vesterled"2

1960 feb.; Succesfest i Husmorforeningen, Fru Frost udnævnt til æresmedlem
Jyderup og omegne Husmoderforening fejrede i går sin 35 års fødselsdag ved en fest, der blev en strålende succes.
Foreninge havde også indbudt herrerne og viste den flotte gestus at servere fint smørrebrød til alle - ganske gratis - og med efterfølgende kaffe.
Salen i "Sct. Georgshuset" var fyldt til sidste plads, da formanden, fru Anna Møller-Hansen, bød velkommen, især til de indbudte damer, der havde været med fra foreningens start, fru Rasmine Hansen, der er æresmedlem, fru Petra Jacobsen og fru Christiane Frost. Et andet æresmedlem, fru Hansigne Kreutzer, var forhindret i at være tilstede3

1955 Juni; Erik Kreutzer
Søn af handelsgartner Carl Kreutzer, Jyderup Erik Hakon Kreutzer, er blevet cand. jur. Han har i flere år været ansat på Østifternes Åndssvageforsorg og klaret sine studier samtidigt med, at han har passet sit daglige arbejde på kontoret6
og Kalundborg Folkeblad skrev;
43 årige bliver Cand.jur. Erik her bestået juridisk embedseksamen 1955. Erik har i en lang årrække være ansat ved et af ministeriets kontorer for social forsorg7

1959 jan.; Handelsgartner Kreutzer død
En kendt og agtet mand, Jyderups ældste næringsdrivende, Handelsgartner Carl Kreutzer, Holbækvej, er i går død af et hjerteslag. Carl Kreutzer ville den 26. januar 1959 være fyldt 83 år. I nogen tid havde han følt sig sløj, men som den virksomme mand, han var, ville han nødigt give op, og har omtrent lige til diet sidste passet de daglige pligter.
Carl Kreutzer var født i Middelfart, hvor hans far var boghandler. Efter endt læretid i Ørebæklunde Handelsgartneri supplerede han sin uddannelse hos Dæhnfeldt i Odense. Senere arbejde han forskellige steder i Tyskland og kom derefter til godset "Broksø", hvor han lærte sin hustru at kende.
I 1903 overtog Kreutzer Handelsgartneriet på Holbækvej 7 og har siden drevet dette med stor interesse og flid. Han havde en omfattende viden indenfor alt, hvad der vedrørte hans fag, og værnede med en ligefrem idealistisk pietetsfølelse om den jord, der var hans. Kreutzer har set byen vokse op omkring sin ejendom og har flere gange måtte sælge et stykke jord for at give plads for udviklingen. Der har også adskillige gange været bud på forretningen for at anvende den til andre formål, men Kreutzer kunne ikke tænke sig at flytte fra det sted, hvor han har lagt sin manddoms gerning.
Handelsgartner Kreutzer var en mand, der var værd at have til ven. Han var oprigtig og ubetinget reel. Han repræsenterede Jyderup-Kalundborg kredsens gartnerforening.
I sin lige så flittige hustru havde Carl Kreutzer haft en storartet medhjælp, og hos dem fik deres fire børn en uforglemmelig barndom. En datter er overlærer i Birkerød, en anden datter er bibliotekar, to sønner bør i København og er henholdsvis kontormand og jurist (Erik).
De senere år er det navnlig plantesalg o.lign. Carl Kreutzer har taget sig af, den høje alder, tiltrods, men han kærlighed til jord og blomster var så dyb, at han ikke kunne slippe son gerning helt. Kreutzer var idealist til det sidste, og sådan vil man huske ham9

Jyderup Kirkebog 1959-73 opslag 2. nr. 1 Carl Ludvig Kreutzer, død. 1. januar 19598

1959 dec.; Fru Kreutzer, Jyderup, i radioen
Tanker om livet på alderdomshjem og udenfor disse.
Den 83 årige fru Kreutzer, Jyderup, fortalte i aftes i radioens serie "Ved nærmere bekendtskab" i en 20 minutters samtale med redaktør Jens Dreyer om sti syn på alderdomshjem og livet udenfor disse. Fru Kreutzer bor stadig i sit gamle hjem, gartnerboligen på Holbækvej.
På sin intelligente og personligt prægede måde fremførte fru Kreutzer sine synspunkter vedrørende emnet. Det kan knibe at klare sig alene, selvom hendes børn er flinke til at bistå og selvom en venlig lejer i huset er hjælpsom, men alligevel foretrak hun at blive i sit hjem. Utilfredsheden med alderdomshjemmene blev motiveret, men vil nok give anledning til modsigelse, da de ikke kan gælde generelt.
Fru Kreutzer syntes, at tiden går hurtigt, navnlig fordi der er nok at tage sig til i huset dagen lang. Jeg føler mig ikke i kontakt med samtiden, og derfor går jeg ikke meget ud, sagde fru Kreutzer. I religiøse spørgsmål holder jeg mig til den kristendom, min mor lærte mig, men jeg går ikke til bønnemøder, for jeg finder dem for udadvendte.
Fru Kreutzer fandt, at sammenkomster for de ældre ikke blot måttet være salmesang og andagter, man trængte til noget fornøjeligt indimellem. I kirken møder man også fremmed, fordi næsten ingen salmer synges på de melodier, man kender og holder af. På De gamles hjem leves livet alt for ensformigt og uden nogen fornøjeligt oplivende momenter. Der sørges godt for de gamle med mad og forplejning, men hvorfor ikke noget, der kan live op, hvorfor ingen ind på stuerne til samtale o.l. Fru Kreutzer fandt det også kedeligt, at manden serveres på stuerne, men her vil vist de fleste ældre beboere på alderdomshjem sige noget andet. De fleste gamle vil helst spise privat.
Fru Kreutzer fortalte, at hun aldrig kedede sig. I foreninger kom hun ikke mere, for selvom "de er søde alle sammen", så er miljøet ændret fra hendes unge dage. Tidligere læste fru Kreutzer meget, fortalte hun, og har i 22 år passet Jyderup bibliotek, men moderne litteratur brød hun sig ikke om. Radioen interesserede ikke stærkt, og hun var tilfreds ved at kunne følge med gennem aviserne. Smukt slutter fru Kreutzer med at hædre sin afdøde mand, handelsgartner Kreutzers minde, og udtrykte det til sidst således: jeg har ingen bitre, kun gode minder at leve videre på10

1957 aug.; Kæmpe champignon
Sekretær, cand. jur. Erik Kreutzer, København, er en ivrig svampejæger, der tit har været på jagt her i omegnen. Det er særlig skovene omkring Jyderup, der har hans interesse. I går havde han imidlertid forlagt jagtområdet, og midt i byen gjorde han et fund, der næsten tog vejret fra ham, nemlig en champignon, der målet over 25 cm i diameter. Han tog den med hjem til sine forældre, og her viste det sig, at den vejede over 900 gram. Der er mad til nogle dage, og smagen er god11


Kilder:
Kilde 1: Anders Hjorth-Jørgensen, Stationsbyen Jyderup, side 318. Forlaget desAHJn
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 23. nov. 1951, side 4;Afsked med afholdt bibliotekar i Jyderup
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 5. feb. 1960, side 3; Succesfest i Husmorforeningen
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1930, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 4. juni 1955, side 4; Erik Kreutzer
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 4, juni 1955, side 3
Kilde 8: Jyderup Kirkebog 1959-73 opslag 2. nr. 1
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 2. januar 1959, side 3; Handelsgartner Kreutzer død
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 16. dec. 1959, side 7; Fru Kreutzer, Jyderup, i radioen
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 4. aug. 1957, side 3; kæmpe champignon
Kilde 12: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 139 nr. 17
Kilde 13: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 143 nr. 16
Kilde 14: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 117 nr. 21
Kilde 15: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 129 nr. 12
Kilde 16: Jyderup Realskoles årsberetning 1921-23
Kilde 17: Jyderup Realskoles årsberetning 1924-26

Fra Ivan Nielsen: Handelsgartneriet på Holbækvej. En handelsgartner er ifølge Ordbog over det Danske Sprog en person, der forhandler havebrugsprodukter som grøntsager og blomster. Faktisk har der gennem tiden været flere handelsgartnerier i Jyderup, men i 1903 slog Carl Kreutzer sig ned på Holbækvej 7 og etablerede sig dér. Hans fulde navn var Carl Ludvig Kreutzer, og han var f. i Middelfart i 1876 som søn af en boghandler. Det blev dog ikke den vej, Carl Kreutzer gik. I stedet blev han uddannet i Ørebæklunde Handelsgartneri og fik herefter job i frøfirmaet Dæhnfeldt i Odense. Han var også beskæftiget et par steder i Tyskland, inden han kom til Broksø Gods mellem Haslev og Næstved. Her mødte han sin senere hustru, Hansine Rasmine Jacobsen, der også var f. i 1876 og som han blev gift med i 1904. Sammen fik de børnene: Ingeborg Marie i 1905, Helga Margrethe i 1906, Johan Filip i 1909 og Erik Hakon i 1912. Det var altså i 1903, at Carl Kreutzer begyndte at forhandle grøntsager og blomster på Holbækvej 7. Og selv om han snart fik konkurrence fra Jacob Andersen Samuelsen, der etablerede et handelsgartneri på Nyvej 11, fik Kreutzer en god forretning. Hans viden om faget var omfattende, og han drev gartneriet med stor interesse og flid næsten lige til sin død. I de mange år, han drev det, fulgte han byens udvikling og måtte også et par gange afstå et stykke jord. Men selv om der kom tilbud om at købe matriklen, ønskede Carl Kreutzer ikke at sælge – han holdt simpelthen for meget af stedet. I forretningen havde han hjælp af hustruen Hansine, der dog også havde overskud til at bestyre Jyderup Bibliotek fra 1930-1952 samt være aktiv i den lokale husmoderforening, hvor hun opnåede at blive æresmedlem. De sidste år Carl Kreutzer levede, var det mest salg af planter, han tog sig af. Han døde i 1959 efter at have drevet forretning i Jyderup Stationsby gennem 56 år. Hansine Kreutzer døde 4 år senere i 1963.


Fru Kreutzer ses i forbindelse med Jyderup Spejderne
Sidst rettet 4. april 2016
©Jyderup Realskole