Hallager
Bent (1933), Hans Henrik (1945)14, Jytte (1939), Torben (1940) ses at have gået på Jyderup Realskole
1950 april; Manufakturhandler Jyderups største skatteyder.
Skattebogen i Jyderup er nu fremlagt til eftersyn, og af denne fremgår, at manufakturhandler Svend Larsen er kommunens største skatteyder, idet han skal betale 3712 kr. i personlig skat. Derefter følger fru von der Maase med 3355 kr., arkitekt Dam med 2567 kr., Johs. Gjelstrup 2412 kr. og læge Hallager 2331 kr1

1957 jan.; Dr. Hallager 65 år
En af Jyderups agtede og kendte borgere, Dr. Poul Hallager, fylder søndag den 13. januar 1957, 65 år
I ca. 31 år har Dr. Hallager udøvet sin lægegerning i Jyderup og dets opland og har i sjælden grand vundet sine patienters tillid og hengivenhed, og selv om han ikke yder blæst om sin person, så er det udtalt ønske fra mange, at deres taknemmelighed på denne måde skal komme til orde.
Dr. Hallager er født i København, hvor hans far var Højesteretssagfører. Han tog sin eksamen ved Københavns Universitet og fik derefter en alsidig lægeuddannelse, bl.a. på Rigshospitalet. I 4 år var han I. Reservelæge på Diakonissestiftelsen og kom derefter til Jyderup.
I de forløbne år har Dr. Hallager til fulde bevist sin dygtighed parret med samvittighedsfuld omhu. Han er en helstøbt fin og nobel personlighed, og han er så venlig og hjælpsom i sin væremåde, at han ikke alene er lægen for sine patienter, men også ven - og ofte næsten sjælesørger. Derfor er hans gerning blevet velsignelses rig, og hans væsen er så dejligt fri for snobber, at han har venner i alle samfundslag. Alle håber, at den afholdte og populære læge får endnu mange gode virkefulde år2

1957 aug.; Til Canada
Doktor Poul Hallager og frue rejser i morgen pr. fly til Quebeck i Canada for at besøge ægteparrets datter, der er gift med en ingeniør, der for et par år siden rejste fra England til Quebeck. Doktor Hallagers ferie varer en måneds tid3

1960 feb.; Læge vakance
Ifølge omst. annonce træffes dr. Poul Troest, Jyderup, ikke fra 15. februar og ugen ud. Praksis vil imens blive passet af dr. Hallager, Jyderup4

Lægerne Poul og Bent Hallager
1963 oktober; Tre måneder ferie i Californien
Dr. Poul Hallager og frue, Ellebjerg, Jyderup, rejser på fredag af sted på en ferie, der skal gå til Californien og varer i tre måneder.
Rejsen foretages pr. fly og skal gå over Nordpolsruten.
I Californien skal hr. og fru Hallager besøge deres datter, der er gift med en ingeniør. For 6 år siden boede datteren, svigersønnen og deres tre børn i Canada, hvor hr. og fru Hallager også besøgte dem i et lignende tidsrum. I den mellemliggende tid har datteren og børnebørnene været på besøg i Jyderup.
Hr. og fru Hallager glæder sig meget til ferien i det skønne og solrige Californien, og her skal de bl.a. også fejre julen. Den 15. januar er dr. Hallager senior og frue igen hjemme i Jyderup, hvor praksis imens bliver passet af dr. Poul Hallagers kompagnon, sønnen dr. Bent Hallager5

1961 jan.; Dr. Hallagers familie
Fru Else Lindholm, Holbækvej, Jyderup, fylder tirsdag den 17 ds. 60 år.
For ca. 3 år siden kom fru Lindholm til Jyderup, hvor hun siden har haft sit hjem hos sin datter og svigersøn dr. Bent Hallager og frue, en ordning, som er blevet til stor glæde for alle parter, inden den tid havde fru Lindholm sti hjem i Vester Ulstrup på Lolland, hvor hun og hendes mand, salgschef Lindholm, havde et lykkeligt og meget harmonisk hjem.
Fru Lindholm var kendt som en dygtig og gæstfri husmor og en prægtig mor for sine tre børn, datteren og to sønner, der nu også bor på Sjælland, i egne hjem. Fru Lindholm fik den sorg at miste sin mand, men har båret modgangen smukt og tappert. Fra sin tidligere egn omtaltes fru Lindholm stadig med megen sympati og vil ikke blive glemt, selvom hun også i Jyderup har vundet gode venner6

1977 august; Danske unge har færre, men bedre venner...
Allerede efter halvanden måned i Danmark kan en ung amerikaner i Jyderup gøre sig forståelig på dansk.
Det er trods alt begrænset, hvilke indtryk, der kan nå at fæste sig, når man kun har tilbragt halvanden måned i Danmark.
En ting har den unge Zander Karim, amerikaner fra Californien, dog bidt mærke i efter at have tilbragt nogle uger i en dansk gymnasieklasse.
I Amerika har vi nok nogle flere venner end her i Danmark. I Danmark kommer de unge til gengæld mere ind på livet af hinanden.
Zander Karim besøger Danmark et år gennem den amerikanske organisation AFS. Han bor hos lægefamilien Hallager i Jyderup, hvor det er meningen, at han skal falde til som en søn af huset. AFS står for American Field Service". Skal det oversættes bliver det noget i retningen af Amerikansk Mark Tjeneste. Disse ord går direkte tilbage til organisationens oprindelse under første verdenskrig.
På den tid blev unge sendt ud til fronterne, hvor de skulle hjælpe krigerne med forskelligt arbejde. I dag forsætter AFS på en mere tidssvarende måde. Unge fra USA og fra mange andre lande, hvor de i en periode kan opleve et fremmes sprog og en fremmed kultur.
Ikke så frie, som I tror
Zander Karim siger, at mange unge mennesker i USA er begejstrede for at rejse til Skandinavien, fordi menneskene her har ry for at være mere frie og liberale.
Zander siger at det på nogle punkter nok er rigtigt - men et ryet måske nok er lidt overdrevet.
Den unge amerikaner har tilendebragt den grundlæggende skolegang i USA. I Danmark er han dumpet lige ned i en 2.g - nærmere bestemt på Kalundborg Gymnasium. Her deltager han i undervisningen på lige fod. Det kan naturligvis give problemer, fordi han endnu ikke er så hurtig til at opfatte det for mange fremmede mærkelige danske sprog.
Zander har været i Danmark siden 9. juli 1977. Den første del af opholdet her i landet tilbragte han på højskolen i Ollerup. Her fik den unge udlænding en intensiv indføring i sproget. Det betyder, at Zander Karim i dag både forstår og taler dansk - når blot det kan foregå i et roligt tempo. Når det etårige ophold i Danmark er tilendebragt vil han tilbage til staterne for at studere sociologi eller økonomi. Måske bliver der også tid til at rejse lidt. Faktisk er det første gang, han er uden for sit eget land7

1975 jan.; Jyderup motiv her - og nu - Hallagers hus
I 1975 blev et postkort med et motiv ud over Jyderup vist (tv)- det kommer der så efterfølgende en avisartikel om for det er læge Hallagers hus (th. Holbækvej 125)
Billede 1 Billede 2
Det store træ i forgrunden er forlængst forsvundet, men bag det gemte sig præstegårdsforpagterboligen, "Enkesædet", synlig på det nye motiv. Eller er kun Vilfred Greve Nielsens, Ejner Nielsens og Carl Sørensens (tidl Elisabeth Slotts) ejendommen synlige taget fra samme vinkel8
1962 jan.; Læge Hallager 70 år
Læge Hallager
Jyderups ældste læge, den ansete og meget afholdte læge Poul Hallager, fylder lørdag den 13. januar 1962, 70 år - en kendsgerning, der nok kan lyde usandsynlig, når man ser den ungdommelige og vitale mand, som endnu langtfra er "grånet i tjenesten", i ordets bogstaveligste forstand. I sjælden grad er dr. Hallager blevet ét med befolkningen gennem de 36 år, hvor han på dygtig og samvittighedsfuld måde har varetaget sin lægegerning og har vundet sine patienters tillid og hengivenhed, og mange er sikkert de, der vil sende deres doktor en taknemlig tanke på 70 årsdagen.
Poul Hallager er født i København, hvor hans far var højesteretssagfører. Efter en fin eksamen ved Københavns Universitet fik Poul Hallager en alsidig lægeuddannelse, bl.a. ved Rigshospitalet, og blev derpå reservelæge ved Diakonissestiftelsen, hvor han blev i fire år, og kom derefter til Jyderup.
Gennem de forløbne år har dr. Hallager bevist sin dygtighed og stadig suppleret sin viden på de lægefaglige områder. Dr. Hallager har vist personlig interesse for hver eneste af sine patienter og blev derfor ikke alene læge, men også ven med alle. Bag omhu og omsorg mærker man hjertelaget, og derved er hans gerning blevet velsignelsesrig.
Dr. Hallager er respekteret i alle kredse, ikke mindst blandt sine kolleger, og agtet som en nobel og helstøbt personlighed, usnobbet og beskeden i sin væremåde, parret med åben og ægte venlighed. Det er derfor intet under, at alle er fulde af lovord om ham, det gælder også på rekonvalescenthjemmet, hvor han er tilsynsførende læge, ligesom han er skolelæge. I en årrække var Poul Hallager formand for sygeplejeforeningen og for sundhedskommissionen.
Sammen med sin hustru, fru Else Hallager, skabte Poul Hallager et harmonisk og smukt hjem, indtil for 3 år siden på Holbækvej, og nu på Ellebjerg, efter at sønnen, Bent Hallager, er blevet sin fars kompagnon. en anden søn, ingeniør Torben Hallager, bor i Hørsholm, og datteren Jytte, er gift og bosiddende i Canada. Hr. og fru Poul Hallagers venner holder af at komme i det gæstfrie hjem, og der har været mange minder at dele gennem årene, også fra den tid, da dr. Hallager dyrkede sine sportslige interesser, såsom badminton og skisport. Nu gælder fritidsinteresserne mere en lang travetur i haven, som dr. Hallager holder meget af at arbejde i, og hvor han føler, at han allerbedst kan slappe lidt af fra sine mange pligter. Selvom sønnen nu tager den hårdeste tørn, er Poul Hallager stadig virksom og går ind for sine patienters ve og vel; han stiller krav til sig selv og har aldrig stækket på sin pligt og sit ansvar.
Det er - hvad dr. Poul Hallager selv har udtrykt overfor sine venner blevet til 36 gode og lykkelige år i Jyderup, men mest lykkeligt blev det for beboerne, at de fik en læge, de kunne have ubegrænset tillid til. Dr. Hallager har kærlighed til den gerning, hvor han fik lov at yde en manddomsindsats til gavn og hjælp for andre og på en sådan måde, at det blev til et smukt eksempel. Endnu er der forhåbentlig mange gode virksomme år tilbage - det er et fødselsdagsønske, som alle dr. Poul Hallagers patienter oprigtigt går ind for9
1971 nov.; Dr. Hallager død
Et dødsbudskab der vil blive modtaget med vemod hos mange mennesker, er meddelelsen om at læge gennem 45 år dr. Poul Hallager, pludselig er død som følge af en hjertelammelse. Han blev 79 år.
For kun ca. 10 måneder siden rejste hr. og fru Hallager fra Jyderup til "Hareskov" i Bagsværd og havde netop været på et par dages besøg hos deres søn og svigerdatter i Jyderup, dr. Bent Hallager og frue. Poul Hallager var så vital og rask til det sidste, at han i fredags gik den lange tur rundt om Skarridsøen. Lørdag formiddag kørte hr. og fru Hallager tilbage til "Hareskov", lørdag aften var deres barnebarn Kirsten Hallager på besøg og Poul Hallager var så veloplagt og glad som sædvanlig. Søndag morgen opdagede fru Else Hallager, at Poul Hallager lå død i sin seng, stille sovet ind i døden. Poul Hallager var født i København, hvor faderen var højesteretsadvokat. Efter eksamen på Københavns Universitet fir Poul Hallager sin praktiske uddannelse på Rigshospitalet og blev derefter reservelæge på Diakonissestiftelsen.
I 1923 kom Poul Hallager til Jyderup som praktiserende læge, og virkede som sådan i samfulde 45 år, de seneste år i samarbejde med Bent Hallager, der en dag overtog sin fars' praksis. Poul Hallager var tillige gennem mange år skolelæge ved Jyderup kommuneskole, samt læge for Rekonvalescenthjemmet.
Få læger er vist blevet elsket og værdsat som det blev Poul Hallager forundt. Poul Hallager var en personlighed, præget af fin medmenneskelighed og var på alle måder et menneske af høj karat, dygtig, samvittighedsfuld medmenneskelig og ubestikkelig reel. For sit store klientel var han både læge, sjælesørger og ven, og nød derfor både tillid og hengivenhed. ligeså værdsat og agtet var han indenfor kollegers kreds og blandt ægteskabets utallige venner. Poul Hallager var en usnobbet og helstøbt mand, stillede store krav til sig selv og var utrætteligt på færde hvor der var brug for ham. I en årrække var han formand for Sygeplejeforeningen og for sundhedskommissionen. I de yngre år var han en dygtig skisportsmand, samt en ivrig tennisspiller, en sport, han dyrkede lige til for et par år siden. efter at have overdraget hele son praksis til sønnen, dr. Bent Hallager, flyttede Else og Poul Hallager til Ellebjergvej. De nød deres otium, kørte ofte en tur til deres anden søn, civilingeniør Torben Hallager, der bor i Hørsholm, rejste også til Canada, hvor datteren Jytte har sit hjem, og desuden var Hallager et naturmenneske, der havde lange traveture som hobby.
Dette var der også lejlighed til at dyrke i Hareskovbo, hvor de fik så kort tid sammen. Den sidste lange tur rundt om Skarridsøen, kom på en vemodig måde til at være som en afsked med den egn, som han holdt så meget af og for hans virke vil stå som et smukt eksempel10

Jyderup Røde Kors Samaritter
I september 1940 etablerede Danske Kvinders Beredskab sig i Jyderup.
Den 11. september 1940 var 64 parat til at deltage i den første undervisning blev delt i to hold
I 1944 afholdes øvelse på kommuneskolen, følgende navne nævnes Agens Tahstum Sørensen, Else Hallager, Valborg Freese, Karla Madsen, Fru Dons (Leder af Røde Kors Jyderup) 11

1967; Kirsten Hallager12, Læge Hallager, Jyderup
1967, Kalundborg Folkeblad 3. juni 1967, side 4; Enestående karakter i latin: 13 - skønt 11 er "højeste"!
Ved eksamen i latin i går, på Jyderup Realskole, opnåede en af eleverne, den 15 årige Kirsten Hallager, datter af dr. Bent Hallager, Jyderup, det helt enestående, at få 13 i karakter, skønt 11 regnes for det højeste karakter.
Hverken den medvirkende censor, lektor Harboe, "Stenhus", Holbæk, eller Kirstens latinlærer, Hjorth-Olsen, Jyderup, har før oplevet at en elev fik så sensationel karakter i latin. Der udtales, at det kræver "kundskaber udover det perfekte"
Kirsten Hallager, der er elev i 2. real, blev lykønsket med det usædvanligt fine resultat. I det nye skoleår skal Kirsten fortsætte i sproglig gymnasieklasse.

1966 Jyderup Realskoles Kollegium
Vedtægterne blev vedtaget, og der blev valgt fire kommanditister:
Købmand Th. Olesen, "Den gamle Købmandsgård"
Fru Kirsten Hallager, Holbækvej
Gårdejer Richard Petersen, "Teglværksgården" og
Herreekviperingshandler Stefan Ohrt, Nyvej.
De valgte kommanditister indgår nu i samarbejde med de tre medlemmer af aktieselskabet:
Gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården" (formand)
Sognerådsformand Poul Rasmussen, "Skovgården" og
Skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderup Realskole, således at disse tilsammen syv valgte danner bestyrelse13


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 4. april 1950, side 3; Manufakturhandler Jyderups største skatteyder
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 9. jan. 1957, side 4; Dr. Hallager 65 år
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 23. aug. 1957, side 3; Til Canada
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 10. feb. 1960, side 3; Læge vakance
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 16. oktober 1963, side 3; Tre måneder ferie i Californien
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 12. jan. 1961, side 3; Dr. Hallagers familie
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 20. august 1977, side 11; Danske unge har færre, men bedre venner...
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 21. jan. 1975, side 6; Jyderup motiv her - og nu - Hallagers hus
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 6. jan. 1962, side 3; Læge Hallager 70 år
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 29. nov. 1971, side 6; Dr. Hallager død
Kilde 11: Stationsbyen Jyderup, side 208 , Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 3. juni 1967, side 4; Enestående karakter i latin: 12 - skønt 11 er "højeste"!
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1966, side 3; Kommanditselskab stiftet ved Jyderup Kollegiet A/S
Kilde 14: 1945 ses Hans Henrik Hallager, Overretssagfører Hallager, København i IV Underklasse, evt. familie til læge Hallager
Kilde 15: Tråd på facebook maj 2017
Note:
Jytte Hallager; Jyderup Kirkebog 1937-43, opslag 110 nr. 19. Konfirmeret 9. oktober 1938
2017 tråd på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" boede Hallager 1) på Holbækvej og efterfølgende på Ellebjergvej 2915

Sidst rettet 25. maj 2017
©Jyderup Realskole