Retur forside elevlisterElevliste 1932/33
Jyderup realskoles realklasse 1933
Jyderup Realskoles realklasse 19337

Bodil Fraas, Frida Jantzen, Niels Jensen, Tove Lange Grüner,
Poul Nielsen, Inger Olsen, Per Ravnebjerg, Preben Søvndahl Petersen
I Underklasse1 (8 elever på dette niveau)
Hans Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Agnethe Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Tage Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Flemming Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Birgit Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Jørgen Nielsen, Repræsentant Nielsen, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Tove Vecht, Fjerkræshandler Vecht, Jyderup
II Underklasse (5 elever på dette niveau)
Orla Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Ernst Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ole Vilhelm Nielsen, Trafikassistent Nielsen, Mørkøv
Niels Thulstrupf, Postmester Thulstrup, Mørkøv
Peter Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
III Underklasse (5 elever på dette niveau)
Jytte Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Herunder ses Lise Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Lise Hooge
Inger Margrethe Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Karen Lisbeth Nielsen, Trafikassistent Nielsen, Mørkøv
Grethe Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
IV Underklasse (11 elever på dette niveau)
Per Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Knud Hammeken, Kreaturhandler Hammeken, Jyderup
Else Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Alfred Jægersø, Kaptajn Alfred Peter Henrik Jægersø2 , Jyderup
Ib Jørgensen, Installatør Jørgensen, Svebølle
Mogens Larsen, Vognmand Larsen, Jyderup
Kirsten Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Arnea Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Olander, Svebølle
Esther Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Arly Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev
Margrete Thulstrup, Postmester Thulstrup, Mørkøvb
I Mellemskoleklasse (21 elever på dette niveau)
Knud Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Else Ammentorp Bech, Købmand Bech, Særslev
Else Carlsend, Blikkenslager Carlsen, Jyderup
Gudmund Crone, Fabrikant CroneFabrikant Crone, Jyderup
Poul Formann, Proprietær Formann, Bjergby
Knud Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Bent Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Birthe Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Henning Hansen, Overportør Hansen, Svebølle
Mogens Hansen, Førstelærer Hansen, Føllenslev
Ole Jensen, Fabrikant W. Jensen, Jyderup
Grethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Inge Pedersen, V, Jyderup
Else Petersene, Malermester Milberg, Jyderup
Carl Johannes Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Ejlert Ringgaard, Fru Ringgaard, Viskinge Kro
Børge Sach, Assistent Sach, Jyderup
Villy Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Carl Johan Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Gert Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Elise Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
II Mellemskoleklasse (18 elever på dette niveau)
Enok Christiansen, Fru Christiansen, Haunsø
Knud Hahn, Overgartner Hahn, Hjortsøs Planteskole
Grete Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Lise Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Herunder ses Carl Hooge, Købmand Hooge, Jyderup, ✝ RIP 3. juni 2012 Vancover, Canada
Carl HoogeCarl Hooge

Jørgen Christian Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Otto Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Inger Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Bent Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Ove Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Arne Mortensen, Murermester Mortensen, Jyderup
Frode Mortensen, Gårdejer Mortensen, Bjergsted
Ernst Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Ejvind Olsen, Lærer Olsen, Faurbo
Tove Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Grete Ravnsbæk, Mejeriejer Ravnsbæk, Jyderup
Palle Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev
III Mellemskoleklasse (16 elever på dette niveau)
Erik Andersen, Forskærer Andersen, Svebølle
Jørgen Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Ib Formann, Proprietær Formann, Bjergby
Erik Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Kirsten Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Svend Lange, Godsejer Grüner, Egemarke
Gunhild Jensen, Proprietær Jensen, Grundmosegård
Hans Lendal, Murermester Lendal, Svebølle
Henning Nielsen, Lærer Nielsen, Jyderup
Orla Olsen, Postbud Carl og Ingeborg Olsen, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Bent Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
Jørgen Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
Carl Christian Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Jens Christian Weinreich, Gårdejer Weinreich, Alleshave
Elisa Pfeiffer, Stationsforstander Pfeiffer, Svebølle
IV Mellemskoleklasse (15 elever på dette niveau)
Poul Andersen, Ledvogter Andersen, Jyderup
Solveig Colding, Lærer Colding, Holmstrup
Ebba Frederiksen, Proprietær Frederiksen, Løjtvedgård
Carl Vilhelm Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Ketty Ingeborg Arbejdsmand Hjelvang, Jyderup
Kaj Holm, Boelsmand Holm, Viskinge
Viggo Højen, Dyrlæge Højen, Mørkøv
Ruth Jacobsen, Ostehandler Jacobsen, Jyderup
Elsa Jensen, Gårdejer Fru Jensen, Ny Bjergby
Ingeborg Jensen, Postkører Jensen, Jyderup
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Svend Jensen, Bestyrer Jensen, Jyderup
Hans Børge Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Erik Sørensen, Murermester Sørensen, Eskebjerg
Kjeld Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderup
Realklassen (9 elever på dette niveau)
Bodil Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgård
Niels Peter Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Frida Jantzenc, Lærer Kolding, Holmstrup
Niels Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Tove Lange Grüner, Godsejer Grüner, Egemark
Poul Nielsen, Tømrermester Nielsen, Eskebjerg
Inger Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Per Ravnebjerg, Købmand Ravnebjerg, Jyderup
Preben Søvndahl Petersen, Boghandler Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Elever i 1933 optalt til 108 i alt4

Realeksamen juni 19335 (8 elever på dette niveau)
Bodil Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgård
Frida Jantzenc, Lærer Kolding, Holmstrup
Niels Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Tove Lange Grüner, Godsejer Grüner, Egemark
Poul Nielsen, Tømrermester Nielsen, Eskebjerg
Inger Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Per Ravnebjerg, Købmand Ravnebjerg, Jyderup
Preben Søvndahl Petersen, Boghandler Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup

Mellemskoleeksamen 19336 (15 elever på dette niveau)
Poul Andersen, Ledvogter Andersen, Jyderup
Solveig Colding, Lærer Colding, Holmstrup
Ebba Frederiksen, Proprietær Frederiksen, Løjtvedgård
Carl Vilhelm Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Ketty Ingeborg Hjelvang, Arbejdsmand Arbejdsmand Hjelvang, Jyderup
Kaj Holm, Boelsmand Holm, Viskinge
Viggo Højen, Dyrlæge Højen, Mørkøv
Ruth Jacobsen, Ostehandler Jacobsen, Jyderup
Elsa Jensen, Gårdejer Fru Jensen, Ny Bjergby
Ingeborg Jensen, Postkører Jensen, Jyderup
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Svend Jensen, Bestyrer Jensen, Jyderup
Hans Børge Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Erik Sørensen, Murermester Sørensen, Eskebjerg
Kjeld Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderup


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning den 06. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: http://www.politietsregisterblade.dk
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1933, 06. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1934, 08. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1934, 08. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Billede af realklassen 1933 fra arkiv.dk B-6535 fra Jyderup Lokalarkiv med tilladelse til gengivelse 29. februar 2016
Kilde 8: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Kilde 9: Fra internettet; Niels Thuslstrup 28. april 2016 http://www.rosekamp.dk/kbb_74_ALL/T.htm#THULSTRUP Hans Otto
Noter:
a) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. Arne konfirmeret 4. oktober 1936
b) Indskrevet Mørkøv, Huus 2014 (og til billedet Hesten Prins er forspændt charabanc som kørte familien Davidsen til kirke under 2. verdenskrig. Ingrid har fat i tømmerne mens faderen Niels Christian og moderen Margrethe sidder til venstre. Til højre sidder Jenny Thulstrup, gift med postmesteren og deres datter (studenten) Grethe Thulstrup.) Fra http://www.nordfynshistorie.dk/hjorslevgaard.html april 2016
c) Om Frida fra kirkebog Holmstrup sogn 1927-49 opslag 127 nr. 6 kan man læse at Frida er konfirmeret 2. oktober 1932 og i rubrikken forældre. Ses Murer Johannes Jantzen og afdød hustru Christiane Bjergaard. Plejeforældre lærer Johan Carl Frederik Colding og hustru Gerda Jantzen, Holmstrup skole
d) Fra Jyderup sognebog 30. april 1932 ses at blikkenslager Carlsen søger friplads til Else, fordi hun ikke kan gå til Jyderup skole. Else er født 1/5.19218
e) Fra Jyderup sognebog 8
f) ?? ikke sikker på det samme !! THULSTRUP Niels professor, dr. theol.; f. 6/5 1924 i Ålborg; søn af postmester C C Thulstrup (død 1940) og hustru J M E f. Christiansen; gift 18/7 1950 m. pastor, cand. theol. Marie T., f. 27/5 1923 i Prag, datter af dr. jur. Josef Mikula (død 1947) og hustru, dr. jur. Marie M. f. Maternovå. Student (Set. Knuds gymn., Odense) 1943; cand. theol. 1950; dr. theol. 1967; universitetsadjunkt ved Kbhs universitet 1954-60; præst i Tveje-Merløse og Holbæk 1961-68; tili, lektor i systematisk theologi ved Kbhs universitet 1963-68, professor fra 1968. Leder af Søren Kierkegaard institutet (Kbhs univ.) fra 1965. Medl. af udvalg vedr. Kbhs universitets historie 1969-71. Medstifter af og bestyrelsesmedl. i Søren Kierkegaard Selskabet 1948, selskabets sekretær til 1966, næstformand 1968; administrator af Editions-Societetet 1970; bestyrelsesmedl. i Humanistisk Literatur-Societet 1971. Litterær virksomhed: Indledede og kommenterede udgaver af Kierkegaards religionsfilosofiske værker på dansk, tysk og engelsk (1951 f.), forøget, ny udg. af Kierkegaards papirer (1968 f.). Kierkegaards Forhold til Hegel (disp., 1967, tysk og engelsk udg. 1972). Udg. af Ethisk Antologi 1972. Redaktør af Kierkegaardiana fra 1955, afhandlinger og recensioner deri samt i norske, tyske, engelske, hollandske, schweiziske, italienske, japanske og amerikanske theologiske, filosofiske og litterære tidsskrifter. Adresse: Soficv. 23,2900 Hellerup.9
g) Navneændring nu Birgit Maack, ses på internetside for Ellen Amundsen http://www.piaper.dk/postkortkunstnere/Postkortkunstnere/Ellen_Amundsen/Ellen_Amundsen.htm
Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole