Plantageejer C. E. Christiansen
Niels Christiansen ses IV U 1936, 1937 I M, 1938 II M, 1939 III M, 1940 IV M, Mellemskoleeksamen 1940
Helene se IV U 1937, 1938 I M, 1939 II M, 1940 III M, 1941 IV M og Mellemskoleeksamen 1941 og Realeksamen 1942
fra 1936- 38 ses Christiansen som mejeriejer og herefter som plantageejer3
Jyderup kirkebog konfirmation 6 Oktober 1940, billedet fra Stationsbyen Jyderup, fra Flemming Thorsen (Helene) 4


Plantageejer, sognerådsmedlem C.E. Christiansen, Rønnekilde, fylder 2. juledag 1957 60 år.
C.E. Christiansen er jyde, hvilket stadig høres på hans tungemål og fornemmes i hans væsens djærvhed og lune.
Efter en grundig uddannelse som mejerist fik han omkring 1920 ansættelse som mejeribestyrer på Rønnekilde Mejeri og havde den stilling til han i 1938 ønskede at fratræde. I den forløbne periode har han mange gange bevist sin hjælpsomhed, og dette er der på andre måder også ofte blevet lejlighed til siden.
Christiansen fulgte i 1938 sin lyst til at virke ved havebrug, endda i stor stil, idet han købte Rønnekilde frugtplantage og lod bygge en stor frugtlagerbygning samt en villa ved siden af.
Frugtlageret er på alle måder moderne og rummeligt, og har et af Danmarks fineste køleanlæg. Her er frugtopbevaring for frugtavlere i stor omkreds. Det drejer sig om flere tusinder kasser, hvorimod det meste af Christiansens egen avl eksporteres over det halve Europa. Christiansen er en absolut dygtighed på sit felt, nyder anseelse i vide kredse og er valgt til formand for salgsforeningen.
Mange mennesker er beskæftiget i plantagen og for dem er Christiansen en human og flink arbejdsgiver og derfor afholdt og populær.
Inden for offentlige hverv har Christiansen udført et samfundsnyttigt arbejder, og hans ord har vægt, fordi der er saglig begrundelse bag hans meninger. På fjerde periode er han medlem af Holmstrup Sogneråd, hvor han er næstformand. Ligeledes er han medlem af menighedsrådet og er kasserer for samme.
Trods optagethed er Christiansen alligevel først og sidst en hjemmets mand, og her mærker han store venneskare den harmoni, der på smuk måde råder, ligesom Fru Christiansens store gæstfrihed er velkendt.
Store sorger har hr. og fru Christiansen ikke været skånet for, men de har den glæde, at deres datter og svigersøn, kommunesekretær Denis Christiansen og hustru også bor i Rønnekilde.
Fødselsdagen fejres ikke i hjemmet, idet hr. og fru Christiansen ikke er hjemme denne dag1

Plantageejer C.E. Christiansen, Rønnekilde Frugtplantage pr. Jyderup, fylder 2. juledag, den 26. december 1972, 75 år.
C.E. Christiansen, der er født i Løgstør, blev i sin ungdom alsidigt uddannet som mejerist, og kom i 1934 til Holmstrup sogn, hvor han blev mejeribestyrer på rønnekilde mejeri. Senere fik han lyst til at gå ind i andet erhverv, og fra Bernhard Nielsens og Chr. Jørgensens gårde købte han og daværende konsulent Frederik Krogh, Jyderup, de mange tønder land hvor de anlagde Rønnekilde Frugtplantage, Christiansen byggede privatbolig og den store frugtlagerbygning, og det blev optakten til et i dobbelt forstand frugtbart virke. Der er i årenes løb sket flere udvidelser og moderniseringer, således at alt stadig var up to date i den voksende eksportvirksomhed. Der sælges såvel til hjemmemarkedet, som til eksport, og i sæsonen er en stor arbejdsstyrke ansat. Frugtlageret er udstyret med de moderne køleanlæg, ligesom der er alt moderne materiel for pakkeri og hvad der ellers hører til i branchen.
Sammen med sin hustru, fru Inger Christiansen, skabte C.E. Christiansen et smukt og harmonisk hjem hvor der altid var åben døre for slægten og en meget stor venneskare. Christiansen blev populær og afholdt, i udpræget grad et "selskabsmenneske" og samtidig en mand med det man kalder sine meningers mod, også hvor han forstod at fremføre dem med Jydens lune. Ved sin dygtighed og indsigt i alsidige emner, blev han også selvskrevet til offentlige tillidshverv, og han var i mange år næstformand i Holmstrup sogneråd, formand for Salgsforeningen af danske Frugtavlere, brandfoged, medlem af Repræsentantskabet for Sjællandske Bank, m.m.
Der har også været store personlige sorger, men det har været en styrke for Christiansen, at han er omfattet af sine mange venners sympati og han forstår kunsten at glæde sig over livets lyse sider og mange værdier. De 75 år fornemmes ikke fordi Christiansen er ung i sind og altid virksom og vital, lige interesseret i alt hvad der sker, også udadtil. C.E. Christiansens eneste datter Helene, er gift med socialinspektør Denis Christiansen, Jyderup2

I september 1970 kan man læse gennem flere artikler i Kalundborg Folkeblad bl.a. 17. september, 20. september og 30. september at den frygtede bakteriesygdom ildsot er udbrudt - og at eksperter fra Statens Plantetilsyn forestår destruktion af de angrebne træer5

1970, Kalundborg Folkeblad 16. jan. 1970, side 6;Spejderne i Jyderup opfører nyt tropshus
Alle valg var genvalg og tropsrådet består af følgende, malermester Emil Jensen (formand), tandlæge Mogens Iversen (kasserer) fru Lily Tuxen, tømrermester Knud Jørgensen, kommunesekretær Denis Christiansen, Rønnekilde, forpagter Ingemann Arildsen, og bagermester H. Johansen, Strids Mølle6


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 19. dec. 1957, side 3+4; Plantageejer Christiansen 60 år
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. dec. 1972, side 6; 75 år
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup kirkebog konfirmation 6 Oktober 1940
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad bl.a. 17. september, 20. september og 30. september 1970
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 16. jan. 1970, side 6;Spejderne i Jyderup opfører nyt tropshus
Noter:
I Holbæk Amts Venstreblad kan man den 7. marts 1949 under kort&godt læse at plantageejer C.E. og hustru kan fejre ders
sølvbryllup den 23. marts 1949
Denis Christiansen ses i forbindelse med Jyderup Spejderne

Sidst rettet 19. juni 2015
©Jyderup Realskole