Carl Johan Schultz
IV Mellemskoleklasse1 - mellemskoleeksamen2 og Realeksamen 19383
Om Carl Johan' familie;
Det fremgår af artikel fra Kalundborg Folkeblad 31. aug. 1985; 60 års tilbageblik for sangkoret i Jyderup at Johan Schultz deltog i udarbejdelse af vedtægter for sangkoret:
"Der var engang"
Indbydelsen hin 4. september 1925 blev efterkommet af 60 damer og herrer, yngre og ældre. i forbindelsen med stiftelsen blev der vedtaget indmeldelse i Sjællandske Folkekor. Et udvalg bestående af tømrermester A. Christiansen, fru Mønsted Friis, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, landmand Svend Rasmussen og lærerne Peter Juhl og Johan Schultz udarbejdede love og vedtægter. Kontingentet blev sat til 50 øre pr. måned, mens passive medlemmer skulle betale et årskontigent på to kroner.
Den første bestyrelsen var: Lærer H. Nielsen (formand), Svend Rasmussen (Kasserer), frøken Alma Nielsen,
A. Christiansen og Peter Juhl4


Jyderup Tekniske skole
Vi ved fra billede fra Lokalarkivet i Jyderup at lærer Schultz også underviste på Jyderup Tekniske skole, men ikke hvilke fag eller "hvor længe".
Her link til billede Teknisk skole 1948
Lærerstaben på Jyderup Tekniske Skole, 2.12.1948.
Bageste række fra v: Lærer Thomas Vang Petersen, civilingeniør Johan Tüchsen, lærer K. Clausen, bogholder Petersen, murermester Aksel Olsen, repræsentant Valdemar Gybel Jensen (kaldet Valde).
Forreste række fra v.: købmand Harry Gundersen, lærer G.A. Hansen, lærer Johan Schultz, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, bogholder Aa. Sørensen, murermester Jørgen Pedersen.

1957 jan.; 35 år som organist
Overlærer Johan Schultz, Jyderup, havde nytårsdag 35 års jubilæum som organist ved Jyderup kirke. Efter prædiken gav pastor Hjørlund meddelelse herom, og rettede en tak til overlæreren for de mange års trofast tjeneste som organist.
I kordøren bragte overlærer Schultz en tak til menigheden og understregede, at der altid havde været en god menighedssang i Jyderup kirke, og et udmærket samarbejde med de præster han havde gjort tjeneste sammen med: Pastor Spleth, pastor Emil Sørensen og nu pastor Hjørlund5

1958 jan.; 65 år overlærer Schultz
Overlærer Johan Schultz, Lindevej 11, Jyderup, fylder den 10. januar 1958, 65 år.
Overlærer Johan Schultz er født i København, og her bor stadig hans gamle far, som dog for tiden ligger på hospitalet. Efter at have taget sin eksamen i København og et par vikariater kom Schultz i 1921 til Jyderup, hvor han blev lærer på Jyderup Kommuneskole og samtidig lærer på Teknisk Skole. Begge steder blev han meget afholdt af sine elever og har bevaret kontakten med flere af dem. Schultz afløste afdøde isenkræmmer Gylling-Folkmann som forstander på Teknisk Skole og beklædte denne stilling, indtil han, efter eget ønske, fratrådte for et års tid siden og blev efterfulgt af forstander Weinell. For ca. 8 år siden udnævntes Johan Schultz til overlærer ved Kommuneskole.
Overlærer Schultz kan overkomme det utroligse. Foruden sit skolearbejde er han organist ved Jyderup Kirke, Kommunalrevisor, Kasserer ved Spareforeningen, ivrig amatørfotograf og har været en skattet sufflør ved en masse amatørkomedier og revyer. I det gæstfrie hjem på Lindevej er der åbne døre for slægt og venner, og her fik hr. og fru Schultz' eneste søn et kærligt hjem. Fødselsdagen markeres, på grund af overlærer Schultz's faders sygdom, på stilfærdig vis6

Hr. Schultz virkede som vikar i skoleåret 1959/60 Valdemar Hansen forlader Jyderup realskole7


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 3. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 31. aug. 1985, side 6; 60 års tilbageblik for sangkoret i Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 2. jan. 1957, side 3; 35 år som organist
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 3. jan. 1958, side 3; 65 år overlærer Schultz
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad juni 1960; Valdemar Hansen forlader Jyderup realskole


Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 216 nr. 0 Else Margrethe Schultz død 18 august 1941 - 16 år
og facebook Jyderup Lokalarkiv https://www.facebook.com/pg/Jyderup-Lokalarkiv-678364332279629/photos/?tab=album&album_id=1132730583509666
her oplyser Jørgen Gybel Jensen også at lærer Schultz var fotograf ved f.eks. Realskolens skolekomedier

På arkiv.dk ses billederne B-9371, B-9370, B-2160 og B-2159 (marts 2015)
Sidst rettet 17. november 2016
©Jyderup Realskole