Preben Halkjær Jensen
Preben ses på Jyderup Realskole i I Underskoleklasse 1946 - II Mellemklasse 19533
1949/50 IV Underklasse5 Preben sidder 2 forreste række (1)
Jyderup Realskole IV U 1950
Herover IV Underklasse med lærer Larsen.
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen4, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva7, ?, Inger Johansen10
2 bageste række: Tove7, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel6, Anne Lise Glenhøj

1975 aug.; Preben Halkjær Jensen ulykke
Jyderup chauffør dræbt ved færdselsulykke.

Kørte på omfartsvejen ved Holbæk motorvej ind i modkørende lastbil
Onsdag eftermiddag kl. 13.40 skete på omfartsvejen en færdselsulykke der kostede den 33 årige brødkusk Preben Halkjær Jensen, Drivsåtvej 3, Jyderup livet.
Ulykken skete på omfartsvejen ved Langerød lige før Holbæk motorvejen. En lastbil ført af chauffør Poul Møllekær Pedersen, Ringstedvej 187, Kvanløse, kom ad omfartsvejen kørende mod øst i vejbanen ind mod midterrabatten, da der i den højre vejbane kørte to traktorer, der slog græsrabatten.
I modsat retning kom en lastbil ført af Preben Halkjær Jensen, der pludselig og uvis af hvilken årsag, svingede ind over midterrabatten og tørnede sammen med Poul Møllekær Pedersens bil. Begge de store biler væltede om på vejen og spærrede trafikken - Preben Halkjær Jensen blev i ambulance bragt til centralsygehuset i Holbæk, men var død inden ankomsten.
Den tragiske ulykke har gjort et dybt indtryk på alle i Jyderup, og stor medfølelse samler sig om fru Lene Halkjær Jensen og ægteparrets to børn, 13 årige Jes, og 8 årige Jane.
Preben Halkjær Jensen havde sin barndom i Jyderup, søn af depotejer Poul Jensen og hustru Agnes Jensen. I ungdommen lærte Preben bagerfaget og var beskæftiget i denne branche i mange år, til han blev ansat som salgschauffør ved Hagendrup Mølle og Bageri. Herfra kørte han med brød bl.a. til København og var respekteret som en samvittighedsfuld, pligtopfyldende og påpasselig mand.
Såvel på sin arbejdsplads, blandt foresatte og kollegier, som rundt i kundekredsen var Preben Halkjær Jensen meget afholdt for sin venlige væremåde og tjenstvillighed.
Hjemmet på Drivsåtvej, der også var barndomshjemmet, betød meget for Preben Halkjær Jensen og han var en prægtig far for børnene, en ejegod far for børnene, en trofast ven for de mange der holdt af ham1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 21. aug. 1975, side 6; Preben Halkjær Jensen ulykke
Kilde 2: Preben konfirmeret Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 147 nr. 10
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1946-53
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1946, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953, Holbæk amts venstreblad
Kilde 4: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 5 Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494). Resterende navne fra Preben Ebbe Johansen 2017
Kilde 6: Oplyst af Margrethe Gybel Jensen, på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" 2016, hvor billedet har været fremvist
Kilde 7: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017
Noter:
Preben konfirmeret Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 147 nr. 10 konfirmeret 4/10.532

Sidst rettet 16. sept. 2017
©Jyderup Realskole