Svend Larsen
Anne-Lise Larsen ses på Jyderup Realskole fra 1947 - 1954 mellemskoleeksamen1
Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 183 nr. 14 Anne Lise blev konfirmeret den 4/10. 1953. Forældre Svend og Aase Gerda f. Jensen, Drivsåtvej 1, Jyderup2
1957, Frk. Anne Lise Larsen, datter af Manufakturhandler S. Larsen, har bestået studentereksamen med bedste kvindelige resultat (på Stenhus)3

Anne Lise ses række 2 ud for lærer Larsen
Jyderup Realskole IV U 1950
Herover IV Underklasse med lærer Larsen8
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen7, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva10, ?, Inger Johansen
2 bageste række: Tove10, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel9, Anne Lise Glenhøj


1950 april; Manufakturhandler Jyderups største skatteyder.
Skattebogen i Jyderup er nu fremlagt til eftersyn, og af denne fremgår, at manufakturhandler Svend Larsen er kommunens største skatteyder, idet han skal betale 3712 kr. i personlig skat. Derefter følger fru von der Maase med 3355 kr., arkitekt Dam med 2567 kr., Johs. Gjelstrup 2412 kr. og læge Hallager 2331 kr.4
1971 nov.; Fra det gl. hjørne, Svend Larsens forretning
Fra det gamle Jyderup
Da byens "berømte hjørne" ikke var et hjørne
"Der var engang" - i anno 1881, hvor ovenstående billede blev foreviget - da Jyderups "berømte hjørne" ikke var en hjørneejendom, for at ovenstående ejendom er den selvsamme som manufakturhandler Svend Larsen bebor, det er der vist ikke mange der har gættet på!
Daværende købmand Chr. F. Jensen lod ejendommen opføre og solgte den derefter til sin svoger, Emil Scharling, der først drev en blandet handel og senere en decideret "tøjhandel".
Ovenstående facade ligger mod Drivsaatvej, og det var Emil Scharling, der gjorde det til en hjørneejendom, da han byggede til mod Teglværksvej.
I den tilbyggede fløj blev bankfilial for "Banken for Kalundborg og Omegn" og Scharling blev bankassistent sammen med daværende købmand Carl Hooge, siden med sidstnævntes søn, Holger Hooge, som medhjælper. Her fik Handelsbanken senere til huse, indtil den flyttedes til Skarridsøgade, hvor Holger Hooge blev bankbestyrer.
Manufakturhandler Carl-Emil Scharling overtog hjørneejendommen efter sin far, Emil Scharling. Næste ejer var manufakturhandler Elhauge, der efter få års forløb videresolgte til manufakturhandler Svend Larsen.
På et par efterfølgende gamle billeder, der elskværdigt er udlånt af bladet af hr. Svend Larsen, vil man kunne følge den udbygning og ombygning, der er sket gennem årenes løb og hvordan det blev til "det berømte hjørne"!5
Svend Larsens forretning
Svend Larsens Manufakturforretning

1973 april; Svend Larsen's forretning overdrages
Ægteparret Annie og Kai Boesen har overtaget manufakturhandler Svend Larsens forretning på hjørnet af Drivsaatvej og Teglværksvej i Jyderup. Annie og Kai Boesen ejer i forvejen 2 manufakturvareforretninger i henholdsvis Tølløse og Mørkøv.
Forretningen i Jyderup vil blive videreført under navnet Svend Larsens Efterfølger, idet Kai Boesen finder, at Svend Larsen gennem sine mere end 36 år, som manufakturhandler i Jyderup formåede at skabe en good-will og et renomè som forretningen kun kan være tjent med6


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1955, maj 1955, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 183 nr. 14
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 27. juni 1957, side 4
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 4. april 1950, side 3; Manufakturhandler Jyderups største skatteyder
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 27. nov. 1971, side 6; Fra det gl. hjørne, Svend Larsens forretning
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 18. april 1973, side 6; Svend Larsen's forretning overdrages
Kilde 7: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 8: Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494). Resterende navne fra Preben Ebbe Johansen 2017
Kilde 9: Oplyst af Margrethe Gybel Jensen, på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" 2016, hvor billedet har været fremvist
Kilde 10: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017

Sidst rettet 16. september 2017
©Jyderup Realskole