Olesen
Thorkild Olesen, søn af Købmand Olesen
ses på Jyderup Realskole fra I Underklasse 1919 - Realeksamen 19261
Hans Olesen ses på Jyderup Realskole fra II Underklasse 19192
Ingeborg Olesen ses på Jyderup Realskole fra 1917 -II Mellem 19213
Jens Olesen ses på Jyderup Realskole 19554 og Realeksamen 1958 hvor han talte på elevernes vegne10


Th. Olesens købmandsforretning
Billede fra facebooksiden "Stationsbyen Jyderup"


1955 nov.; Den fjortenårige Jens, søn af købmand Th. Olesen, Jyderup, faldt i går ned fra en lastbil ved faderens forretning. Han brækkede overarmen. Falck i Snertinge kørte drengen til Centralsygehuset i Holbæk6

1957, Kalundborg Folkeblad 25. feb. 1957, side 3; Smuk spejderfest (billede)
1961, 17. april - KF, side 3+4; Spejderfest med succes (omtale af JR elever+billede)
Skarridsholm trop og flok og Dronning Margretes trop og flok, Jyderup, lod lørdagen stå i spejderfestens tegn. Der indledtes om eftermiddagen med march gennem byen som optakt til åbningen af en righoldig tombola på hotel Skarridsø
Lørdag aften var der så godt som fuldt hus i den store sal på hotellet, hvor et strålende underholdningsprogram blev afviklet.
Formanden for tropsrådet, ingeniør Tuchsen, bød velkommen, hvorefter fanerne blev ført ind og rullet ud under trommehvirvl. Flankeret af spejderkammerater, fremsagde Hanne Hjørlund smukt en prolog af Piet Hein.
Det viste sig i det hele taget, at spejderne råder over mange dygtige aktører, endog med dygtige viseforfattere i mellem.
"Skovmændene" sang den festlige vise "En spejderfest" bliver til", forfattet af Jens Olesen, hvorefter blåmejser opførte en lille komedie, kaldet "Gretelil".
Om "lejrbålet" samledes ulveunger for at høre "en sjov historie", herligt fortalt af Johnny Quaade, suppleret af Flemming Nielsen, som fik både små og store til at le med, Marianne Slott-Jensen og Peter Jensen foredrog en vekselsang på charmerende måde.
Julemærkets historie blev fortalt af pigespejderne i billedform. Drengene opførte en kriminalsketch "Retten", og ulveunger forklædt som pirater sang en fejdende sørøvervise som hed "Santa Hera's færd". Fred på jorden blev legaliseret i "Blåmejsens drøm", sunget som vekselsang af 10 piger og medvirken af "fremmede folkeslag", dvs. spejdere forklædt som arabere, kinesere osv. "Pionererne synger" var spejderpigernes afdeling med fremvisning af spejderdragter fra tiden 1910-1924. Med megen dramatik opførte drengespejderne sketchen "En grufuld nat" og ulvene "En underlig medicin".
Jørgen Folkmann og Bjarne Lund med fløjtekor gav "Skærsliberen" i en ny version. Vældig sjov blev sangen "Ded er så nem med ded" sunget af Ingeborg Olesen og Anne Birgit Spliid, og det samme gjaldt for Kirsten Rasmussen der, med kor sang Admiralvisen fra "Pinafore" - det var dygtigt gjort. Ulveunger spillede sketchen "Sørens sygdom", og to andre skabte Mexico stemning. Det var Jens Hartvig og Lars Ole Sørensen som forrygende sang "Umbriago", assisteret af et par anonyme, formummet i et "æsel".
"Skovmandspatruljen" havde en herlig potpourri "Tosserier", og så samledes alle til afslutningen om lejrbålet. Bifaldet bragede gang på gang gennem salen. Det var succes fra først til sidst. Et kæmpearbejde lå bag det store og afvekslende program.
Efter en pause var der "spejdermarch" i salen, hvorefter der blev danset til Helge Olsens orkester. Ved 24 tiden sluttede festen og ingeniør Tuchsen takkede til alle sider, og man sang "Spejderbror, her er min hånd"5


1965 1. november; Købmandsgården jubilerer
Den gamle, kendte købmandsgård i Jyderup kirkeby, der tilhører købmand Th. Olesen, har i dag været i familiens eje i 50 år. Det er imidlertid ikke det eneste jubilæum, forretningen skal fejre, for til foråret har den bestået i 150 år.
Th. Olesens far overtog forretningen 1. november for 50 år siden, og gennem tiderne er der sket mange forandringer. Således falder jubilæet sammen med, at der netop åbnes nogle nye, moderne lokaler efter ombygning til selvbetjeningsprincippet. I efteråret blev der iøvrigt taget en stor hal i brug i grovvareafdelingen8

1965 Tøjindsamlingen

1966 Jyderup Realskoles Kollegium
Vedtægterne blev vedtaget, og der blev valgt fire kommanditister:
Købmand Th. Olesen, "Den gamle Købmandsgård"
Fru Kirsten Hallager, Holbækvej
Gårdejer Richard Petersen, "Teglværksgården" og
Herreekviperingshandler Stefan Ohrt, Nyvej.
De valgte kommanditister indgår nu i samarbejde med de tre medlemmer af aktieselskabet:
Gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården" (formand)
Sognerådsformand Poul Rasmussen, "Skovgården" og
Skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderup Realskole, således at disse tilsammen syv valgte danner bestyrelse9

1969 juli; Kornafdeling lejes ud
Firmaet Th. Olesen, Jyderup, har pr. 28 juli 1969 lejet den store, moderne kornafdeling ud til firmaerne Carl Jensen og Søn A/S, Nykøbing Sj., og Holbæk Korn A/S
I den anledning er der til samtlige kunder udsendt en skrivelse med orientering om nyordningen og det fremgår heraf, at lejemålet omfatter siloer og lagerbygninger med henblik på videreførelse af den af købmand Th. Olesen hidtil drevne grovvareforretning.

Fortsætter som leder
Købmand Th. Olesen vil fortsætte som lokal leder af forretningen og repræsentant Kurt Larsen, Jyderup, vil fortsat besøge kundekredsen. Kunderne vil som hidtil kunne få dækket deres forbrug korn, foderstoffer, gødning m.m., ligesom de vil kunne få oplagt korn med senere hjemtagning, afregning eller ombytning til svinefoder for øje.
Købmand Th. Olesen oplyser, at lejemålet intet har at gøre med kolonialafdelingen, der vil blive fortsat som hidtil7


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1919-27
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1919
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1917-22
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1955
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 17. april 1961, side 3+4; Spejderfest med succes
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 25. november 1955, side 4; Kort nyt; Jens Olesen
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 31. juli 1969 side 6: kornafdeling lejes ud
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 1. november 1965, side 3; Købmandsgården jubilerer
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1966, side 3; Kommanditselskab stiftet ved Jyderup Kollegiet A/S
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1958, side 3+8; Afslutning på Jyderup Realskole

Sidst opdateret 19. juni 2015
©Jyderup Realskole