Hjørlunds børn gik på Jyderup Realskole
Niels Hjørlund, ses på Jyderup Realskole fra 1956 I Ma, 1957 II ma, 1958 III ma, 1959 IV ma
der ses ikke mellemeksamen for 1959 (men han har sandsynligvis taget mellemskoleeksamen) ses ikke 19601

Niels konfirmeret 5. oktober 195812
Hanne Hjørlund, ses på Jyderup Realskole fra 1958 I ma, 1959 II m.c, 1960 (ses kun realeksamen
og mellemskoleeksamen for 1960), ses ikke 19612

Konfirmeret 2. oktober 19603
Forældre Andreas og Kirsten Hjørlund, Præstegården, Holbækvej 122(fra Flemming Thorsen)

1955 okt.; Hele sognet sagde farvel til pastor Hjørlund og hans familie
Der er kraft i de gode minder.
Tirsdag aften tog menighederne i Sønderup-Nordrup afsked med deres afholdte præstefolk, pastor Hjørlund og familie, der nu forlader sognet for at overtage embedet i Jyderup-Holmstrup.
Man mærkede, skriver "Sorø Amtstidende", at der ikke her var tale om en form for udvendig høflighed. Det var mennesker, der var søgt sammen i dyb trang til at sige tak, og praktisk taget hele sognet var mødt. Præstefolkene blev overvældet med gaver, og der blev holdt en lang række smukke taler for dem.
Pastor Hjørlund var meget bevæget, da han til sidst sagde tak.
- Der er kraft i gode minder, sagde han, og alt det gode, vi har oplevet med menigheden her, vil være en god ballast for os i tiden fremover.
Præsten sluttede med gode ønsker for sin efterfølger, og sluttelig tog familien afsked med alle deltagerne4


1956,
På Jyderup Realskole samledes alle eleverne i skolens gymnastiksal, hvor det stor juletræ var tændt. Mens man i ring gik om træet, blev flere julesalmer sunget. Pastor Hjørlund læste juleevangeliet og en fortælling. Der uddeltes juleknas, og skolebestyrer Valdemar Hansen holdt en kort tale til børnene, hvorefter der blev givet juleferie til mandag den 7. januar 195711

1957, Kalundborg Folkeblad 25. feb. 1957, side 3; Smuk spejderfest (billede)
1961, 17. april - KF, side 3+4; Spejderfest med succes (omtale af JR elever+billede)
Skarridsholm trop og flok og Dronning Margretes trop og flok, Jyderup, lod lørdagen stå i spejderfestens tegn. Der indledtes om eftermiddagen med march gennem byen som optakt til åbningen af en righoldig tombola på hotel "Skarridsø"
Lørdag aften var der så godt som fuldt hus i den store sal på hotellet, hvor et strålende underholdningsprogram blev afviklet.
Formanden for tropsrådet, ingeniør Tuchsen, bød velkommen, hvorefter fanerne blev ført ind og rullet ud under trommehvirvl. Flankeret af spejderkammerater, fremsagde Hanne Hjørlund smukt en prolog af Piet Hein. Det viste sig i det hele taget, at spejderne råder over mange dygtige aktører, endog med dygtige viseforfattere i mellem.
"Skovmændene" sang den festlige vise "En spejderfest" bliver til", forfattet af Jens Olesen, hvorefter blåmejser opførte en lille komedie, kaldet "Gretelil". Om "lejrbålet" samledes ulveunger for at høre "en sjov historie", herligt fortalt af Johnny Quaade, suppleret af Flemming Nielsen, som fik både små og store til at le med, Marianne Slott-Jensen og Peter Jensen foredrog en vekselsang på charmerende måde.
Julemærkets historie blev fortalt af pigespejderne i billedform. Drengene opførte en kriminalsketch "Retten", og ulveunger forklædt som pirater sang en fejdende sørøvervise som hed "Santa Hera's færd". Fred på jorden blev legaliseret i "Blåmejsens drøm", sunget som vekselsang af 10 piger og medvirken af "fremmede folkeslag", dvs. spejdere forklædt som arabere, kinesere osv. "Pionererne synger" var spejderpigernes afdeling med fremvisning af spejderdragter fra tiden 1910-1924. Med megen dramatik opførte drengespejderne sketchen "En grufuld nat" og ulvene "En underlig medicin".
Jørgen Folkmann og Bjarne Lund med fløjtekor gav "Skærsliberen" i en ny version. Vældig sjov blev sangen "Ded er så nem med ded" sunget af Ingeborg Olesen og Anne Birgit Spliid, og det samme gjaldt for Kirsten Rasmussen der, med kor sang Admiralvisen fra "Pinafore" - det var dygtigt gjort. Ulveunger spillede sketchen "Sørens sygdom", og to andre skabte Mexico stemning. Det var Jens Hartvig og Lars Ole Sørensen som forrygende sang "Umbriago", assisteret af et par anonyme, formummet i et "æsel".
"Skovmandspatruljen" havde en herlig potpourri "Tosserier", og så samledes alle til afslutningen om lejrbålet. Bifaldet bragede gang på gang gennem salen. Det var succes fra først til sidst. Et kæmpearbejde lå bag det store og afvekslende program.
Efter en pause var der "spejdermarch" i salen, hvorefter der blev danset til Helge Olsens orkester. Ved 24 tiden sluttede festen og ing. Tüchsen takkede til alle sider, og man sang "Spejderbror, her er min hånd"5

1964, Kalundborg Folkeblad 8. apr. 1964, side 4; Provst Hjørlund
1964, Kalundborg Folkeblad 12. juni 1964, side 3; Provst Hjørlund
Provst Hjørlunds indsættelse som provst finder sted i Roskilde domkirke den 17. juni 1964

8/4.64
I anledning af, at provst Clausen, Tølløse, rejser og at der endnu ikke er udnævnt ny præst, har biskoppen over Roskilde stift konstitueret sognepræst Andreas Hjørlund, Jyderup-Holmstrup, til provst for Merløse-Tuse herreders provsti.
Det tilføjes, at herredernes provst altid vælges blandt en af provstiets præster, hvilket selvfølgelig betyder, at pastor Hjørlund forbliver i Jyderup-Holmstrup

12. april 1964 sognepræst Andreas Hjørlund indsættes som provst.
Nu foreligger den kongelige udnævnelse af sognepræst Andreas Hjørlund, Jyderup-Holmstrup til, tillige at være provst for Merløse-Tuse herreders provsti i Roskilde Stift.
13/4.64 kf, side 3+10
Den nye provst er 47 år, søn af afdøde sognepræst Hjørlund, Slangerup. Hans hustru er datter af afdøde sognepræst Rønild, Tømmerup ved Kalundborg.
Provst Hjørlund begyndte sin præstegerning som hjælpepræst hos provst Olivarius ved Maribo domkirke. Han var derefter sognepræst i 12 år i Sønderup-Nordrup ved Slagelse. Herfra kom han i 1955 til Jyderup-Holmstrup.
Samtale med den nye provst
I en samtale, vi har haft med provst Hjørlund, oplyser han, at provstestillingen er ikke en stilling, man søger, men på grundlag af biskoppens indstilling udnævnes en af præsterne i Merløse-Tuse herreder. Provst Hjørlund understreger stærkt, at han fremtidig først og fremmest vil føle, at han er præst for Jyderup-Holmstrup sogne, hvor han er glad for at arbejde og føler sig godt hjemme. Provstestillingen er et ekstra job ved siden af.
Hjørlund
Pastor Hjørlund (1970)10
32 kirker med 21 præster
- Hvor stort er provstiet?
- Det kan angives ved en trekant, hvis spidser er Tuse Næs, Store Taastrup og Jyderup. I det område er 32 kirker og 21 fungerende præster
Provst Hjørlund fortsætter: jeg efterfølger provst Clausen, Tølløse, der er flyttet til Ollerup på Fyn, Han var en dygtig provst, der på en praktisk måde forstod at få tingene til at glide. Forinden Clausen fungerede som provster følgende: Rørbeck i Kundby, Balslev i Soderup, Henry Larsen i Skamstrup og Wegener i Skamstrup. Så er vi kommet tilbage til året 1899.
- Kan De formulere et særligt program for Deres fremtidige virke?
- Nej, det føler jeg ville være misvisende. Når man står over for et nyt arbejde, skal man først selv lære, og så prøve på at tage fornuftigt og praktisk på opgaverne i den rækkefølge, de melder sig. Men det ville interessere mig at sætte mig ind i tingene.
Tilsyn
- Hvori består en provst funktioner?
- Provsten er melleminstans mellem biskoppen og menighedsrådene og præsterne. Hvert 3. år afholder provsten syn over kirkerne, kirkegårdene og præstegårdene. I Merløse-Tuse herred plejer provst
Udvalgets valgte medlemmer at deltage i disse syn. Provst Hjørlund tilføjer: Provstiudvalget består foruden provsten af 2 medlemmer valgt af menighedsrådene. og jeg vil får god hjælp og vejledning af de nuværende provstiudvalgsmedlemmer: chefredaktør Monrad Hansen, Holbæk, og skovejer Frede Jensen, Jyderup.
Provstiudvalget fører tilsyn m. præsteembederne, kirkernes og kirkegårdens økonomiske forhold.
Og provsten foretager præsteindsættelse hver gang en ny præst er ansat i et sogn og iøvrigt tilsyn med præsterne, kordegnens og kirkebylærernes kirkebogføring6

Kristelig dagblad 5. juni 2004
Provst Andreas Hjørlund, Randers, er død, 87 år. Andreas Hjørlund, der var præstesøn fra København, blev i 1941 teologisk kandidat ved Københavns Universitet. Året efter blev han ansat som hjælpepræst ved Maribo Kirke, og fra 1943 til 1955 havde han embede som sognepræst i Sønderup og Nordrupvester Sogne ved Slagelse. Siden flyttede han til Jyderup for at virke som sognepræst i Jyderup og Holmstrup Sogne. Fra 1964 var han tillige provst for Holbæk Provsti, og i perioden 1968-1983 sad han i bestyrelsen for Danmarks Provsteforening. Andreas Hjørlund arbejdede i en årrække sammen med sin hustru, pastor Kirsten Hjørlund, der fra 1974 til 1983 virkede som hjælpepræst i Jyderup og Holmstrup. Andreas Hjørlund, der sammen med Kirsten gik på pension i 1983, blev enkemand i 1999 efter 56 års ægteskab.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/111425:Mennesker--Doedsfald 4.10.20137

1971, Kalundborg Folkeblad 26. jan. 1971, side 6; Lægeeksamen Niels Hjørlund
En ung jyderup'er stud. med. Niels Hjørlund, søn af provst Andreas Hjørlund, Jyderup, har ved Københavns Universitet bestået medicinsk embedseksamen med en fin 1. karakter.
Niels Hjørlund tiltræder allerede fra i dag en stilling som reservelæge ved Fredericia Amts Bysygehus9

Provstinde indsættes 1974
Provstinde insættelse sept. 197413
Artiklen pt. ikke medtaget


12. oktober 2001
Fødselsdage i dag: Pastor emerita Kirsten Hjørlund, Jyderup, 85 år. Kirsten Hjørlund blev uddannet privatlærerinde i 1939 og tre år efter gift med Andreas Hjørlund, der dengang var hjælpepræst i Maribo. Han blev siden sognepræst i Jyderup og Holmstrup og provst i Holbæk Provsti, og Kirsten Hjørlund blev som særuddannet præst i 1974 ansat som hjælpepræst i de samme sogne som hendes mand. Andreas Hjørlund tog sin afsked i 1983, og Kirsten Hjørlund var derefter i tre år hjælpepræst i Hjembæk-Svinninge Pastorat nord for Jyderup.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/205055:Mennesker
Ifølge mindeord for Andreas har fru Hjørlund været død siden 1999 ?8


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1956-60
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1958-61
Kilde 3: Jyderup Kirkebog opslag 34 nr. 39
Kilde 4:Kalundborg Folkeblad 20. okt. 1955, side 4; Hele sognet sagde farvel til pastor Hjørlund og hans familie
Kilde 5:Kalundborg Folkeblad 25. feb. 1957, side 3; Smuk spejderfest og Kalundborg Folkeblad 17. april 1961, side 3+4; Spejderfest med succes
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 8. apr. 1964, side 4; Provst Hjørlund, Kalundborg Folkeblad 12. juni 1964, side 3; Provst Hjørlund og Kalundborg Folkeblad 13. april 1964, side 3+10
Kilde 7: Kristelig dagblad 5. juni 2004
Kilde 8: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/205055:Mennesker
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 26. jan. 1971, side 6; Lægeeksamen Niels Hjørlund
Kilde 10: Billede af pastor Hjørlund fra Kalundborg Folkeblad 31. jan. 1970, side 6
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 24. dec. 1956, side 3; juleferie
Kilde 12: Jyderup kirkebog 1958-74 opslag 6 nr. 16
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 16 sept. 1974, side 6; Provstinde indsættelse

Sidst rettet 17. december 2015
©Jyderup Realskole