Kallenbach
Birthe Kallenbach Pedersen ses på Jyderup Realskole 1958, 19591


1970 1. maj; Tømrermester Kallenbach
Nok "træmand", men der er "Go" i træ
Ved en reception i går eftermiddags præsenterede tømmerhandler Axel Kallenbach, Jyderup sit nye byggecenter under firmanavnet Jyderup Tømmerhandle og Byggecenter", for en kreds af indbudte.
Mod 100 års jubilæum
Ved en reception bød Axel Kallenbach velkommen, og redegjorde kort for byggeriet. Tømmerhandlerens tanke gik tilbage til hans start som lærling i firmaet i 1938.
På det tidspunkt drejede det sig om et træskur. Jyderup Tømmerhandel nærmer sig ellers stærkt 100 års jubilæum, idet det blev grundlagt i 1875 af købmand Chr. F. Jensen. I 1904 overtoges firmaet af Viggo Jensen der i 1954 solgte tømmerhandlen til tømmerhandler Christensen, Nykøbing, og det var hos denne Axel Kallenbach kom i lære. I 1964 købte Flemming Funch Jensen, Jyderup firmaet tilbage, og denne solgte igen i 1955 til tømmerhandler Kallenbach, der i mellemtiden havde haft beskæftigelse ved Købehavns havn, og som startede Tømmerhandel i Tølløse i 1945. Men da Jyderup Tømmerhandel blev tilbudt ham følte Axel Kallenbach og fruen så stærk tilknytning til Jyderup, at de ikke behøvede megen betænkningstid.
Flere udvidelser
Siden overtagelsen i 1955 har der været flere udvidelser og moderniseringer. For tre år siden indviedes den nye bræddehal, og samtidig opstod tanken om byggecenteret, kombinationen af tømmerhandel og byggecenter som i dag indvies.
Det er udelukkende lokale teknikere og håndværker der har stået for opførelsen. Projektet er tegnet af arkitekt Carl Funch. Virum, søn af den tidligere ejer af tømmerhandelen, Flemming Funch Jensen, Jyderup, og som rådgivende ingeniør Per Gundersen, København, søn af bankassistent Harry Gundersen. De lokale håndværkere har været entreprenørfirmaet Jensen og Sørensen (jord og kloakarbejdet), murermester E. Bang, tømrermester J. Brochdorff, gas - og vandmester Hans Sørensen, installatør Poul Christensen, og malermester Poul Christensen2
Axel Kallenbach

1969 april; Tømrerhandler Kallenbach fylder 50 år
En af Jyderups dygtige erhvervsfolk, tømrerhandler Axel Kallenbach, Jyderup Tømrerhandel, fylder skærtorsdag, den 3. april 1969 50 år.
Axel Kallenbach er født i Amerika, hvor faderen var ingeniør i et amerikansk firma, men som 3 årig kom Kallenbach med sin mor og fra hjem til Danmark. Han fik realeksamen i Hellerup og i 1935 kom den unge mand i lære hos tømrerhandler Poul Guldager Christiansen, Jyderup Tømmerhandel, og som nu ejer Nykøbing S. Trælasthandel.
I Jyderup fik Axel Kallenbach en god og alsidig uddannelse. Men dette var ikke nok for den unge mand. Han fik ansættelse i Horsens Trælasthandel, og kom herfra på Trælastskole i Sverige, hvor der virkelig var noget at lære indenfor denne branche. derefter fik han ansættelse i Københavns Tømmerhandel, og i 7 år var han hos Trælast en gros Tage Peetz & Co., København. Det var under krigen, hvor der var ret store vanskeligheder for branchen, men Kallenbach fik ved den lejlighed et indgående kendskab til valutaregnskab, og forskelligt arbejde ved Købehavns Havn.
Men Kallenbach havde stilet mod sit eget, og i 1948 startede han Midtsjællands Trælasthandel i Tølløse. Det blev travle år, og det nye firma voksede til en anseelig størrelse. Men Jyderup trak lidt i den dygtige forretningsmand, og den 15. maj 1955 købte Kallenbach sit gamle lærefirma, Jyderup Tømmerhandel af A/S Chr. F. Jensen & søn, og indtil 1957 drev Kallenbach begge firmaer, men solgte så Tølløse forretningen.
Siden overtagelsen af Jyderup Tømmerhandel i 1955, er der sket flere udvidelser. Den stor udvikling og blomstring af firmaet skabte snart for trange forhold for den driftige mand, og modernisering og udvidelse var nødvendigt. Der opførtes stor, ny trælastlade, og for tiden er man i gang med opførelsen af en ny kontorbygning, hvor der også bliver ustilling og butik, en udvidelse på 420 kvm. Byggeriet ventes afsluttet midt på sommeren. Offentlige hver har Axel Kallenbach ikke stilet efter, man han har helliget sig sin virksomhed, som han på dygtig vis har oparbejdet til en efter forholdene stor forretning. Men Kallenbach er medlem af Jyderup Erhvervsråd, ligesom han har været i bestyrelsen for Jyderup Tekniske skole.
Personligt er Axel Kallenbach en elskværdig og jovial mand, der har det bedste forhold til sine mange medarbejdere, og han nyder stor agtelse i sin store kundekreds, der spænder viden om. Sporten i Jyderup har også i Kallenbach en af sine trofaste tilhængere, for slet ikke at tale om Bridgeklubben, hvor han er fast turneringsdeltager, og hvor en stor del af hans lune rigtig kommer frem, når han sidder ved spillebordet3

1979 april; Axel Kallenbach 60 år
Tømmerhandler Axel Kallenbach, Jyderup Tømmerhandel og Byggemarked, fylder tirsdag den 3. april 1979, 60 år.
Sine første leveår fik Axel Kallenbach i Amerika, hvor faderen var ingeniør i et amerikansk firma. Som kun 3 årig kom Axel Kallenbach med sine forældre til Danmark, og han fik sin skolegang og realeksamen i Hellerup, hvorefter han fik lyst til at gå ind i trælastbranchen. I 1935 kom han i lære hos daværende tømmerhandler Poul Guldager Christiansen, Jyderup Tømmerhandel. Her fik Kallenbach en alsidig uddannelse, som han siden supplerede i Horsens Trælasthandel og kom siden på trælastskole i Sverige. Herfra medbragte han en viden, der på mange måder kom til gavn i hans videre virke indenfor trælastbranchen. Bl.a. var Kallenbach ansat i Københavns Tømmerhandel og i firmaet Trælast En Gros ved Tage Peetz og Co., København. I dette tidsrum var der lejlighed til indgående at sætte sig ind i valutaregnskab, ligesom han fik indsigt i arbejdet i Københavns frihavn.
Alt hvad der var samlet af indsigt og kendskab til trælastbranchen, mangfoldiggjorde Kallenbach som selvstændig tømmerhandel for Midtsjællands Trælasthandel i Tølløse, og siden maj 1955 i Jyderup, hvor han købte det firma, hvor han tidligere havde været i lære, og indtil 1957 drev Kallenbach både Tølløse forretningen og firmaet i Jyderup, hvorefter Tølløse firmaet blev afhændet.
Store udvidelser er sket under Kallenbachs dygtige lederskab og Jyderup Tømmerhandel er blevet suppleret med det store og kendte byggemarked, med forretning ved Drivsåtvej. Der er opført nye lagerhaller og kontorbygning, og sidst er tilkøbt den gamle købmandsgård på Skarridsøgade, hvor der bagved er plads for flere udvidelser, bl.a. er der indrettet endnu en udstillingsforretning i sidefløjen.
Ikke blot har Axel Kallenbach, som en elskværdig og ligevægtig forretningsmand, et forbilledligt godt forhold til sin store kundekreds og forretningsforbindelser, men er tillige en afholdt respekteret arbejdsgiver.
Til trods for alle sine gøremål i virksomheden og foreningslivet, bl.a. Jyderup Håndværker- og Handelsforening, hvor Kallenbach er medlem af erhvervsudvalget, og medlem af Tornved erhvervsråd, ligesom han er formand for den konservative vælgerforening i Tornved kommune, har Kallenbach altid forstået, at afsætte tid til at være privat menneske, der i første række som en god familiefar i det harmoniske hjem, men tillige også blandt venner, hvor der dyrkes hobby, og her er det i første række bridgespillet, der har hans store interesse. Men også Jyderup Idrætsforening har nydt godt af Axel Kallenbachs store interesse for sporten, og han er en helt sikker tilskuer til kampene på Jyderup Stadium4

1967 juli; Lærerinde ansættes
Lærerinde ved Københavns skolevæsen, frk. Mette Lindow, er ansat ved Buerup sogneskole pr. 1. august og tiltræder ved det nye skoleårs begyndelse. Frk. Lindow, der afløser lærerindevikar fr. Birte Kallenbach, Jyderup, har været ved Københavns skolevæsen i 6 år5

Jyderup Tømmerhandle 1978 Nyt udstillingslokale Som et nyt indslag i gadebilledet, og som en service for kunderne, har tømmerhandler A. Kallenbach, Jyderup Tømmerhandel og Byggecenter A/S, nu tilendebragt indretningen af sin udstilling Skarridsøgade 31. Efter at have erhvervet ejendommen fra Dansk fryse Økonomi, og herved fået en hårdt tiltrængt lagerplads, er firmaet nu gået et skridt videre. I erkendelse af, at der færdes mange mennesker i Skarridsøgade har man nu indrettet ca. 90 kvm med to vinduer lige ved indkørslen til Tømmerhandelen fra Skarridsøgade, ligesom der er opsat enfin facade over det nye udstillingslokale. - Det er tanken fremover at vise en række sæson udstillinger. Nu i foråret drejer det sig om plæneklippere, havefræsere, havemøbler, parasoller og iøvrigt alt til haven. Ekspeditionen vil stadig foregå fra det eksisterende "Byggemarked", hvortil der også er indkørsel lige ved siden af den nye udstilling. Vi ser hen til at få stor glæde af denne nyskabelse, hvor vi om man må sige kommet frem på "strøget", siger Axel Kallenbach 7 Jyderup Tømmerhandle 1978

1985 juli; Sommermarkedet i Jyderup (uddrag)
Jyderup Handels- og håndværkerforening havde fredag og lørdag arrangeret sommermarked i Kallenbachs gård på Skarridsøgade, hvor alt startede fredag eftermiddag i det smukkeste tænkelige sommervejr for derefter at drukne i regn lørdag formiddag, indtil det igen klarede op over middag.
Og regnen kom
Lørdag morgen bød sommermarkedet på gratis morgenkaffebord. Normalt holdes det på gårdspladsen, men som vejret artede sig, var det heldigt, at tømrermester Axel Kallenbach havde stillet sin store magasinbygning i gården til rådighed. Her er der det mest pragtfulde lokale. Her havde festudvalget, fået skabet et virkeligt hyggeligt lokale. Og kaffebordet blev gennemført6


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 1. maj 1970, side 6; Tømrermester Kallenbach
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 1. april 1969, side 6; Tømrerhandler Kallenbach fylder 50 år
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 2. april 1979, side 7; Axel Kallenbach 60 år
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 18. juli 1967, side 4; lærerinde ansættelse
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 29. juli 1985, side 8; Sommermarkedet i Jyderup
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 9. maj 1978, side 6: Nye lokaler
Note:
På arkiv.dk ses et fint billede af hr. og fru Kallenbach https://arkiv.dk/vis/3599357 ved en 60 års fødselsdag

Holbæk Amts Venstreblad 10. juli 1952 Sunds Ventilationsfabrik har købt grund
Sunds Ventilationsfabrik har købt en grund på 22 kvadratalen på Lynggårdsvej af tømrerhandler Poul Guldager Christiansen, Nykøbing S.

Sidst rettet 10. september 2017
©Jyderup Realskole