Dorte Birch
Dorte Birch ses på Jyderup Realskole fra 1958/59 - Realeksamen 19631
2014 maj; Gensyn med Kaalund Kloster kostskole
Dorte Birch inviterede fredag sine to klassekammerater Jens Peter Rasmussen og Rolf Voetmann til at gense deres gamle kostskole, Kaalund Kloster, fra 1950'erne og 1960'erne. Foto: Per Buurgaard Christensen
2014 Rolf, Dorte og Jens Peter, Kaalund Kloster
Rolf Voetmann, Dorte Birch og Jens Peter Rasmussen
Kaalund Kloster 2014
Herover Jens, Dorte og Rolf
Besøg Kaalund Kloster 2014
Rolf Voetmann
Besøg Kaalund Kloster 2014
Jens Peter Rasmussen
To kostskoleelever besøgte fredag (maj 2014) med en klassekammerat deres gamle kostskole.
Jens Peter Rasmussen, Rungsted, og Rolf Voetmann, Tappernøje, boede fra sidst i 50'erne til starten af 60'erne i Kaalund Kloster, der på det tidspunkt var ejet af forstander- og ægteparret Viggo og Dagny Neergaard Jensen.
Dorte Birch, som de gik i klasse med på Jyderup Realskole efter deres tid i Kalundborg, havde inviteret dem til Kaalund Kloster på en fridag, hvor de kommunale kontorer var lukket.

Gensyn med oplevelser
Da de så bygningen, som i årene efter deres tid som kostskolehjem både oplevede en brand og en tid som administration for den gamle Kalundborg Kommune, vældede minderne frem.

- Men de har sløjfet hovedindgangen. Den var her med en bred trappe til, bemærkede de begge, da de stod på Klostertorvet og så på den store, gule bygning

Mejeri lige ved hånden.
Det, som i dag er indgangen til Borgerservice, var dengang en port til et mejeri.
- Maskinerne begyndte om morgenen og vækkede mig gerne. De larmede forfærdeligt, mindes Jens Peter Rasmussen.

Men der var altid frisk mælk til kostskoleeleverne.

Mange fine titler
Blandt eleverne, der havde alskens opgaver, florerede mange fine titler
LAB-folkene stod for at tømme skraldespande.
Forkortelsen var valgt ud fra den fine organisation Landsforeningen til arbejdsløsheds bekæmpelse
Køkkensekretæren var den elev, der skulle skrive navne på madpakkerne.
FBI var forstanderens forlængede arm, præfekterne, der holdt øje med de andre elever.
- De vidste altid, når vi havde smøger, siger Rolf Voetmann.
FBI-folkene blev etableret af en elev, hvis far var ansat i Scotland Yard, og de var udstyret med badges til formålet.

Dengang der var en sø
Da Jens Peter og Rolf bede i Kaalund Kloster, var Munkesøen en rigtig sø, hvor de kunne skøjte om vinteren, og i Klosterparken var der såvel "Underkrattet" og "Overkrattet", det sidste med en fodboldbane "Prærien", som eleverne mente var deres, og som de derfor jog andre bort fra.

Før branden i 1975
Den nu nedlagte forhal var stor og pompøs med et flot stengulv.
- Det var jo ikke en hvilken som helst bygning, siger Jens Peter.
Forstanderparret Viggo og Dagny Neergaard Jensen boede i den sydlige ende i stueetagen, hvor Viggo Jensen havde kontor i deres dagligstue.

Da familien ikke havde eget badeværelse, måtte de benytte elevernes på første sal.

Ovenpå boede pigerne, og på den anden side af badeværelserne boede drengene med de ældste dreng længst mod nord.
På førstesalen var der også hobbyrum og vaskerum. Og bad, som eleverne kunne bruge en gang om ugen8

II del af historien skulle også være i sn.dk men pt. ikke fundt, har sendt mail til sn.dk (marts 2015)


2013 læs her hvad Dorte Birch skrev;
i Jyderup Realskoles gæstebog og læs hvad Nordvenst nyt skrev ved 50 års jubilæet for årgang 1963

1966 feb.; Færdselsulykke ved "Iskælderhuset"
Frontalt sammenstød mellem to biler.
På spejlglat vej mellem Jyderup og Aggersvold, udfor "Iskælderhuset", skete i går ved 8,30 tiden et frontalt sammenstød mellem to biler, den ene ført af fru Else Bellis, Lindevej, Jyderup, med kontorassistent frøken Dorte Birch Larsen, Buerup, som passager, den anden ført af gdr. Erling Andersen, Maglebjerg pr. Svinninge. Fru Bellis bil skred ud i svinget, og vejen var så glat, at det var umuligt at rette bilen op. Den kurede lige mod den modkørende bil, og sammenstødet var ret voldsomt. Hårdest gik sammenstødet ud over frk. Birch Larsen. De to tilskadekomne damer, der var på vej til deres arbejde på NVE, blev af FalckZonen i Snertinge kørt til Kalundborg sygehus. Fru Belli kunne senere udskrives, men der venter Frk. Dorte Birch Larsen nogen tids sygehusophold. Gdr. Erling Andersen og hustru kom intet til. Begge køretøjer fik betydelig materiel skade2

1967, 4. juli; læserbrev fra Dorte B. Larsen - Vi har modtaget (Kalundborg Folkeblad):
Efter at have læst hr. overlærer Peter Larsens indlæg i Kalundborg Folkeblad den 24. juni d.å. er vi en kreds af gamle elever, der synes at vi må have lov at tage ordet for en kort bemærkning: Efter at Jyderup Realskole i 1962 fik en ny ledelse synes vi, endda tydeligt, at kunne mærke en kedelig tendens til, at visse af de gamle lærere ikke længere blev vurderet efter fortjeneste. Mange ting i det daglige tydede på dette, og skønt vi kun var store børn dengang kunne disse tendenser ikke forblive ubemærket.
Alle tidligere elever har meget at takke Peter Larsens for. Hvor han dog lagde et stort arbejde og ære i at få slået de svære staveord ind i vor bevidsthed, og få sat os ind i den danske litteratur, samt at skrive en god stil. Vi mindes de timer med glæde.
Ikke mindst selve Jyderup Realskole, har Hr. Peter Larsens bistået med hjælp på både den ene og den anden måde. Derfor fortjener han sandelig en bedre behandling end den, at man vil tvinge ham til, at forlade sin elskede skole to måneder tidligere end ønsket. På elevernes vegne fra Real A. 1963 Dorte Birch Larsen6

1968 oktober Vang Petersen 60 år
Overlærer, sognerådsmedlem Vang Petersen blev på 60 års dagen i går kraftigt hyldet.
Dagen igennem strømmede det ind med gaver, blomster og telegrammer, der mødte gratulanter fra både skoler, kolleger, elever, private og foreninger m.fl. Venstre var repræsenteret ved kredsformanden, prokurist Børge Sørensen, Havrebjerg, og sekretær Johannes Hansen, Hjorthøj.
Ved en aftenfest på hotel "Skarridsø", hvori deltog 90 gæster, blev den populære og afholdte fødselar hædret i taler og sang. Talerækken var skolebestyrer Georg Hansen, Høng Realskole, lærerinde fru Tove Ulladal, Høng, lakmester Lindberg Hansen, Emmabodavej, sognerådsformand Poul Rasmussen, Jyderup, skovejer Frede Jensen, Jyderup skov, postassistent, fru Karna Olsen, Kløvermarksvej, lektor Nørgaard, København, tidl. Jyderup,
Vang Petersens nevø fra Aarhus, skoleinspektør Peter Juhl, Aldersrovej, repræsentant Peter Hansen, Lynggaardsvej, overlærer fru Agnes Thastum Sørensen, Sølystvej, gårdejer Henning Nielsen, Søbogaard, redaktør fru Valborg Rundé, Jyderup og frk. Betty Rasmussen, Enghavegaarden, Mørkøv.
Inden Vang Petersen havde ordet for at takke for den store hyldest, var der underholdning ved sangerinden Dorte Birch Larsen. Der er en af Vang Petersens tidligere elever, og hun indflettede en tak for sin dejlige skoletid7


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 3. feb. 1966, side 4; Færdselsulykke ved "Iskælderhuset"
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 24. feb.1971, side 7
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 15. dec. 1972, side 7; Dorte Birch
Kilde 5: 1965, Kalundborg Folkeblad 1. sep. 1965, side 3; Dorte Birch Larsen underholder til høstfest
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 4. juli 1967, side 4; læserbrev fra Dorte B. Larsen
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1968, side 6; Vang Petersen 60 år
Kilde 8: Nordvest nyt http://sn.dk/Kalundborg/Gensyn-med-kostskolen/artikel/411194 31. maj 2014 ved (Ulrik) - kopieret marts 2015
Noter:
Pensionistforeningerne i Buerup-Holmstrup og nabosognene, havde i går en fornøjelig sammenkomst i Buerup forsamlingshus. Formanden for den lokale forening, vognmand Elo Nielsen, bød velkommen ved de festligt smykkede kaffeborde, hvorefter man så den morsomme film "Rasmines bryllup". Der fortsattes med selskabeligt samvær.
Efter en spisning af medbragt mad underholdt Dorte Birch Larsen, der gjorde stormende lykke med en række populære viser.
Det begejstrede publikum ville ikke slippe Dorte, før hun havde givet flere dacoponumre.5


Sidst opdateret 11. marts 2015
©Jyderup Realskole