Jyderup Realskoles realister 1969
Jyderup Realskoles realister 1969 og Jyderup Realskoles afgangselever 1979


Vi har en avisartikel fra ca. 1924, her er elevernes beståelses karakterer oplyst pr. elev
Det først i 1951 dimissionstalerne bliver gengivet i lokale aviser, før 1951 er der opremsning af navne for dem som har bestået henholdsvis Real- og Mellemskoleeksamen.
Desværre har vi ingen taler for årene 1962 og 1981.