Rejser/genvisit for Jyderup Realskole er "kun" lagt ind, skal redigeres og rettes yderligere
Tegning fra Frikvartter
Tegning fra Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" 1975, Jyderup Bogtrykkeri