Skolens rejsefond
1952
Ideen virkeliggøres i sommer med en Norgesrejse for elevernes i skolens 4. mellem. Man vil forsøge at arrangere rejsen billigst muligt og vil anvende det forventede overskud af skolens sangaftenarrangement på hotel Skarridsø den 17. maj 1952 til at nedskrive rejseudgiften for de enkelte elever. Det er meningen, at indtægten ved skolens sangaftener fremtidig skal indgå i ren rejsefond1

1953
Skolens rejsefond udbetalte sidste sommer til Norges turen rejsehjælp til dårligt stillede elever til et beløb af 450,- kr. Hovedparten af dette beløb indkom ved sangaften den 17 maj 1952
Rejsefondet har ca. 450,- kr. i kassen – overskud fra skolefester – og forventer en god forøgelse ved sangaftenen i år2

1954
Skolefesten holdtes som sædvanlig i dec. og var besøgt af ca. 700 deltagere. Den gav et overskud på 270,- kr. som gik i rejsefondens kasse. Der opførtes Hostrup: Familietvist og bagefter var der dans3

1954 Jyderup Realskole til Norge
30 Elever fra Jyderup Realskoles ældste klasser har med støtte fra skolens Skolefond udflugt til Norge 25. juni. Turen går i Kr. Nielsens turistbus og går ad nogenlunde samme rute som i fjord.
Turen varer i 10 dage4

1958
Overskuddet fra skolekomedien En søndag på Amager7
Overskuddet fra skolekomedien Aprilsnarrene" december 1958 går til skolens rejsefond5

1977
Rejsefonden eksisterede i 1977, her fortalte Asger Raun, at det var muligt for elever at søge penge til skolerejser fra rejsefonden, dog ikke lommepenge (i forbindelse med rejse til England februar 1977)6Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 8. maj1952 udlandsrejse for eleverne før de forlader skolen.
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1953 side 5, Jyderup Realskole, maj 1953, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1954 side 4, Jyderup Realskole, maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 7. juni 1954, side 4; Jyderup Realskole til Norge
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 27. nov. 1958, side 3+7; "Aprilsnarrene" som skolekomedie hos Realskolens elever
Kilde 6: Christina Huus, 2012
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 17. mar. 1958, side 3; Stor succes


Sidst rettet 16. november 2015
©Jyderup Realskole