Jyderup Bogtrykkeri
Ejnar Christensen, Jyderup Bogtrykkeri
Min far, fortæller Ernst, bogtrykker Ejnar Christensen, har stået i lære som sætter på Holbæk Amts Venstreblad i Holbæk og blev udlært under 1. verdenskrig. Efter sin læretid arbejdede han mange forskellige steder her i landet og i Norge og fik på den måde et godt og alsidigt kendskab til den tids typografi.
Efter krigsafslutningen i 1918 kom der en depressionsperiode med stor arbejdsløshed bl.a. for typografer. Det kneb derfor også for min far at holde arbejde. Denne usikkerhed med stadig skiftende arbejdspladser var ikke rigtig noget for ham, og derfor tænkte han på at starte for sig selv.
Efter at have set på forskellige lokaler i bl.a. Svinninge og Jyderup, købte han huset på Tjørnevej og startede her Jyderup Bogtrykkeri den 15. november 1922 under så beskeden og små forhold, at nutidens typografer og bogtrykkere ville sige, at det var helt umuligt.
En reol med skrift, samt en digel, der skulle trædes ligesom en skærsliberbør, var begyndelsen oppe i spisestuen.
Jyderup var dengang i rivende udvikling, men en bogtrykker kunne dog ikke leve af de tryksager, som byens forretninger og få industrier kunne aftage.
Selvom far blev mødt med stor velvilje hos alle, varede det dog ikke længe, før den lille driftskapital var væk.
Jyderup bogtrykkeri
Fra Jyderup Bogtrykkeris 50 års jubilæum 1972 fra venstre ses Ejnar og fru Ellen-Johanne, og fru Lotte samt sønnen Ernst1
Som sidste udvej - og for de sidste penge - startede han så "Jyderup Posten", og det første nr. udkom den 3. august 1923 i et oplag på 900 eksemplarer, og dette blev vendepunktet for Jyderup Bogtrykkeri.
Efter 2 års forløb var der kommet så meget gang i avisen og tryksagerne, at der kunne bygges en lille tilbygning ude i haven, og en moderne hurtigpresse blev anskaffet.
Dette var naturligvis en stor forbedring, men samtidig voksede gælden. Som et lille kuriosum kan nævnes, at min farfar, kort tid efter at far begyndt som bogtrykker, har udtalt: "Hvordan skal det dog gå Ejnar i Jyderup - i hele mit liv har jeg kun købt 50 visitkort"
Det var dog ikke visitkortene så meget, som forenings- og forretningstryksager, samt "Jyderup Posten", som var grundlaget for den videre eksistens.
Allerede i 1930 måtte far igen udvide længere nede i haven, og i 1934 kom der igen en tilbygning. I 1936 anskaffedes en moderne trykautomat, der selv kunne tage papiret og lægge det ud igen.
Så kom 2. verdenskrig og med den papirrationering, el rationering - mørklægning osv.
Trykkeriet var nu kommet i god gang, og alle disse problemer kunne ikke mere slå far ud.
Jeg har jo selv oplevet en meget stor del af denne udvikling, og jeg var helt overbevist om, at jeg ikke selv ville være bogtrykker efter at have set, hvordan min far mange gange, træt af dagens slid og arbejde - af pligtfølelse overfor sine kunder - tog en kasse skrift op i stuen på spisebordet for at sætte videre til langt ud på natten.
Min gang i trykkeriet i drengeårene havde dog alligevel sat sine spor, og i 1939 gik jeg i lære som trykker på Holbæk Eksprestrykkeri.
Jeg har aldrig fortrudt, at jeg blev trykker. Efter at have aftjent min værnepligt arbejdede jeg forskellige steder og kom tilbage til min læreplads som 1. trykker i 1949.
I 1952 spurgte min far, om jeg kunne tænke mig at komme hjem og aflaste ham i trykkeriet med evt. senere køb for øje. - Og det kunne jeg.
I 1956 købte jeg Jyderup Bogtrykkeri, og den udvikling min far startede, har min kone, mine medarbejdere og jeg søgt at føre videre.
Også har vi med gælde kunnet se en støt fremgang. Allerede i 1962 udvidede vi trykkeriet til omtrent det dobbelte, men med den stadig stigende tilgang af ordrer blev det nødvendigt med et større personale og flere maskiner, så i 1964-65 besluttede vi at bygge et helt nyt trykkeri, og den 19. oktober 1967 flyttede vi ind i vore nuværende lokaler.
Siden denne flytning har vi udskiftet hele vor maskinpark, samt mange af vore skrifter, ligesom vi har anskaffet både sættemaskine og en lille offsetmaskine, så vi har egentlig for lidt plads igen, men det får være. Vi råder i dag over de mest moderne og effektive maskiner, både i sætteri og trykkeri, samt diverse mindre bogbinderimaskiner.
Medarbejderstaben er ligeledes vokset, vi beskæftiger nu 4 svend, 2 lærlinge, samt 4 deltidsansatte damer.
Tryksagsproduktionen er også steget voldsomt, og vi har den glæde, foruden at have mange lokale tryksagsforbindelser, at levere tryksager til forbrugere over hele landet, heraf specielt til mange forbrugere i København.
Jyderup Posten er med sin spæde begyndelse på 900 eksemplarer nu oppe på 3.500, der udsendes hver torsdag.
Selv om der i dette halve århundrede har været krig, mange strejker, sygdom og lignende, er Jyderup Posten dog altid udkommet på den fastsatte dag, mange gange dog med de sene nattetimer til hjælp, og i sygdomstilfælde kun med annoncørernes velvilje og forståelse.

På jubilæumsdagen, onsdag den 15. november 1972, er vi så heldige, at min mor og far stadig er raske og rørig, og det vil glæde os meget at hilse på vores tryksagskunder, annoncører, leverandører, samt husets venner ved en lille reception kl. 10-13 på Lyngvej 19
Med venlig hilsen, Lotte og Ernst Christensen2
Jyderup bogtrykkeri 1963 Trykkere fra Slagelse, Ringsted og Korsør var i aftes indbudt til sammenkomst og forevisning af to nye hypermoderne trykkemaskiner hos bogtrykker Ernst Christensen, Jyderup Bogtrykkeri. Til stede var en usædvanlig gæst, en ung neger John W. Forje, der er ansat på et offsettrykkeri i West Cameron i Afrika.
Under en samtale med bogtrykker Christensen oplyste den Forje, at han allerede i skolen havde fattet interesse for Danmark og fået lyst til at besøge landet.
For nogen tid siden skrev han og en kammerat til 6 europæiske lande, bl.a. Danmark, for at høre, om de måtte komme på studierejse.
Den dansk regering indbød Forje og hans kammerat. Under studieopholdet er Forje på Eickhoffs maskinf., København. Sammenkomsten blev indledt på Bromølle Kro, hvor direktør Richter holdt foredrag om trykkerimaskiner. Derefter tog man til Jyderup Bogtrykkeri, hvor bogtrykker Christensen på billedet ses i færd med at forklare Forje en teknisk detalje ved den moderne maskine3
1972 nov.; Jyderup Bogtrykkeri 50 år
Jyderup Bogtrykkeri fejrer onsdag den 15. november 1972 50 års jubilæum. Det var bogtrykker Ejnar Christensen der startede virksomheden, som er videreført af sønnen, bogtrykker Ernst Christensen, og fælles for dem begge har det været, at skabe gedigent og smukt håndværksmæssigt arbejde, og utallige er de tryksager der gennem de 50 pr er gået ud fra Jyderup Bogtrykkeri. Bogtrykarbejde af meget høj karat.
I anledningen af jubilæet udsendte i går til samtlige husstande en meget smuk tryksag.
Svær start
Ejnar Christensen udlærtes som typograf på Holbæk Amts Venstreblad under 1. verdenskrig, men efter krigen i 1918 kneb det med at få arbejde, og den unge fremadstræbende mand havde ikke til sinds at sætte sig hen for at vente på bedre tider, og han købte et hus på Tjørnevej hvor Jyderup Bogtrykkeri blev startet under beskedne og små forhold. En reol med skrift, samt en tryk digel der skulle trædes med foden blev opstillet i spisestuen, Jyderup var også dengang i en rivende udvikling, men en bogtrykker kunne dog ikke leve af de tryksager, som byens forretningsfolk og få industrier kunne aftage. Og det varede ikke længe før den lille driftskapital var væk, og der måttes findes nye veje"
Jyderup Posten
Og udvejen blev til "Jyderup Posten" hvis første nummer udkom den 3. august 1923. Fremstillet på den lille digel, et i sig selv imponerende arbejde, når man tænker på, at avisen udkom i 900 eksemplarer. Men det var den rigtige idé Ejnar Christensen havde fået og kun to år efter var der så meget gang i avisen og bogtrykkeriet, at det blev nødvendigt med en tilbygning ud i haven og en ny trykpresse måtte anskaffes.
Allerede i 1930 måtte der yderligere udvides ned i haven, og dette gentog sig i 1934 og i 1936 anskaffedes en ny, automatisk trykmaskine.
Generationsskiftet
Gennem årene fik firmaets nuværende indehaver, bogtrykker Ernst Christensen - ved sin gang i bogtrykkeriet som barn - også lyst til faget, og i 1939 kom han i lære som trykker på Holbæk Eksprestrykkeri. Efter at have arbejdet forskellige steder kom Ernst Christensen i 1952 hjem i firmaet, som han købte i 1956. Og den gode udvikling bogtrykker Ejnar Christensen havde startet, førte Ernst Christensen videre, dygtigt bistået af sin hustru, Lotte Christensen.
Det var den nyere tid, der nu trængte sig på, og udviklingen indenfor de grafiske fag havde Ernst Christensens bevågenhed, og dygtigt ledet af de to unge folk fortsatte firmaet stødt opad, og i 1942 udvidedes trykkeriet til næsten det dobbelte, og det blev stadig mere og mere nødvendigt med større personale og maskinpark.
I nye lokaler
Arealet på Tjørnevej var efterhånden blevet overbebygget, og man så i møde, at forholdene her snart ville blive for trange. I 1964-65 tog man springet fuldt ud og sikrede sig en grund i Jyderups nye industrikvarter ved Lyngvej, og her opførtes et hypermoderne og tidssvarende bogtryk etablissement med alt hvad dertil hører, samt privatbolig for bogtrykkeren. Og dette kunne indvies den 19. oktober 1967
Siden flytningen har firmaet udskiftet hele maskinparken, samt mange af skrifterne, og endvidere er der anskaffet sættemaskine og en offset maskine, det sidste nye indenfor branchen. Et moderne og tidssvarende bogtrykkeri opstod i Jyderup, og her ved 50 års jubilæet beskæftiges fire svende, to lærlinge og fire deltidsdamer samt ægteparret selv. Tryksagsproduktionen er steget voldsom og kvaliteten er i dag som før, fortsat i fineste udførelse.
Dette har da også givet sig udslag i, at kundekredsen i dag findes over det meste af landet, med specielt mange ordrer til København. Og "Jyderup Posten" udkommer i dag i 3500 eksemplarer hver torsdag, som annonceorgan for området.
Jubilæet vil blive behørigt markeret og hertil vil også firmaets grundlægger, bogtrykker Ejner Christensen, der nu bor i Rørvig, deltage 4

1972 nov.; Jyderup Bogtrykkeri 50 år
Bogtrykker Ernst Christensen og frue, Jyderup Bogtrykkeri, var på deres 50 års firmajubilæum i går genstand for en ovenud stor opmærksomhed. Dagen startede med morgenkaffe for hele personalet, og her overrakte personalet deres gave, et meget smukt ur. I øvrigt strømmede det ind med blomster og gaver fra kollegaer, forretningsforbindelser og fra personlige venner. Om formiddagen holdtes der reception i det moderne bogtrykkeri og her indfandt sig mange der ønskede at bringe en personlig gratulation. Bl.a. sås repræsentanter fra Dansk Bogtrykker- og Presseforening, og en lang række kolleger, repræsentanter fra Tornved kommune.
Dagen blev den helt store festdag for Ernst Christensen og frue, der her fik virkelig synlige beviser på den agtelse de nyder for deres fine bogtrykarbejde, og for den dygtige måde de har drevet firmaet videre på. en lige så stor dag blev det for firmaets stifter Ernst Christensens far, bogtrykker Ejnar Christensen og frue, der nu bor i Rørvig, men som deltog i hele festligheden, hvor de fik deres del af hyldesten.
På billedet (i toppen af denne side) de to bogtrykkere med fruer, der på så dygtig vis startede og udbyggede Jyderup Bogtrykkeri og Jyderup Posten til en moderne og tidssvarende bogtrykvirksomhed6

1975 jan.; Jyderup Trykkeri solgt
Bogtrykker Ernst Christensen, Jyderup Bogtrykkeri på Lyngvej, har solgt sit blad, Jyderup Posten, til Holbæk Amts Venstreblad. Selve bogtrykkeriet fortsætter som hidtil. Det er det også hensigten at bladet skal gøre, bort set fra at Ernst Christensen ikke længere skal stå for udgivelsen. Efter forlydende skal en kontordame betjene kunderne ved indtelefonering. Overtagelsen sker pr. 1. marts 19757

1976 feb.; Ejnar Christensen 80 år
Grundlæggeren af Jyderup Bogtrykkeri og af ugebladet Jyderup Posten, Ejnar Christensen, - hvis livsgerning videreføres af sønnen, bogtrykker Ernst Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, - fylder på mandag den 23. februar 1976 - 80 år.
Ejnar Christensen, der nu bor i Rørvig, er født i Købehavn. Faget lærte han på Holbæk amts Venstreblad, supplerede sin uddannelse bl.a. i Norge, og kom i 1922 til Jyderup. I spisestuen i ejendommen på Tjørnevej startede Ejnar Christensen med datidens trykkemaskine, en trædedigel, men året efter oprettede han Jyderup Posten, fik nye maskiner, og i øvrigt succes fra starten. Tre gange måtte han udvide betydeligt, men fik alligevel fritid til at blive sommerhusmatador i Rørvig, hvor han en overgang ejede i alt 10 sommerhuse til udlejning.
Sønnen, Ernst Christensen, overtog virksomheden i 1956, efter at han først havde forpagtet den et år. Sammen med sin hustru, Ellen-Johanne, flyttede Ejnar Christensen til Rørvig, men har med stor tilfredshed fulgt sit livsværk i Jyderup, hvor udvidelserne fortsatte og bl.a. resulterede i den stor nye ejendom på Lyngvej. Der er foruden Ernst Christensen fire andre børn i ægteskabet, døtrene Nethe, Else, Tove og Birgit, hvoraf de tre førstnævnte bor henholdsvis i København, Sverige og Helsingør, mens Birgit er gift med boghandler John Hansen, Knabstrup.
Ejnar Christensen har stadig mange gode venner i Jyderup, hvor han blev kendt, som en dygtig, reel og elskværdig mand, afholdt af alle for sin hyggelige væremåde, altid med et venligt ord og en lun bemærkning til kunder og venner, og selvom Rørvig altid har været et yndet sted, så har Jyderup stadig en stor del af hans hjerte og interesse5

Det er muligt at skrive til Ernst via Jyderup Bogtrykkeri, den nuværende ejer Bjarne har email til Ernst, og familien er selvfølgelig inviteret til Jyderup Realskoles gensynsfester8


Kilder:
Kilde 1: Billedet fra Kalundborg Folkeblad 16. november 1972, side 6; Jyderup Bogtrykkeri 50 år
Kilde 2: Jubilæumsbrochure for Jyderup Bogtrykkeri, 1972, fra Erik Darman
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 26. november 1963, side 3; Bogtrykkere ser trykkemaskiner i Jyderup
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 10. nov. 1972, side 6; Jyderup Bogtrykkeri 50 år
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 19. feb. 1976, side 9; Ejnar Christensen 80 år
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 16. nov. 1972, side 6; Jyderup Bogtrykkeri 50 år
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 18. jan. 1975, side 6; Jyderup Trykkeri solgt
Kilde 8: Christina Huus, 2012
Noter: Jyderup Realskoles årsberetning
Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter
"Det blå hæfte", informationsaviser m.fl. ses også at være trykt ved Jyderup Bogtrykkeri
I 1972 var elever fra Jyderup Realskole der lavede Frikvarter på besøg på Jyderup Bogtrykkeri (Erik Darman 2013)

Sidst opdateret 24. marts 2015