1951 G.A. Hansen
underviste på Jyderup realskole fra 1947-1952
Jyderup Tekniske skole
Vi ved fra billede fra Lokalarkivet i Jyderup at lærer Hansen også underviste på Jyderup Tekniske skole, men ikke hvilke fag eller "hvor længe", Realskolens lærere underviste på Jyderup Tekniske skole gennem hele denne skoles tid.
Her link til billede Teknisk skole 1948
Lærerstaben på Jyderup Tekniske Skole, 2.12.1948.
Bageste række fra v: Lærer Thomas Vang Petersen, civilingeniør Johan Tüchsen, lærer K. Clausen, bogholder Petersen, murermester Aksel Olsen, repræsentant Valdemar Gybel Jensen (kaldet Valde).
Forreste række fra v.: købmand Harry Gundersen, lærer G.A. Hansen, lærer johan Schultz, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, bogholder Aa. Sørensen, murermester Jørgen Pedersen.
G. A. Hansen, 1947/48- 1950/51
Hr. G. Hansen: Gymnastik IV Ukl.-Realkl. Drengene, Fysik I Mk., II Mk.b, IV Mk., Regning og Matematik IV Mellemklasse.

Som vikar for G. A. Hansen ses Hr. Greisholms. G. A. Hansen, som forlod skolen 1. februar 1952.
Som vikarer har virket Fru Larsen, Jyderup, Frk. Lykkeskov, København, Frk. Rudolph, Vordingborg, Hr. Holm, Petersen, København og Hr. Kildegård Kristjansen, Vordingborg1
(Hr. Greisholm ses året efter, der må stå at G.A. Hansen forlod skolen 1. februar og hr. G., fortsatte undervisningen)2

De første beretninger om skolerejser ses i årsberetningen 1952, side 4, hvor 3 real og IV henholdsvis rejser til Norge (Realklassen) og Bornholm (IV Mellemklasse)
Fra Jyderup Realskoles årsberetning 1952;
Samtidig var IV m en tur på vor egen skønne klippeø, Bornholm. Denne tur var ligeledes vellykket, trods et noget fugtigt vejr. Den ledes af G. A. Hansen og frue3

1950 marts Turist ture til Norge og Sverige
Realskolelærer G.A. Hansen, Jyderup, startede sidste år en række turist ture til udlandet, og i år forfølges succesen.
Den første tur er allerede planlangt og går gennem Norge med hjemrejse i Sverige. Der er lagt et omfattende program og sørget for, at turens deltagere får et indblik i norsk natur og folkeliv. Starten finder sted i turistbil fra Jyderup tirsdag den 11. juli (1950), og man er tilbage igen otte dage senere.
Turen går over Fyn, Jylland, Frederikshavn, Larvik, Skien, Vinge, Rjukan, Kongsberg, Drammen, Oslo, Halden, Gøteborg, Halmstad, Kullen, Helsingborg, og der afsluttes på Kronborg havbad med en middag4

1950 marts hist og her
Rettelse til ovenstående
- Rutebilejer Kristian Nielsen og lærer G.A. Hansen, begge Jyderup, arrangerer i juli en tur med turistbil til Norge og Sverige. er var indløbet fejl i annoncen i lørdags. Der sejles fra Larvik, ikke Narvik5 d

1950 juli Jyderup idrætsfolk på besøg i Emmaboda
Var inviteret som gæster til sportsstævne og stor industriudstilling
31 medlemmer af Jyderup idrætsforening har været på besøg i Jyderups svenske venskabsby Emmaboda og foretog turen i rutebiler, som kørte fra Jyderup fredag morgen. Realskolelærer G. Hansen, Jyderup, ledede turen, som blev en stor oplevelse for deltagerne.
Ved ankomsten til Emmaboda blev idrætsfolkene fra Jyderup hjertelig modtaget af deres svensk kammerater sat af bysbørn, spejderne fra Dronning Margrethes trop, som er i lejr i nærheden af Emmaboda.
Om lørdagen besøgte danskerne et stort, moderne glasværk og om eftermiddagen den imponerende industriudstilling, der gav indtrykket af, at Emmaboda er en by i stærk udvikling.
Søndag formiddag var de danske gæster til gudstjeneste, om eftermiddagen spillede Jyderups a-hold mod det stærke Emmaboda hold, der vandt med ikke mindre end 7-0
Realskolelærer G. Hansen talte om betydningen af sammenholdet i den nordiske lande og fra svensk side talte K.E. Engstrand og redaktør Gøsta Halden.
Om aftenen var der fest på hotellet. Her var forskellig underholdning bl.a. af et par unge mennesker fra Jyderup, som sang solo. Formanden for Jyderups idrætsforening Aage Nielsen, forærede de svenske kammerater en statuette til minde om besøget, og G. Hansen gav svenskerne en mappe med alle de danske gæsters navne6

1950 august Til Norge og Sverige i turistbil
Realskolelærer G. Hansen, og rutebilejer Kr. Nielsen, Jyderup, arrangerer atter en tur i rutebil til Norge og Sverige. Turen i juli var så vellykket, at de fra flere sider er blevet opfordret til at gentage den. Forrige gang gik den over Frederikshavn, men denne gang tager man direkte fra Sjælland og skal bl.a. til Telemarken, Rjukan, Oslo, Gøteborg, og der vil blive aflagt besøg i sølvminderne ved Kongsberg og tur i højfjeldet. Turen foregår i moderne turistbilder med komfortable siddepladser, og der er indlagt radio og højttaleranlæg i vognen. Indkvarteringen er i absolut første klasses hoteller. Indmeldelsen må ske snarest til rutebilejer Kr. Nielsen, Jyderup, tlf. 857

1950 august Norge Sverige i turistbil
Lærer G. Hansen og rutebilejer Kr. Nielsen, Jyderup arrangerede først på sommeren en vellukket tur i turistbil til Norge og Sverige, og de er blevet opfordret til at gentage den. Det bliver en 8 dages tur, der begynder den 6. september fra Jyderup. Der har allerede meldt sig mange deltagere, men der er endnu nogle pladser tilbage8

1950 august Norge Sverige
Den anden tur til Norge som er tilrettelagt af rutebilejer Kristian Nielsen og realskolelærer G.A. Hansen, Jyderup er sikret; der er kun få pladser tilbage9

1950 august 400 Realskoleelever fra Holbæk Amt til stævne i Holbæk 9. september 1950
Idéen med skoleidrætsstævner, der har fået så stor succes i Holbæk amt, fortsættes lørdag den 9. september (1950), hvor 400 realskoleelever fra skoler i Holbæk amts samles på Holbæk stadion til konkurrence i forskellige sportsgrene.
Disse stævner plejer altid at samle stor interesse, og der er ikke tvivl om, at skoleidrætsstævnet i Holbæk vil blive det største, der endnu er holdt. Sidste år holdtes stævnet i Jyderup. I år har man valgt Holbæk, dels fordi denne by ligger mest centralt, dels fordi forholdene for konkurrencerne her er de bedst mulige.
Konkurrencen samler sig i første række om fodbold, håndbold, langbold og idræt.
Formanden for det udvalg, som arrangerer det store stævne, er realskolelærer G. Hansen, Jyderup10

I 1952 ses G.A. Hansen at deltaget i turen til Tronheim


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1952 side 8-9, maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup Realskoles årsberetning maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup, Jyderup Realskoles årsberetning maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, og Jyderup Realskoles årsberetning maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, side 4. Tryk, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 18. marts 1950, side 3; Turist ture til Norge og Sverige
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 20. marts 1950, Holbæk Amts Venstreblad, side 3
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 5. juli 1950, side 3; Jyderup idrætsfolk på besøg i Emmaboda
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 15. aug. 1950, side 4; Til Norge og Sverige i turistbil
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 25. aug. 1950, side 3; Norge Sverige i turistbil
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 29. aug. 1950, side 3; Norge Sverige
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 18. aug. 1950, side 3; 400 Realskoleelever fra Holbæk Amt til stævne i Holbæk 9. september

Sidst rettet 8. marts 2016
©Jyderup Realskole