Fru Gybel Jensen

Fru Else Gybel Jensen
Fru Gybel Jensen ses i Jyderup Realskoles årsberetning 1950 og undervise på Jyderup Realskole i Engelsk I-II mellem, Regning I mellem a og III underklasse, Skrivning i I-II mellem, og drengene II mellem, gymnastik III underklasse - I mellem pigerne. Naturhistorie IV Underklasse1

1952 i juni ved afslutningen:
Efter en forfriskning takkede skolebestyrer Valdemar Hansen, fru Gybel Jensen og
frk. Lis Burehall for deres arbejde i skolens tjeneste2

1952 Trondheim
Jyderup Realskoles årsberetning 1952, side 4;
Ved slutning af sidste skoleår, havde den afgående realklasse en dejlig skolerejse til Norge.
Vi besøgte Trondheim, hvor vi nød stor gæstfrihed hos norske kammerater, og hvor vi i øvrigt i deres selskab lærte byen og omegnen at kende.
Desuden var vi til tops i Dovre og havde to dejlige dage i Oslo og omegn.
Turen varede 12 dage og ledes af fru Gybel Jensen og Vang Petersen3

1953 maj; I årets løb er Fru Gybel Jensen fratrådt sin stilling ved skolen, og vi bringer herved skolens bedste tak for veludført arbejde i årenes løb4

1954 august Fru Gybel Jensen tilbage på Realskolen - og har indvilget i at have timer i håndarbejde og gymnastik, står der i avisartiklen5
Fra årsberetning 1956 ses Fru Gybel Jensen at have andre fag: Engelsk I b, II a, Tysk II ab, Regning 4 u, Skrivning 4u, Håndgerning IV-Realen ab, Gymnastik III-Realen ab6

1960 februar Fru E. Gybel Jensen, ses pr 1. februar 1960 at forlade skolen som overlærer.
Fru E. Gybel Jensen forlader skolen efter eget ønske og efter i en årrække at have udført et meget påskønnelsesværdigt arbejde.
Skolen bringer herved Fru Gybel Jensen den hjerteligste tak for tiden, der er gået, og bringer de bedste ønsker for fremtiden7

1960 jaunar Fru Gybel enstemmig indstillet som nr. 1
Til det ledige faste lærerindeembede på Jyderup kommuneskole er efter enstemmig indstilling fra skolekommissionen lærerinde, fru Else Gybel Jensen, Fuglsangsvej,Jyderup, indstillet som nr. 18

1960 februar Afsked med fru Gybel Jensen
Jyderup Realskole blev i torsdags holdt en lille uofficiel afskedsfest for lærerinde fru Else Gybel Jensen, der efter 15 års dygtigt arbejde på skolen forlader denne for at tiltræde en ny stilling. Eleverne havde indsamlet til forskellige gaver, bl.a. sølvlysestager, sølvtøj og blomster, og med hurra hyldede de den afholdte lærerinde9

2006 var Fru Gybel Jensen's "skolebørn" forbi det plejehjem hun bor på og hilse11

Fra Jørgen Gybel Jensen
Vedr. Else Gybel Jensen - pauser i 1953-54 må være en barselsorlov, da min lillebror blev født i januar 195410


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1950, side 9.
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, side 4;
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1952, side 4
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953 side 10 , Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 25. aug. 1954, side 3; Fru Gybel Jensen tilbage på Realskolen
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1956
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60, side 10
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 22. jan. 1960, side 4; Fru Gybel enstemmig indstillet som nr. 1
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 1. feb. 1960, side 3; Afsked med fru Gybel Jensen
Kilde 10: Fra Jørgen Gybel Jensen 3. august 2014
Kilde 11: Fra Preben Ebbe Johansen, udklip fra 2006 vedr. hans årgangs 50 års jubilæum, (sept. 2017)

Note:
Se også Valdemar Gybel Jensen samt Margrethe, Jørgen og Aksel Gybel Jensen

Fru Gybel Jensen kan godt have fungeret som vikar før skoleåret 1949/50,
derfor kan de 15 år i afsked med fru Gybel Jensen (kilde 6) godt være korrekt (Huus)
Sidst rettet 23. september 2017
©Jyderup Realskole