Erik Kyhnæb
underviste på Jyderup Realskole fra 1954-59
Jyderup Realskoles lærere 1954
Jyderup Realskoles lærere 1954
Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kyhnæba , Jørgen Frederiksen, Peter Larsen,
Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen.
Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen,
Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, fru Agnes Larsen8


Fysik, Regning og Matematik, Gymnastik, Naturhistorie 1954-59 1, ✝RIPc
I 1978 var Erik Kyhnæb censor ved 3. Real A's matematik eksamen. Fra Christina Huus information om eksamen på Jyderup Realskole juni 1978b

1954 Norgesturen
1955 Tyskland

1956 jan.; Nu begynder drenge gymnastikken
Det er lykkedes Jyderup Gymnastikforening at finde en leder til drenge gymnastikken, nemlig lærer Kyhnæb, Jyderup Realskole. Der lægges ud på tirsdag og fredag. Begge dage i Kommuneskolens sal, og der vil blive hold for såvel indre som større drenge2

1956 København

Sangaften - 1956 julegæsterne
Sangaften - 1956 Påskeliljen og Nej

1956 okt.; Gymnastik
Med Fru Inspektør Møldrup, og lærer Erik Kyhnæb, Jyderup Realskole, som ledere, vil JSG&I igen i år arrangere gymnastik for såvel småpiger, store piger og unge piger som drenge og karle. Gymnastiktimeren foregår i Kommuneskolens sal3

1956 okt.; Gymnastikken i Jyderup begyndt
Jyderup SG&I indledede i aftes vinterens gymnastik i Kommuneskolens gymnastiksal. Det var i aftes de mandlige hold, mens de kvindelige først begynder onsdag, samme sted.
Til såvel drenge som karlegymnastikken var der god tilslutning, men man venter dog endnu flere til næste gymnastikaften. Lærer Erik Kyhnæb leder de mandlige gymnaster, mens de kvindelige vil blive ledet af fru inspektør Møldrup, Emmabodavej4

1957 Tyskland

1959 januar; Færre elever på Dagskolen
Indmeldelserne til Dagskolen for Bygnings-Håndværkerlærlinge på Teknisk Skole i Jyderup er nu sluttet. Der tilmeldte sig kun 12 elever mod 20 i fjor. Den gang var der dog også 3 årselever med, i år kun 1, og 2 års elever.
Det er dog muligt, siger forstander Weinelle, at der vil komme endnu et par forsinkede elever. Imidlertid regnes der kun med en klasse. Lærere bliver Murermester Axel Olsen, fabrikant Gerling Jensen og lærer Erik Kyhnæb5

1959 feb.; "Nej" som skolekomedie
Eleverne på Jyderup Tekniske skole har under instruktion af lærer Kyhnæb indøvet Vaudevillen: "NEJ", som i morgen aften vil blive opført ved en fest på hotel Skarridsø. Elevernes forældre, lærermestre, lærerne m.fl. er indbudte til festen. Personlisten ser således ud: Finn Nielsen (Student Hammer), Aage Hørkilde (Onkelen), Elsa Olsen (Sofie) og Alvin Madsen (Klokker Link). Lis Francks Orkester spiller til dans6

1959 feb.; Succes for "NEJ"
Jyderup Handels- og Tekniske Skole havde i aftes indbudt elever, deres forældre og lærermester. Lærerpersonalet m.fl. til en festaften på hotel Skarridsø.
Forstander Weinell bød velkommen til de ca. 200 deltagere, hvorefter tæppet gik for Johanne Louise Heibergs fornøjelige komedie "NEJ". Under instruktion af lærer Kyhnæb havde de 4 aktører, Finn Nielsen, Aage Hørkilde, Elsa Olsen og Alvin Madsen, fået et godt tag på rollerne, som hhv. student Hammer, onkelen, Sofie og klokker link.
Publikum belønnede de optrædende med klapsalver og fremkaldelser. Den vellykkede aften sluttede med dans til Lis Francks Orkester7


Kilder:
Kilde 1. Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 7. jan. 1956, side 3; Nu begynder drenge gymnastikken
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1956, side 3; Gymnastik
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 9. okt. 1956, side 4; Gymnastikken i Jyderup begyndt
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 9. januar 1959, side 3; Færre elever på Dagskolen
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 25. feb. 1959, side 3; "Nej" som skolekomedie
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 27. feb. 1959, side 3; Succes for "NEJ"
Kilde 8: Fra facebooksiden Stationsbyen Jyderup, 2012
Noter:
a) Kirsten Prang
b) Christina Huus
c) Jane Kyhnæb, 2013

Sidst rettet 28. juni 2017
©Jyderup Realskole