Kaj U. Clausen
Kaj Clausen underviste på Jyderup Realskole fra 1946-1958

Hr. Kaj U. Clausen.
I slutningen af maj 1958 blev Hr. K. U. Clausen pludselig syg og døde kort efter på Holbæk sygehus.
Hr. Clausen blev ansat ved Jyderup Realskole 1. august 1946 og kom til at virke her til sin alt for tidlige død. Han var en meget samvittighedsfuld og pligtopfyldende lærer, hvis ærgerrigheda det var at bibringe sine elever så stort et fond af kundskaber som muligt og gøre dem til gode samfundsborgere.
Her ved skole vil vi bevare mindet om ham som den dygtige lærer.
Skrevet i årsberetningen af skolebestyrer Valdemar Hansen1

Realskolelærer Clausen død
Et tragisk døds budskab spredtes i morges i Jyderup. Den kun 39-årig Realskolelærer Kaj U. Clausen var død på Holbæk Centralsygehus, hvortil han blev ført i aftes med en hjerne-blødning, og stor medfølelse samler sig om hans efterladte hustru og ægteparrets fire børn, hvoraf den ældste kun er 9 år.
Lærer Clausen er født i Grevinge, hvor hans far var købmand. Han tog eksamen ved Vordingborg Seminarium, og for 12 år siden kom han til Jyderup Realskole, hvor han har virket i eksamensklasserne, og hvor han navnlig gik stærkt op i sin gerning som geografilærer. Han var en samvittighedsfuld, dygtig og meget pligtopfyldende underviser og afholdt af sine elever for sin hjælpsomme indstilling. Lige så afholdt var han af Skolebestyrerne Vang Petersen og Valdemar Hansen og det øvrige lærerpersonale, der kendte ham som en reel og god kollega.
I lærer Clausens første år i Jyderup var han meget sportsinteresseret. Han trænede drengene til fodbold og var selv aktiv på Jyderups hold, ligesom han var meget benyttet som fodbolddommer. En mindre hjerneblødning for 7 år siden i forbindelse med sukkersyge slog Clausen ud som sportsmand.
De senere år har Clausen af og til være ret hårdt angrebet af sukkersyge, men på sin stilfærdige måde bar han livets tilskikkelser tappert og uden beklagelser. Hans død vil betyde et stort savn på skolen, hvor han netop nu skulde have ført eleverne op til eksamen, men naturligvis allermest i hans hjem, hvor hustru og børn har miste en god mand og far2

Realskolelærer Clausens jordefærd
Jyderup Kirke var meget smukt pyntet, da den kun 39-årige Realskolelærer Kaj Clausen, Jyderup, i går blev begravet. I det store følge var også mange elever fra Clausens klasser. Mange smukke kranse var sendt til båren, og blandt de båndsignerede var en fra elever på Jyderup Realskole.
Højtideligheden indledtes med salmerne "Kirkeklokke" og "Under dine vingers skygge". Pastor Hjørlund talte ud fra Pauli ord: "De, som intet har og dog ejer alt" - Vi mennesker fornemmer vor afmagt over for livets spørgsmål, ikke mindst her, hvor den unge familiefader pludselig kaldes bort, sagde præsten. Evangeliet rækker os hjælpen og siger, at vi dog ejer alt.

Dog i Jesus Kristus Navnet alt er skænket den, som tror.

Lærer Clausen gik med stor pligt og troskab op i sin gerning og var afholdt af sine mange elever.
Derfor vil han blive savnet på Jyderup Realskole. Vi synes, hans livstråd blev klippet alt for tidligt over, og i sit hjem og i skolen vil han blive mindet med taknemmelighed. Inderlig medfølelse omfatter hans hustru og børn, der har mistet en god mand og far.
Til tonerne af "Dejlig er jorden" blev kisten båret til graven af slægtninge og afdødes kolleger.
Skolebestyrer Vang Petersen takkede på Fru Clausens vegne for deltagelsen. Ved et mindesamvær på Jyderup Konditori for slægten og lærerkolleger udtalte Vang Petersen smukke mindeord. Under hele sit virke havde Lærer Clausen bestræbt sig for at nå smukke resultater, og dette var lykkedes i rigt mål. Det vil blive vanskeligt at erstatte et menneske, der har gjort så god fyldest.
Fru Pastor Sørensen udtalte deltagende ord, henvendt til Fru Clausen, og lovede, at hun altid skulle være velkommen i Kollegaernes kreds.
Mindesamværet sluttede med salmen "Altid frejdig"3

1952, Holbæk Amts Venstreblad 10. okt. 1952, side 4; Carl Chr. Clausen fylder 70 år
Omtale af lærer på skolen (I 1952 ses kun en lærer ved navn Clausen)
På tirsdag fylder fhv. købmand Carl Chr. Clausen, villa "Merci", Sølystvej, 70 år.
Clausen kom for fem år siden til Jyderup fra Grevinge, hvor han en årrække havde en købmandsforretning med en trofast kundekreds, der havde tillid til Clausen som en redelig forretningsmand. Han har en søn, der er lærer på Jyderup Realskole4


Jyderup Tekniske skole
Vi ved fra billede fra Lokalarkivet i Jyderup at lærer Clausen også underviste på Jyderup Tekniske skole, men ikke hvilke fag eller "hvor længe", Realskolens lærere underviste på Jyderup Tekniske skole gennem hele denne skoles tid.
Her link til billede Teknisk skole 1948
Lærerstaben på Jyderup Tekniske Skole, 2.12.1948.
Bageste række fra v: Lærer Thomas Vang Petersen, civilingeniør Johan Tüchsen, lærer K. Clausen, bogholder Petersen, murermester Aksel Olsen, repræsentant Valdemar Gybel Jensen (kaldet Valde).
Forreste række fra v.: købmand Harry Gundersen, lærer G.A. Hansen, lærer johan Schultz, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, bogholder Aa. Sørensen, murermester Jørgen Pedersen.

Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 314 nr. 0, Realskolelærer af Drivsaatvej 27.
Født i Grevinge Sogn 1. dec. 1918, søn af Købmand Carl Christian Clausen og hustru Herdis Helfride Svenningsen, af Grevinge. Efterlevende ægtefælle Agnete Kristine Rønnegaard f. Jensen
1950, Holbæk Amts Venstreblad 16. jan. 1950, side 3; Lærer Clausens mor død
Fhv. købmand C.C. Clausens hustru, fru Herdis Helfrida Clausen, Jyderup, er død, godt 60 år gammel efter længere tids svagelighed. Kort før jul kom fruen på sygehus. Clausen har tidligere været købmand i Grevinge, men flyttede for 1½ år siden til Jyderup og boede nu hos en søn, realskolelærer Clausen5


Jyderup Realskoles lærere 1954
Lærerstaben 1954: Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kyhnæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen, Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen. Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen, Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, Agnes Larsen6


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1959 side 2, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1958, side 3; Realskolelærer død
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 6. juni 1958, side 3+4; Clausens jordefærd
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 10. okt. 1952, side 4; Carl Chr. Clausen fylder 70 år
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 16. jan. 1950, side 3; Lærer Clausens mor død
Kilde 6: Billede af lærerne 1954 fra Jyderup Lokalarkiv og navne på lærerne fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup"
Note:
a) ambitioner; ordnet.dk (2013)

Sidst opdateret 8. marts 2016
©Jyderup Realskole