Lærerrådet

1960 Efter beslutning på lærerrådsmøde vil der i det nye skoleår 1960/61 blive indført små meddelelsesbøger8

Lærerrådet
1969; Hr. Knud Hougaard ses ved skolens 75 års jubilæum at være formand for lærerrådet1
og i Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971: Kan man læse at tilstede ved forældremødet på Kollegiet 28. marts 1971
er hr. Knud Hougaard som er formand for lærerrådet2

1972 juli Frikvarter
Holger Ølholm er lærerrådets formand også ved Dimissionstale 19723

1975 maj; Jyderup Realskole har planer om ny skole
Nævnes et pædagogisk råd4

1977 juni; Feature dage på Realskolen
LærerrådetJyderup Realskole har arrangeret fire feature dage for skolens elever fra mandag den 13. juni til torsdag den 16. juni 1977
Et nyt indslag har været et forsøg med weekend kurser for hele det pædagogiske personale. Min personlige vurdering er, sagde formanden (Arly Mortensen), at det bør gæres igen. Her får man en intern drøftelse af de daglige problemer - og ikke mindst fremtidens opgaver, baseret på en fællesdrøftelse, med en koordinering af ideer og tanker. Det bringer os nærmere hinanden i mange spørgsmål, frem mod en løsning til gavn for skolen og Kollegiet, således at det alt i alt munder ud i en tryggere, sikker og sund fremtid. Kursusleder var viceinspektør Ejvind Kjølby, hvis indsats fortjener at fremhæves. Kurset og afviklingen af dette, kan danne skole for mange5

1978 Lærerrådsformanden Dorte Knudsen, - ophører dette hverv, Kalundborg Folkeblad 12. juni 1978, side 6; smuk dimissionsfest6
Fru Dorte Knudsen og hendes familie flyttede til København, og efterfølgende læste Fru Knudsen egyptologi ved Københavns universitet (Kilde; Erik Darman 2009)7


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1969, 1. sept. 1969, side 6; Jyderup Realskole 75 år
Kilde 2: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, nr. 2. G. S. Offset/reklame 51 24 44, side 5
Kilde 3: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juli 1972, side 9
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1975, side 6
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 13. juni 1977, side 6; Afslutning
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1978, side 6; smuk dimissionsfest
Kilde 7: Erik Darman 2009
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60, side 12
Note:

Sidst rettet 11. oktober 2015
©Jyderup Realskole